W dniach 31 grudnia 2018 r. - 4 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 •  sygn. akt III K 269/18 sprawa Anny K. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (zarzut niedopełnienia obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujący innym ciężkim kalectwem). Termin: 31 grudnia 2018 r., godz. 12:00, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku, 
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 3 stycznia 2019 r., godz. 9:30, s. IX; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 27 - 28 grudnia 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1401/18 sprawa Grzegorza B. oskarżonego o czyn z art. 280 § 1 kk i inne (zarzut rozboju na małoletnim i stosowania przemocy w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy w postaci roweru). Termin: 27 grudnia 2018 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 17 - 21 grudnia 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 269/18 sprawa Anny K. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (zarzut niedopełnienia obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujący innym ciężkim kalectwem). Termin: 17 grudnia 2018 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania,
 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 18 grudnia 2018 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania,
 • sygn. akt III K 239/18 sprawa Michała Z. oskarżonego o czyn z art. 160 § 2 kk i inne (lekarz stojący pod zarzutem niedokonania cięcia, które skutkowało zgonem dziecka). Termin: 19 grudnia 2018 r., godz. 12:30, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania,
 • sygn. akt III K 1152/18 sprawa Artura B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego skutkującego śmiercią) Termin: 20 grudnia 2018 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 10 - 14 grudnia 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 416/18 sprawa Piotra Dz. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk (lekarz stojący pod zarzutem nie dopełnienia obowiązku opieki narażając bezpośrednio na utratę życia). Termin: 11 grudnia 2018 r., godz. 11:15, s. II; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt XIII K 1258/18 sprawa Filipa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 159 kk i inne (zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci klucza metalowego i kija bejsbolowego). Termin: 13 grudnia 2018 r., godz. 12:00, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 3 - 7 grudnia 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt I C 2916/18 sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 3 grudnia 2018 r., godz. 13:00, s. XII; planowane jest rozpoczęcie postępowania;
 • sygn. akt III K 416/18 sprawa Piotra Dz. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk (lekarz stojący pod zarzutem nie dopełnienia obowiązku opieki narażając bezpośrednio na utratę życia). Termin: 4 grudnia 2018 r., godz. 10:20, s. II; planowane jest wygłoszenie mów końcowych;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzut kradzieży z włamaniami). Termin: 4 grudnia 2018 r., godz. 12:30, s. IX; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt I C 2855/18 sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 6 grudnia 2018 r., godz. 11:00, s. XII; planowane jest rozpoczęcie postępowania;
 • sygn. akt III K 239/18 sprawa Michała Z. oskarżonego o czyn z art. 160 § 2 kk i inne (lekarz stojący pod zarzutem niedokonania cięcia, które skutkowało zgonem dziecka). Termin: 6 grudnia 2018 r., godz. 14:30, s. XIII; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt III K 303/18 sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 7 grudnia 2018 r., godz. 9:45, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 26 - 30 listopada 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 416/18 sprawa Piotra Dz. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk (lekarz stojący pod zarzutem nie dopełnienia obowiązku opieki narażając bezpośrednio na utratę życia). Termin: 28 listopada 2018 r., godz. 9:00, s. IV; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 231/18 sprawa Jana B. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zb. z art. 155 kk (zarzut nieumyślnego narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 10-cio miesięcznego dziecka w wyniku porażenia prądem). Termin: 29 listopada 2018 r., godz. 9:15, s. IX; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt I C 2392/18- sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 29 listopada 2018 r., godz. 11:30, s. XXII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 19 - 23 listopada 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 51/18 sprawa Daniela J. oskarżonego o czyn z art. 35 ust. 1 w zb. z art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i inne (zarzut znęcania się nad adoptowanymi kotami). Termin: 20 listopada 2018 r., godz. 14:30, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt I C 2183/18- sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 21 listopada 2018 r., godz. 9:40, s. XII; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt III K 239/18 sprawa Michała Z. oskarżonego o czyn z art. 160 § 2 kk i inne (lekarz stojący pod zarzutem niedokonania cięcia, które skutkowało zgonem dziecka). Termin: 22 listopada 2018 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 13 – 16 listopada 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 13 listopada 2018 r., godz. 9:30, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 406/18 sprawa Doroty T. oskarżonej o czyn z art. 217 § 1 kk (zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch małoletnich pokrzywdzonych na terenie szkoły). Termin: 16 listopada 2018 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 303/18 sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 16 listopada 2018 r., godz. 10:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 5 - 9 listopada 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 51/18 sprawa Daniela J. oskarżonego o czyn z art. 35 ust. 1 w zb. z art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i inne (zarzut znęcania się nad adoptowanymi kotami). Termin: 6 listopada 2018 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 29 października - 2 listopada 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 231/18 sprawa Jana B. