W dniach 21 – 25 maja 2018 roku  przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • XIII K 177/18 (dawniej VII K 79/18) sprawa Adriana K. i innych o czyn z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk  oraz z art. 177§2 kk  i inne. (wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie dot. ul. Antoniukowskiej)  Kolejny termin: 22 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala IV; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Alina Dryl), 
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17)  sprawa Czesława M. o czyn z art. 233 § 1 kk ( fałszywe zeznania). Kolejny termin:  22 maja 2018 roku, godz. 9:45, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego  (sędzia referent Marcin Kęska),
 • III K 817/18 sprawa Marka B. o czyn z art. 177 § 2 kk (potracenie pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych, skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu). Pierwszy termin: 23 maja 2018 roku, sala III, godz. 10:15; (sędzia referent Aneta Kamieńska),
 • III K 666/18 (dawniej XV K 245/18)  sprawa Piotra L. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne (w Białymstoku usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że po wdarciu się na teren posesji zbliżył się do drzwi tarasowych domu, a po ich otwarciu przez pokrzywdzonego, wyjął z kieszeni przedmiot o wyglądzie pistoletu). Kolejny termin: 22 maja 2018 roku, godz. 11:30, sala II; planowane jest kontynuowanie postępowania (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 14 – 18 maja 2018 roku  przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1kk i inne. (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach wcześniej III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Kolejny termin: 15 maja 2018 roku godz. 10.15, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Marcin Kęska), 
 • III K 232/18 (dawniej XV K 874/14) sprawa Artura W. i innych oskarżonych o czyn z art. 160§3 kk w zw. z art. 160§2 kk (oskarżeni lekarze w związku ze śmiercią 13-miesięcznego  dziecka chorego na białaczkę) Kolejny termin:17 maja 2018 roku, godz. 12.15,  sala II; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Andrzej Kochanowski),
 • III K 249/18 (dawniej XV K 490/16) sprawa Jarosława Cz. o czyn 178a § 1 kk, art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178a kk w zb. z art. 162 § 1 kk (sprawa policjanta oskarżonego o spowodowanie wypadku śmiertelnego i ucieczkę z miejsca zdarzenia)  Kolejny termin: 17 maja 2018  roku, godz. 11:00, sala XIII;   planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Barbara Paszkowska),
 • III K 666/18 (dawniej XV K 245/18) sprawa Piotra L. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne (w Białymstoku usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że po wdarciu się na teren posesji zbliżył się do drzwi tarasowych domu, a po ich otwarciu przez pokrzywdzonego, wyjął z kieszeni przedmiot o wyglądzie pistoletu). Kolejny termin: 16 maja 2018 roku, godz. 13:30, sala III; planowane jest kontynuowanie postępowania (sędzia referent Barbara Paszkowska),
 • III K 416/18 sprawa Piotra Dz. o czyn z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k. (lekarz , który nie dopełnił obowiązku opieki narażając bezpośrednio na uratę życia). Kolejny termin: 15 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala II;  planowane jest kontynuowanie postępowania (sędzia referent Aneta Kamieńska),
 • III K 269/18 (dawniej VII K 209/17) sprawa Anny K. i innych o  czyn z art. 220 § 1 kk i inne, (niedopełnienie obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujące innym ciężkim kalectwem) Kolejny termin: 14 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala III;  planowane jest kontynuowanie postępowania. (sędzia referent Piotr Markowski).

W dniach 7 – 11 maja 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 253/18 (dawniej XV K 917/16)  sprawa Krzysztofa B. i innych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) Kolejny termin: 7 maja 2018 rok, godz. 10.15, sala II;  planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 23 – 27 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 246/18 sprawa Adriana J. vel T. o czyn z z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od 25 lutego 2013 roku do 13 czerwca 2013 roku w Białymstoku, Warszawie, Gdańsku i innych miastach na terenie Polski doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 34 650 zł. firmy pożyczkowe Vivus Finance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, OK. Money Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Regita Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, „Żyrafka Pożyczki” Sp. z o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu oraz osoby, które nakłaniał do założenia rachunku bankowego Alior Banku S. A., za co osobom tym oferował zapłatę, następnie uzyskiwał dane osobowe i adresowe tych osób oraz dane dotyczące założonego rachunku pozwalające na dokonanie przelewu z tego rachunku i bez wiedzy posiadaczy rachunków na ich dane osobowe przez Internet zawierał umowy pożyczki z firmami pożyczkowymi Vivus Finance S p. z o. o., OK Money Poland S p. z o.o., Regita Sp. z o. o. i „Żyrafa Pożyczki” Sp. zo. o. Sp. k. wprowadzając przy tym w błąd pracowników wskazanych firm, co do osób rzeczywiście zaciągających pożyczki, w związku z czym pracownicy ci dokonywali przelewu kwot zaciągniętych pożyczek na założone w opisany powyżej sposób rachunki, z których podejrzany dokonywał przelewów tych kwot na rachunek swój i innych współsprawców, przy czym pożyczek tych nie spłacał). Publikacja orzeczenia: 27 kwietnia 2018 roku, godz. 14:00, sala VI; (sędzia referent Justyna Gosiewska);
 • III K 350/18 (dawniej XV K 998/17)  sprawa Stanisława Krzysztofa Z. i innych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk, i inne. (wyłudzenie świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego ) Kolejny termin  24  kwietnia 2018 roku, godz. 12:00, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Beata Wołosik);
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17)  sprawa Czesława M. o czyn z art. 233 § 1 kk ( fałszywe zeznania). Kolejny termin:  24 kwietnia 2018 roku, godz. 11:30, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego  (sędzia referent Marcin Kęska);
 • III K 666/18 (dawniej XV K 245/18)  sprawa Piotra L. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne (w Białymstoku usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że po wdarciu się na teren posesji zbliżył się do drzwi tarasowych domu, a po ich otwarciu przez pokrzywdzonego, wyjął z kieszeni przedmiot o wyglądzie pistoletu) Pierwszy termin: 27 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala II; (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 16 – 20 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • XIII W 177/18 (dawniej VII K 79/18) sprawa Adriana K.i innych o czyn z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk  oraz z art. 177§2 kk  i inne. (wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie dot. ul. Antoniukowskiej)  Kolejny termin: 19 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala IV; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. W sprawie wyznaczono kolejny termin na rozprawy na 22 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala IV;  (sędzia referent Alina Dryl);
 • III Kp 710/18 posiedzenie w przedmiocie rozpoznania  zażalenia na postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego wobec Jacka K.. Pierwszy termin: 18 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala B127;  (sędzia referent Anna Jacyniewicz);

W dniach 9 – 13 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1kk i inne. (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach wcześniej III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Kolejny termin: 10 kwietnia 2018 roku godz. 10.00, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Marcin Kęska);
 • III K 1104/17 sprawa Wojciecha F. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (usiłowanie wywiezienia drewna wyższej jakości poprzez zmianę tabliczek oznaczających jakość) Kolejny termin: 13 kwietnia 2018  roku, godz. 11:00, sala I;  planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Andrzej Gołaszewski);
 • III K 293/18 (dawniej XV K  570/17) sprawa Janusza O. o czyn z art. 231 § 1 kk (jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przekroczył swoje uprawnienia)  termin rozprawy: 10 kwietnia 2018  roku, godz. 9:00, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Beata Wołosik);
 • III K 573/18 (dawniej XV K 161/18) sprawa  Stanisława B. o czyn z art. 224a kk (wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadomił, dzwoniąc pod numer 112, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku o zagrażającym życiu wielu osób podłożeniu bomby w bloku) Pierwszy termin: 11 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala II; (sędzia referent Justyna Gosiewska).

W dniach 19 – 23 marca 2018 roku  przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 335/17 sprawa Pawła G. o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (kradzieże z włamaniami) Kolejny termin: 20 marca 2018 rok, godz. 11:30, sala I; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Anna Jamiołkowska);
 • III K 1104/17 sprawa Wojciecha F. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (usiłowanie wywiezienia drewna wyższej jakości poprzez zmianę tabliczek oznaczających jakość) Kolejny termin: 20 marca 2018  roku, godz. 11:00, sala X; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Andrzej Gołaszewski);
 • XV K 490/16 sprawa Jarosława Cz. o czyn 178a § 1 kk, art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178a kk w zb. z art. 162 § 1 kk (sprawa policjanta oskarżonego o spowodowanie wypadku śmiertelnego i ucieczkę z miejsca zdarzenia)  Kolejny termin: 19 marca 2018  roku, godz. 10:30, sala II;   planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Barbara Paszkowska);
 • XV K 1071/17   sprawa Eugeniusza B. i innych o czyn z art. 305 § 1 kk (zmowa przetargowa) Publikacja orzeczenia:  20 marca 2018 roku,  godz. 14:50, sala XIII; (sędzia referent Beata Wołosik). 

W dniach 12 – 16 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • XV K 764/15 sprawa Michała Z. o czyn z art. 160§ 2 kk i inne (lekarz, który nie zrobił cięcia powodując zgon dziecka) Kolejny termin: 15 marca  2018 roku, godz. 10.00, sala IV; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Barbara Paszkowska);
 • XV K 1035/15 sprawa Wojciecha K. z prywatnego aktu oskarżenia o czyn z art. 155 kk w zb. z art. 160 § 2 kk (lekarz, który nie zrobił cięcia cesarskiego powodując zgon) Publikacja orzeczenia: 16  marca 2018  roku, godz. 14:00, sala II; (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 5 – 9 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • VII K 43/18 sprawa Bartłomieja D. o czyn z art. 257 kk (znieważenie obywatela Bangladeszu z powodu jego przynależności rasowej) Pierwszy termin: 7 marca 2018 roku, godz. 14:00, sala XIII;  Posiedzenie w trybie 335 kpk (sędzia referent Ewa Dakowicz); 
 • XV K 917/16 sprawa Krzysztofa B. i innych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) Kolejny termin: 5 marca 2018 rok, 11.00, s. II planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego.  (sędzia referent Barbara Paszkowska); 
 • XV K 1035/15 sprawa Wojciecha K. z prywatnego aktu oskarżenia o czyn z art. 155 kk w zb. z art. 160 § 2 kk (lekarz, który nie zrobił cięcia cesarskiego powodując zgon) Kolejny termin: 6  marca 2018  roku, godz. 9:00, sala XVI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. Na podstawie art. 360 § 1 pkt 4 k.p.k. w sprawie wyłączono jawność. (sędzia referent Barbara Paszkowska); 
 • XV K 1071/17   sprawa Eugeniusza B. i innych o czyn z art. 305 § 1 kk (zmowa przetargowa) Kolejny  termin:  6 marca 2018 roku,  godz. 13:00, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Beata Wołosik); 
 • XV K 94/18 sprawa Marcina Ł. o czyn  z art. 35 ust. 1a Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (znęcanie się fizyczne nad psem  poprzez wyrzucenie  go z balkonu z mieszkania położnego na IV piętrze, w wyniku czego pies doznał krwawienia z wargi dolnej, licznych otarć na skórze kończyn, objawów wstrząsu pourazowego oraz problemów z koordynacją ruchową ) Pierwszy termin: 6 marca 2018 roku, godz. 12:00, sala XVI; (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 26 lutego – 2 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • XV K 1098/17 sprawa Andrzeja G. o czyn z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 200a § 2 kk (usiłowanie umówienia się przez internet i sms z małoletnią w wieku 14 lat) Publikacja orzeczenia: 27  lutego 2018 roku, godz. 14:30, sala XIII;  (sędzia referent Beata Wołosik);
 • XV K 998/17 sprawa Stanisława Krzysztofa Z. i innych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk, i inne. (wyłudzenie świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego ) Kolejny termin  27  luty 2018 roku, godz. 10:30, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Beata Wołosik).
 • XIII W 177/18 (dawniej VII K 79/18) sprawa Adriana K.i innych o czyn z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk  oraz z art. 177§2 kk  i inne. (wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie dot. ul. Antoniukowskiej)  Kolejny termin: 19 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala IV; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. W sprawie wyznaczono kolejny termin na rozprawy na 22 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala IV;  (sędzia referent Alina Dryl).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-10 13:08 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-28 18:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-05 14:04 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-12 14:52 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-19 15:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-19 15:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-19 15:45 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-07 08:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-10 14:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-16 15:06 Michał Gadomski Porównanie