W dniach 25 – 29 marca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 147/19 sprawa Pawła K. oskarżonego o czyny z art. 222 § 1 kk i inne (zarzut m. in. naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela w Zakładzie Poprawczym poprzez zadanie uderzeń drewnianą deską w głowę i uciskanie za szyję). Termin: 27 marzec 2019 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 18 - 22 marca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 2084/18 sprawa Grzegorza S. oskarżonego o czyn z art. 178a § 4 kk i inne (zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i w okresie obowiązywania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach). Termin: 18 marzec 2019 r., godz. 12:40, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 19 marzec 2019 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 11 - 15 marca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1152/18 sprawa Artura B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego skutkującego śmiercią) Termin: 11 marzec 2019 r., godz. 9:00, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 231/19 sprawa Pauliny G. i innych oskarżonych o czyn z art. 278 § 1 kk i inne (zarzut dokonania licznych kradzieży sklepowych odzieży oraz narzędzi). Termin: 13 marzec 2019 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 2084/18 sprawa Grzegorza S. oskarżonego o czyn z art. 178a § 4 kk i inne (zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i w okresie obowiązywania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach). Termin: 14 marzec 2019 r., godz. 12:20, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt VI P 211/18 sprawa jednej z pracownic o odszkodowanie przeciwko Zarządowi KPKM w Białymstoku. Termin: 15 marzec 2019 r., godz. 12:00, s. XXXI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 4 - 8 marca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 736/18 sprawa Tomasza Dz. i innych oskarżonych o czyn z art. 271 § 3 i inne (zarzuty fałszowania dokumentacji przez urzędników PZDW i wystawiania fałszywych faktur przez przedsiębiorców na rzecz PZDW). Termin: 5 marzec 2019 r., godz. 8:30, s. XIV; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 2140/18 sprawa Seweryna Ł. oskarżonego o czyn z art. 199 § 3 kk i inne (rehabilitant stojący pod zarzutami wykorzystania stosunku zależności poprzez doprowadzenie do poddania innej czynności seksualnej). Termin: 5 marzec 2019 r., godz. 10:00, s. XI; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 2052/18 sprawa Mikołaja Ch. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych skutkujący następnie jego śmiercią w szpitalu). Termin: 7 marzec 2019 r., godz. 11:30, s. XIII; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 25 lutego - 01 marca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 26 luty 2019 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 26 luty 2019 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania.

Jednocześnie Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. VIII Ko 24/19 wyłączono od rozpoznania sprawy o sygn. III K 2115/18 dot. Barbary R. i innych wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku i sprawę przekazano do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zambrowie.


W dniach 18 - 22 lutego 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 21 luty 2019 r., godz. 12:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 11 - 15 lutego 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt I C 2916/18 sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 11 luty 2019 r., godz. 9:20, s. VIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 2096/18 sprawa Grzegorza Ł. oskarżonego o czyn z art. 198 kk (zarzut doprowadzenia do obcowania płciowego w Domu Pomocy Społecznej, wykorzystując wynikający z upośledzenia umysłowego brak zdolności pokrzywdzonej do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem). Termin: 11 luty 2019 r., godz. 9:45, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 4 - 8 lutego 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 5 luty 2019 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 1258/18 sprawa Filipa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 159 kk i inne (zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci klucza metalowego i kija bejsbolowego); Termin: 7 luty 2019 r., godz. 8:30, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 231/18 sprawa Jana B. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zb. z art. 155 kk (zarzut nieumyślnego narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 10-cio miesięcznego dziecka w wyniku porażenia prądem). Termin: 7 luty 2019 r., godz. 13:30, s. IX; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt XIII K 406/18 sprawa Doroty T. oskarżonej o czyn z art. 217 § 1 kk (zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch małoletnich pokrzywdzonych na terenie szkoły). Termin: 8 luty 2019 r., godz. 15:00, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 21 - 25 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 2084/18 sprawa Grzegorza S. oskarżonego o czyn z art. 178a § 4 kk i inne (zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i w okresie obowiązywania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach). Termin: 22 stycznia 2019 r., godz. 13:00, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 24 stycznia 2019 r., godz. 9:00, s. V; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 231/18 sprawa Jana B. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zb. z art. 155 kk (zarzut nieumyślnego narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 10-cio miesięcznego dziecka w wyniku porażenia prądem). Termin: 24 stycznia 2019 r., godz. 9:30, s. IX; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 406/18 sprawa Doroty T. oskarżonej o czyn z art. 217 § 1 kk (zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch małoletnich pokrzywdzonych na terenie szkoły). Termin: 25 stycznia 2019 r., godz. 12:30, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 14 - 18 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt I C 2916/18 sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 14 stycznia 2019 r., godz. 13:40, s. VIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 747/18 sprawa Marka D. oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 kk (zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną). Termin: 16 stycznia 2019 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzut kradzieży z włamaniami). Termin: 17 stycznia 2019 r., godz. 13:00, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 303/18 sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 18 stycznia 2019 r., godz. 15:00, s. II; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 7 - 11 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 303/18 sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 8 stycznia 2019 r., godz. 11:30, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt I C 2392/18 sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 10 stycznia 2019 r., godz. 10:00, s. XXII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 31 grudnia 2018 r. - 4 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 •  sygn. akt III K 269/18 sprawa Anny K. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (zarzut niedopełnienia obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujący innym ciężkim kalectwem). Termin: 31 grudnia 2018 r., godz. 12:00, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku, 
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 3 stycznia 2019 r., godz. 9:30, s. IX; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2019-01-11 12:35 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-01-18 13:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-18 13:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-01 13:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-08 12:49 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-15 13:43 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-22 12:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-01 12:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-08 13:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-15 14:43 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-22 13:18 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-22 13:21 Anna Tworkowska Porównanie