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zb. z art. 155 kk (zarzut nieumyślnego narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 10-cio miesięcznego dziecka w wyniku porażenia prądem). Termin: 30 października 2018 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzut kradzieży z włamaniami). Termin: 30 października 2018 r., godz. 12:30, s. IX; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 22 – 26 października 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305 § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 22 października 2018 r., godz. 9:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 946/18 sprawa Stanisława Z. oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do swojej tożsamości). Termin: 24 października 2018 r., godz. 10:30, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt I C 2392/18- sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 25 października 2018 r., godz. 13:30, s. XXII; planowane jest rozpoczęcie postępowania.

W dniach 15 – 19 października 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 269/18 sprawa Anny K. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (zarzut niedopełnienia obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujący innym ciężkim kalectwem). Termin: 15 października 2018 r., godz. 12:20, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 946/18 sprawa Stanisława Z. oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do swojej tożsamości). Termin: 16 października 2018 r., godz. 10:45, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 8 – 12 października 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 350/18 sprawa Stanisława K. Z. i innych oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk i inne (zarzut wyłudzenia świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego). Termin: 9 października 2018 r., godz. 8:30, s. XIII; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych oskarżonych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach, wcześniej: III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Termin: 9 października 2018 r., godz. 15:00, s. XI; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt I C 2183/18 sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 12 października 2018 r., godz. 9:00, s. VI; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 303/18 sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 12 października 2018 r., godz. 9:30, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 1 – 5 października 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 2 października 2018 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 432/18 sprawa Konrada M. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk (zarzut dokonania rozboju na terenie Politechniki Białostockiej). Termin: 2 października 2018 r., godz. 8:50, s. XXXIII; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 24 – 28 września 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 231/18 sprawa Jana B. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zb. z art. 155 kk (zarzut nieumyślnego narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 10-cio miesięcznego dziecka w wyniku porażenia prądem). Termin: 25 września 2018 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 350/18 sprawa Stanisława K. i innych oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk i inne (zarzut wyłudzenia świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego). Termin: 25 września 2018 r., godz. 11:00, s. XIII; planowane jest zamknięcie przewodu sądowego i głosy stron;
 • sygn. akt III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych oskarżonych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach, wcześniej: III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Termin: 25 września 2018 r., godz. 11:15, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 406/18 sprawa Doroty T. oskarżonej o czyn z art. 217 § 1 kk (zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch małoletnich pokrzywdzonych na terenie szkoły). Termin: 25 września 2018 r., godz. 12:30, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 432/18 sprawa Konrada M. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk (zarzut dokonania rozboju na terenie Politechniki Białostockiej). Termin: 27 września 2018 r., godz. 11:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 10 – 14 września 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 253/18 (dawniej XV K 917/16) sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) Termin: 10 września 2018 rok, godz. 9:00, sala II; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17) sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 11 września 2018 roku, godz. 9:45,  sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 27 - 31 sierpnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych oskarżonych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach, wcześniej: III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Termin: 28 sierpnia 2018 roku, godz. 11.30, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 6 – 10 sierpnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 350/18 (dawniej XV K 998/17) sprawa Stanisława K. i innych oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk i inne (zarzut wyłudzenia świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego). Termin: 7 sierpnia 2018 roku, godz. 10:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17) sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 7 sierpnia 2018 roku, godz. 14:15,  sala XI;  planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • III K 747/18 sprawa Marka D. oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 kk (zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną).  Termin: 8 sierpnia 2018 roku, godz. 10:20,  sala III;  planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 30 lipca 2018 – 3 sierpnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku nie będą rozpoznawane żadne sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów.


W dniach 23 – 27 lipca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 269/18 (dawniej VII K 209/17) sprawa Anny K. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (zarzut niedopełnienia obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujący innym ciężkim kalectwem) Kolejny termin: 25 lipca 2018 roku, godz. 14:10, sala XXXIII;  planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 9 – 13 lipca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku nie będą rozpoznawane żadne sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów.


W dniach 2 – 6 lipca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku nie będą rozpoznawane żadne sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów.


W dniach 25 – 29 czerwca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 350/18 (dawniej XV K 998/17) sprawa Stanisława K. i innych oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk i inne (wyłudzenie świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego). Kolejny termin 26 czerwca 2018 roku, godz. 12:00, sala  XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego;
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17) sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (fałszywe zeznania).  Kolejny termin: 29 czerwca 2018 roku, godz. 10:45,  sala II;  planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • III K 671/18 (dawniej XV K 250/18) sprawa Daniela M. oskarżonego o czyn z art. o czyn z art. 226§1 kk i inne. (znieważenie funkcjonariuszy Policji, jednym z dowodów jest nagranie z kamer osobistych policjantów) Pierwszy termin: 29 czerwca 2018 roku, godz. 12.45, sala II posiedzenie w przedmiocie rozważenia warunkowego umorzenia postępowania;
 • III K 416/18 sprawa Piotra Dz. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k. (lekarz , który nie dopełnił obowiązku opieki narażając bezpośrednio na utratę życia). Kolejny termin: 27 czerwca 2018 roku, godz. 11.10, sala III;  planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 18 – 22 czerwca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1kk i inne. (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach wcześniej III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Publikacja orzeczenia: 22 czerwca 2018 roku godz. 15.00, sala XIII;
 • III K 1104/17 sprawa Wojciecha F. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (usiłowanie wywiezienia drewna wyższej jakości poprzez zmianę tabliczek oznaczających jakość). Publikacja orzeczenia: 19 czerwca 2018  roku, godz. 14:00, sala X;
 • III K 293/18 (dawniej XV K  570/17) sprawa Janusza O. o czyn z art. 231 § 1 kk (jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przekroczył swoje uprawnienia). Termin rozprawy: 19 czerwca 2018 roku, godz. 10:00, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego.
 • III K 432/18 (dawniej XV K 1337/17) sprawa Konrada M. i innych o czyn z art. 280 § 1 kk (rozbój na terenie Politechniki Białostockiej). Pierwszy termin: 19 czerwca 2018 roku, godz. 12:40, sala  XXXIII;
 • III K 269/18 (dawniej VII K 209/17) sprawa Anny K. i innych o  czyn z art. 220 § 1 kk i inne, (niedopełnienie obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujące innym ciężkim kalectwem). Kolejny termin: 18 czerwca 2018 roku, godz. 13:30, sala III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

Uprzejmie informujemy, iż przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III Kp 1018/18 - Sąd Rejonowy w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. zażalenia w sprawie Michała K. na postanowienie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku z dnia 10 maja 2018 roku w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego – poręczenia majątkowego i zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wysokość orzeczonego wobec Michała K. środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego określił na kwotę 200.000 zł (poręczenie majątkowe zastosowane przez Prokuratora to 500.000 złotych), którą podejrzany winien wpłacić na wskazany w zaskarżonym postanowieniu rachunek bankowy do dnia 30 czerwca 2018 roku, nadto uchylił środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata. W odniesieniu do drugiego zażalenia tj na zatrzymanie (sygn. III Kp 1019/18) - Sąd uznał zatrzymanie Michała K. dokonane w dniu 9 maja 2018r. za zasadne, legalne i prawidłowo przeprowadzone;
 • III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych oskarżonych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1kk i inne (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach wcześniej sygn. III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). W sprawie doszło do zamknięcia przewodu sądowego i wygłoszenia głosów końcowych przez strony. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do dnia 22 czerwca 2018 roku godz. 15:00, sala XIII; (sędzia referent Marcin Kęska);
 • XIII W 406/18 sprawa Doroty T. oskarżonej o czyn z art. 217 § 1 kk (naruszenie nietykalności cielesnej dwóch małoletnich pokrzywdzonych w budynku szkoły). Pierwszy termin rozprawy głównej został wyznaczony w dniu 14 września 2018 roku  godz. 09.00 sala nr III (sędzia referent Alina Dryl).

W dniach 4 – 8 czerwca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1kk i inne. (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach wcześniej III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Kolejny termin: 8 czerwca 2018 roku godz. 12.30, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Marcin Kęska), 
 • III K 335/17 sprawa Pawła G. o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (kradzieże z włamaniami) Kolejny termin: 7 czerwca 2018 roku, godz. 11:30, sala X; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego.  (sędzia referent Anna Jamiołkowska),
 • III K 239/18 (dawniej XV K 764/15)  sprawa Michała Z. o czyn z art. 160§ 2 kk i inne (lekarz, który nie zrobił cięcia powodując zgon dziecka) Kolejny termin: 4 czerwca 2018 roku, godz. 11.30, sala IV; (sędzia referent Barbara Paszkowska),
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17)  sprawa Czesława M. o czyn z art. 233 § 1 kk ( fałszywe zeznania).  Publikacja orzeczenia:   5 czerwca 2018 roku, godz. 15:00,  sala XI;  (sędzia referent Marcin Kęska),
 • III K 416/18 sprawa Piotra Dz. o czyn z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k. (lekarz , który nie dopełnił obowiązku opieki narażając bezpośrednio na utratę życia). Kolejny termin: 6 czerwca 2018 roku, godz. 9.00, sala III;  planowane jest kontynuowanie postępowania. (sędzia referent Aneta Kamieńska).

W dniach 21 – 25 maja 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • XIII K 177/18 (dawniej VII K 79/18) sprawa Adriana K. i innych o czyn z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk  oraz z art. 177§2 kk  i inne. (wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie dot. ul. Antoniukowskiej)  Kolejny termin: 22 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala IV; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Alina Dryl), 
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17)  sprawa Czesława M. o czyn z art. 233 § 1 kk ( fałszywe zeznania). Kolejny termin:  22 maja 2018 roku, godz. 9:45, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego  (sędzia referent Marcin Kęska),
 • III K 817/18 sprawa Marka B. o czyn z art. 177 § 2 kk (potracenie pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych, skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu). Pierwszy termin: 23 maja 2018 roku, sala III, godz. 10:15; (sędzia referent Aneta Kamieńska),
 • III K 666/18 (dawniej XV K 245/18)  sprawa Piotra L. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne (w Białymstoku usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że po wdarciu się na teren posesji zbliżył się do drzwi tarasowych domu, a po ich otwarciu przez pokrzywdzonego, wyjął z kieszeni przedmiot o wyglądzie pistoletu). Kolejny termin: 22 maja 2018 roku, godz. 11:30, sala II; planowane jest kontynuowanie postępowania (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 14 – 18 maja 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1kk i inne. (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach wcześniej III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Kolejny termin: 15 maja 2018 roku godz. 10.15, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Marcin Kęska), 
 • III K 232/18 (dawniej XV K 874/14) sprawa Artura W. i innych oskarżonych o czyn z art. 160§3 kk w zw. z art. 160§2 kk (oskarżeni lekarze w związku ze śmiercią 13-miesięcznego  dziecka chorego na białaczkę) Kolejny termin:17 maja 2018 roku, godz. 12.15,  sala II; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Andrzej Kochanowski),
 • III K 249/18 (dawniej XV K 490/16) sprawa Jarosława Cz. o czyn 178a § 1 kk, art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178a kk w zb. z art. 162 § 1 kk (sprawa policjanta oskarżonego o spowodowanie wypadku śmiertelnego i ucieczkę z miejsca zdarzenia)  Kolejny termin: 17 maja 2018  roku, godz. 11:00, sala XIII;   planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Barbara Paszkowska),
 • III K 666/18 (dawniej XV K 245/18) sprawa Piotra L. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne (w Białymstoku usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że po wdarciu się na teren posesji zbliżył się do drzwi tarasowych domu, a po ich otwarciu przez pokrzywdzonego, wyjął z kieszeni przedmiot o wyglądzie pistoletu). Kolejny termin: 16 maja 2018 roku, godz. 13:30, sala III; planowane jest kontynuowanie postępowania (sędzia referent Barbara Paszkowska),
 • III K 416/18 sprawa Piotra Dz. o czyn z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k. (lekarz , który nie dopełnił obowiązku opieki narażając bezpośrednio na uratę życia). Kolejny termin: 15 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala II;  planowane jest kontynuowanie postępowania (sędzia referent Aneta Kamieńska),
 • III K 269/18 (dawniej VII K 209/17) sprawa Anny K. i innych o  czyn z art. 220 § 1 kk i inne, (niedopełnienie obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujące innym ciężkim kalectwem) Kolejny termin: 14 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala III;  planowane jest kontynuowanie postępowania. (sędzia referent Piotr Markowski).

W dniach 7 – 11 maja 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 253/18 (dawniej XV K 917/16)  sprawa Krzysztofa B. i innych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) Kolejny termin: 7 maja 2018 rok, godz. 10.15, sala II;  planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 23 – 27 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 246/18 sprawa Adriana J. vel T. o czyn z z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od 25 lutego 2013 roku do 13 czerwca 2013 roku w Białymstoku, Warszawie, Gdańsku i innych miastach na terenie Polski doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 34 650 zł. firmy pożyczkowe Vivus Finance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, OK. Money Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Regita Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, „Żyrafka Pożyczki” Sp. z o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu oraz osoby, które nakłaniał do założenia rachunku bankowego Alior Banku S. A., za co osobom tym oferował zapłatę, następnie uzyskiwał dane osobowe i adresowe tych osób oraz dane dotyczące założonego rachunku pozwalające na dokonanie przelewu z tego rachunku i bez wiedzy posiadaczy rachunków na ich dane osobowe przez Internet zawierał umowy pożyczki z firmami pożyczkowymi Vivus Finance S p. z o. o., OK Money Poland S p. z o.o., Regita Sp. z o. o. i „Żyrafa Pożyczki” Sp. zo. o. Sp. k. wprowadzając przy tym w błąd pracowników wskazanych firm, co do osób rzeczywiście zaciągających pożyczki, w związku z czym pracownicy ci dokonywali przelewu kwot zaciągniętych pożyczek na założone w opisany powyżej sposób rachunki, z których podejrzany dokonywał przelewów tych kwot na rachunek swój i innych współsprawców, przy czym pożyczek tych nie spłacał). Publikacja orzeczenia: 27 kwietnia 2018 roku, godz. 14:00, sala VI; (sędzia referent Justyna Gosiewska);
 • III K 350/18 (dawniej XV K 998/17)  sprawa Stanisława Krzysztofa Z. i innych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk, i inne. (wyłudzenie świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego ) Kolejny termin  24  kwietnia 2018 roku, godz. 12:00, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Beata Wołosik);
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17)  sprawa Czesława M. o czyn z art. 233 § 1 kk ( fałszywe zeznania). Kolejny termin:  24 kwietnia 2018 roku, godz. 11:30, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego  (sędzia referent Marcin Kęska);
 • III K 666/18 (dawniej XV K 245/18)  sprawa Piotra L. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne (w Białymstoku usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że po wdarciu się na teren posesji zbliżył się do drzwi tarasowych domu, a po ich otwarciu przez pokrzywdzonego, wyjął z kieszeni przedmiot o wyglądzie pistoletu) Pierwszy termin: 27 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala II; (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 16 – 20 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • XIII W 177/18 (dawniej VII K 79/18) sprawa Adriana K.i innych o czyn z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk  oraz z art. 177§2 kk  i inne. (wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie dot. ul. Antoniukowskiej)  Kolejny termin: 19 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala IV; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. W sprawie wyznaczono kolejny termin na rozprawy na 22 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala IV;  (sędzia referent Alina Dryl);
 • III Kp 710/18 posiedzenie w przedmiocie rozpoznania  zażalenia na postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego wobec Jacka K.. Pierwszy termin: 18 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala B127;  (sędzia referent Anna Jacyniewicz);

W dniach 9 – 13 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1kk i inne. (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach wcześniej III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Kolejny termin: 10 kwietnia 2018 roku godz. 10.00, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Marcin Kęska);
 • III K 1104/17 sprawa Wojciecha F. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (usiłowanie wywiezienia drewna wyższej jakości poprzez zmianę tabliczek oznaczających jakość) Kolejny termin: 13 kwietnia 2018  roku, godz. 11:00, sala I;  planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Andrzej Gołaszewski);
 • III K 293/18 (dawniej XV K  570/17) sprawa Janusza O. o czyn z art. 231 § 1 kk (jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przekroczył swoje uprawnienia)  termin rozprawy: 10 kwietnia 2018  roku, godz. 9:00, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Beata Wołosik);
 • III K 573/18 (dawniej XV K 161/18) sprawa  Stanisława B. o czyn z art. 224a kk (wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadomił, dzwoniąc pod numer 112, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku o zagrażającym życiu wielu osób podłożeniu bomby w bloku) Pierwszy termin: 11 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala II; (sędzia referent Justyna Gosiewska).

W dniach 19 – 23 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 335/17 sprawa Pawła G. o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (kradzieże z włamaniami) Kolejny termin: 20 marca 2018 rok, godz. 11:30, sala I; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Anna Jamiołkowska);
 • III K 1104/17 sprawa Wojciecha F. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (usiłowanie wywiezienia drewna wyższej jakości poprzez zmianę tabliczek oznaczających jakość) Kolejny termin: 20 marca 2018  roku, godz. 11:00, sala X; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Andrzej Gołaszewski);
 • XV K 490/16 sprawa Jarosława Cz. o czyn 178a § 1 kk, art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178a kk w zb. z art. 162 § 1 kk (sprawa policjanta oskarżonego o spowodowanie wypadku śmiertelnego i ucieczkę z miejsca zdarzenia)  Kolejny termin: 19 marca 2018  roku, godz. 10:30, sala II;   planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Barbara Paszkowska);
 • XV K 1071/17   sprawa Eugeniusza B. i innych o czyn z art. 305 § 1 kk (zmowa przetargowa) Publikacja orzeczenia:  20 marca 2018 roku,  godz. 14:50, sala XIII; (sędzia referent Beata Wołosik). 

W dniach 12 – 16 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • XV K 764/15 sprawa Michała Z. o czyn z art. 160§ 2 kk i inne (lekarz, który nie zrobił cięcia powodując zgon dziecka) Kolejny termin: 15 marca  2018 roku, godz. 10.00, sala IV; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Barbara Paszkowska);
 • XV K 1035/15 sprawa Wojciecha K. z prywatnego aktu oskarżenia o czyn z art. 155 kk w zb. z art. 160 § 2 kk (lekarz, który nie zrobił cięcia cesarskiego powodując zgon) Publikacja orzeczenia: 16  marca 2018  roku, godz. 14:00, sala II; (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 5 – 9 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • VII K 43/18 sprawa Bartłomieja D. o czyn z art. 257 kk (znieważenie obywatela Bangladeszu z powodu jego przynależności rasowej) Pierwszy termin: 7 marca 2018 roku, godz. 14:00, sala XIII;  Posiedzenie w trybie 335 kpk (sędzia referent Ewa Dakowicz); 
 • XV K 917/16 sprawa Krzysztofa B. i innych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) Kolejny termin: 5 marca 2018 rok, 11.00, s. II planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego.  (sędzia referent Barbara Paszkowska); 
 • XV K 1035/15 sprawa Wojciecha K. z prywatnego aktu oskarżenia o czyn z art. 155 kk w zb. z art. 160 § 2 kk (lekarz, który nie zrobił cięcia cesarskiego powodując zgon) Kolejny termin: 6  marca 2018  roku, godz. 9:00, sala XVI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. Na podstawie art. 360 § 1 pkt 4 k.p.k. w sprawie wyłączono jawność. (sędzia referent Barbara Paszkowska); 
 • XV K 1071/17   sprawa Eugeniusza B. i innych o czyn z art. 305 § 1 kk (zmowa przetargowa) Kolejny  termin:  6 marca 2018 roku,  godz. 13:00, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Beata Wołosik); 
 • XV K 94/18 sprawa Marcina Ł. o czyn  z art. 35 ust. 1a Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (znęcanie się fizyczne nad psem  poprzez wyrzucenie  go z balkonu z mieszkania położnego na IV piętrze, w wyniku czego pies doznał krwawienia z wargi dolnej, licznych otarć na skórze kończyn, objawów wstrząsu pourazowego oraz problemów z koordynacją ruchową ) Pierwszy termin: 6 marca 2018 roku, godz. 12:00, sala XVI; (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 26 lutego – 2 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • XV K 1098/17 sprawa Andrzeja G. o czyn z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 200a § 2 kk (usiłowanie umówienia się przez internet i sms z małoletnią w wieku 14 lat) Publikacja orzeczenia: 27  lutego 2018 roku, godz. 14:30, sala XIII;  (sędzia referent Beata Wołosik);
 • XV K 998/17 sprawa Stanisława Krzysztofa Z. i innych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk, i inne. (wyłudzenie świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego ) Kolejny termin  27  luty 2018 roku, godz. 10:30, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Beata Wołosik).
 • XIII W 177/18 (dawniej VII K 79/18) sprawa Adriana K.i innych o czyn z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk  oraz z art. 177§2 kk  i inne. (wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie dot. ul. Antoniukowskiej)  Kolejny termin: 19 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala IV; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. W sprawie wyznaczono kolejny termin na rozprawy na 22 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala IV;  (sędzia referent Alina Dryl).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-10 13:08 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-28 18:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-05 14:04 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-12 14:52 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-19 15:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-19 15:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-19 15:45 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-07 08:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-10 14:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-16 15:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-30 15:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-06-11 13:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-06-14 14:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-06-21 14:49 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-06-29 14:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-07-06 12:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-07-20 10:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-07-20 10:24 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-07-26 15:12 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-06 13:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:12 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:14 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:14 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:15 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:16 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:16 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:17 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-07 11:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-07 12:32 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-21 10:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-28 09:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-05 15:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-08 12:56 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-12 12:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-15 07:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-19 11:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-26 13:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-02 13:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-08 15:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-16 14:49 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-16 14:49 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-23 13:56 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-30 14:00 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-07 13:37 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-14 13:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-21 12:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-28 12:47 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-28 12:48 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-28 12:48 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-04 11:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-11 12:24 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-11 12:35 Michał Gadomski Porównanie