KOMUNIKAT

Godziny urzędowania Sądu
Na podstawie Zarządzenia Nr A-021-62/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22 maja 2020 r.:

1. ustalone zostają następujące godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Białymstoku:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

2. ustalone zostają następujące godziny przyjmowania interesantów:
- w Biurze Obsługi Interesanta, Biurach Podawczych, Kasie Sądu, Czytelni Akt, Ekspozyturze Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 (z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję);
- w Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 (z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję).

3. Opłaty sądowe można dokonywać na konta bankowe Sądu wskazane na stronie internetowej Sądu w zakładce Konta bankowe.
Zakupu e-znaków można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnej pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl.