W nawiązaniu do informacji pojawiających się w przestrzeni medialnej od 9 sierpnia 2018 r., z których wynika, że obywatel Łotwy podejrzany o wyłudzenie blisko 200 mln zł podatku VAT na szkodę polskiego Skarbu Państwa, po zatrzymaniu wyszedł na wolność przez błąd Sądu Rejonowego w Białymstoku, który przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania, ale nie poinformował o tym Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Sąd Rejonowy informuje, że w dniu wczorajszym, niezwłocznie zostały podjęte działania, zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Dotychczasowe ustalenia, nie potwierdzają zarzutów formułowanych pod adresem Sądu Rejonowego w Białymstoku o nieprawidłowościach w działaniu tego Sądu.

  • w Sądzie Rejonowym w Białymstoku 2 sierpnia 2018 r. faktycznie doszło do wydania postanowienia o utrzymaniu wobec podejrzanego M.C. obywatela Łotwy stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 15 października 2018 r. do godz. 8:00. Podejrzany ten pozostawał do dyspozycji Prokuratury Regionalnej w Białymstoku;
  • 2 sierpnia b.r. bezpośrednio po posiedzeniu Sądu, zostały podjęte wszystkie niezbędne działania określone obowiązującymi przepisami (w § 300 w zw. z § 303  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r.) zmierzające do niezwłocznego przekazania odpisu postanowienia Aresztowi Śledczemu w Białymstoku (zgodnie ze wskazaną regulacją, odpis postanowienia o przedłużeniu tymczasowego aresztowania należy doręczyć funkcjonariuszom konwojującym tymczasowo aresztowanego, z poleceniem doprowadzenia go do aresztu śledczego);
  • nie były podejmowane przed zwolnieniem podejrzanego z Aresztu Śledczego w dniu 8 sierpnia 2018 r. próby telefonicznego kontaktowania się Aresztu Śledczego z tut. Sądem w tej sprawie;
  • dopiero 9 sierpnia 2018 r., do Sądu Rejonowego w Białymstoku dotarła telefoniczna informacja z Aresztu Śledczego w Białymstoku o zwolnieniu podejrzanego w dniu 8 sierpnia 2018 r. w godzinach popołudniowych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-08-10 14:36 Michał Gadomski