W dniach 2–7 grudnia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 4 grudzień 2019 r., godz. 14:15, s. XXXIII; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 5 grudzień 2019 r., godz. 11:00, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania.

Nadto, Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w sprawie o sygn. akt XIII K 607/18 (uprzednio XV K 795/16) dot. Kamila Z. i innych w związku ze zwolnieniem lekarskim sędziego referenta zostało wydane zarządzenie o odwołaniu rozprawy wyznaczonej na 6 grudnia 2019 r. Nowy termin rozprawy to 17 stycznia 2020 r., godz. 10:00, s. VIII.


W dniach 25–29 listopada 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 607/18 (uprzednio XV K 795/16) sprawa Kamila Z. i innych oskarżonych o czyn z art. 160 § 2 i 3 kk (zarzut nieumyślnego narażenia urodzonego przedwcześnie noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia). Termin: 25 listopad 2019 r., godz. 9:00, s. XI; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt XIII K 378/19 sprawa Romana L. i innych oskarżonych o czyn z art. 164 § 1 kk i inne (sprawa wybuchu w budynku handlowym). Termin: 25 listopad 2019 r., godz. 9:00, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 26 listopad 2019 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 249/18 sprawa Jarosława Cz. oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem spowodowania wypadku śmiertelnego i ucieczki z miejsca zdarzenia). Termin: 28 listopad 2019 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 18–22 listopada 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 18 listopad 2019 r., godz. 9:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 20 listopad 2019 r., godz. 14:00, s. XXXIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 12–15 listopada 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1152/18 sprawa Artura B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego skutkującego śmiercią). Termin: 14 listopad 2019 r., godz. 11:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 4–8 listopada 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 7 listopad 2019 r., godz. 13:30, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 28–31 października 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 436/19 sprawa Marka B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk  (zarzut potrącenia pieszej na przejściu dla pieszych skutkujący zgonem na miejscu). Termin: 28 październik 2019 r., godz. 9:50, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 21–25 października 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 378/19 sprawa Romana L. i innych oskarżonych o czyn z art. 164 § 1 kk i inne (sprawa wybuchu w budynku handlowym). Termin: 23 październik 2019 r., godz. 9:00, s. X; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 14–18 października 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 15 październik 2019 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 7–11 października 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt VI P 53/19 pozew radnego o uznanie wypowiedzenia umowy za pracę przez WORD za bezskuteczne. Termin: 11 październik 2019 r., godz. 12:30, s. XXXI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 30 września–4 października 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 973/19 sprawa Pawła R. oskarżonego o czyn z art. 177  § 2  kk i inne (zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, potrącenia pieszego i ucieczki z miejsca zdarzenia). Termin: 4 październik 2019 r., godz. 10:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 23–27 września 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 23 wrzesień 2019 r., godz. 9:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 1003/19 sprawa Łukasza K. oskarżonego o czyn z art. 189 kk (zarzut udziału w porwaniu małoletniej). Termin: 24 wrzesień 2019 r., godz. 8:30, s. XIV; planowane jest rozpoznanie wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego w trybie art. 335 § 2 kpk;
 • sygn. akt XIII K 736/18 sprawa Tomasza Dz. i innych oskarżonych o czyn z art. 271 § 3 kk i inne (zarzuty fałszowania dokumentacji przez urzędników PZDW i wystawiania fałszywych faktur przez przedsiębiorców na rzecz PZDW). Termin: 26 wrzesień 2019 r., godz. 12:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 26 wrzesień 2019 r., godz. 13:00, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 16–20 września 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 18 wrzesień 2019 r., godz. 9:00, s. XXXIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 19 wrzesień 2019 r., godz. 10:00, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 9–13 września 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 973/19 sprawa Pawła R. oskarżonego o czyn z art. 177  § 2  kk i inne (zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, potrącenia pieszego i ucieczki z miejsca zdarzenia). Termin: 10 wrzesień 2019 r., godz. 10:45, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 607/18 (uprzednio XV K 795/16) sprawa Kamila Z. i innych oskarżonych o czyn z art. 160 § 2 i 3 kk (zarzut nieumyślnego narażenia urodzonego przedwcześnie noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia). Termin: 11 wrzesień 2019 r., godz. 9:00, s. XIV; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 436/19 sprawa Marka B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk  (zarzut potrącenia pieszej na przejściu dla pieszych skutkujący zgonem na miejscu). Termin: 12 wrzesień 2019 r., godz. 12:45, s. XIII; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 2–6 września 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 249/18 sprawa Jarosława Cz. oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem spowodowania wypadku śmiertelnego i ucieczki z miejsca zdarzenia). Termin: 4 wrzesień 2019 r., godz. 12:30, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania, 
 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 5 wrzesień 2019 r., godz. 9:00, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 26–30 sierpnia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 27 sierpień 2019 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 1152/18 sprawa Artura B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego skutkującego śmiercią). Termin: 29 sierpień 2019 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 19–23 sierpnia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 22 sierpień 2019 r., godz. 11:20, s. X; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 5 – 9 sierpnia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 250/19 sprawa Mantasa B. i innych oskarżonych o czyny z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży i usiłowania kradzieży luksusowych samochodów). Termin: 6 sierpień 2019 r., godz. 13:30, s. II; planowane jest ogłoszenie wyroku,
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 8 sierpień 2019 roku, godz. 12:30, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 29 lipca - 2 sierpnia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 1 sierpień 2019 r., godz. 9:00, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 22 – 26 lipca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 973/19 sprawa Pawła R. oskarżonego o czyn z art. 177  § 2  kk i inne (zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, potrącenia pieszego i ucieczki z miejsca zdarzenia). Termin: 23 lipiec 2019 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania,
 • sygn. akt III K 250/19 sprawa Mantasa B. i innych oskarżonych o czyny z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży i usiłowania kradzieży luksusowych samochodów). Termin: 24 lipiec 2019 r., godz. 11:00, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania,
 • sygn. akt VI P 177/19 pozew byłej dyrektor Zespołu Szkół nr 16. Termin: 24 lipiec 2019 r., godz. 13:00, s. XXX; planowane jest rozpoczęcie postępowania,
 • sygn. akt XIII K 736/18 sprawa Tomasza Dz. i innych oskarżonych o czyn z art. 271 § 3 kk i inne (zarzuty fałszowania dokumentacji przez urzędników PZDW i wystawiania fałszywych faktur przez przedsiębiorców na rzecz PZDW). Termin: 26 lipiec 2019 r., godz. 12:30, s. XIV; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 15–19 lipca 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Białymstoku nie będą rozpoznawane żadne sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów.


W dniach 8–12 lipca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 924/19 sprawa Sebastiana M. oskarżonego o czyn z art. 200 § 1  kk (zarzut obcowania płciowego z małoletnią skutkującego jej ciążą). Termin: 10 lipiec 2019 r., godz. 11:25, s. XIV; planowane jest rozpoznanie wniosku Prokuratora o wydanie wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 kpk.

W dniach 1–5 lipca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 246/18 sprawa Adriana J. vel. T. oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 kk i inne (zarzuty doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób i firm pożyczkowych na terenie Polski). Termin: 3 lipiec 2019 r., godz. 14:45, s. II; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt III K 973/19 sprawa Pawła R. oskarżonego o czyn z art. 177  § 2  kk i inne (zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, potrącenia pieszego i ucieczki z miejsca zdarzenia). Termin: 5 lipiec 2019 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 24–28 czerwca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 337/19 sprawa Levana S. oskarżonego o czyn z art. 280 § 1 kk (zarzut dokonania rozboju na osobie właściciela kantoru na terenie bazaru przy ul. Kawaleryjskiej). Termin: 24 czerwiec 2019 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt XIII K 1295/18 sprawa Camille P. oskarżonego o czyn z art. 224 § 2 kk i inne (zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza Straży Leśnej w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej). Termin: 24 czerwiec 2019 r., godz. 13:00, s. I; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt XIII K 736/18 sprawa Tomasza Dz. i innych oskarżonych o czyn z art. 271 § 3 kk i inne (zarzuty fałszowania dokumentacji przez urzędników PZDW i wystawiania fałszywych faktur przez przedsiębiorców na rzecz PZDW). Termin: 25 czerwiec 2019 r., godz. 13:30, s. XIV; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 734/19 sprawa Adama K. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2  kk (zarzut śmiertelnego potrącenia pieszej na chodniku podczas manewru cofania). Termin: 26 czerwiec 2019 r., godz. 10:30, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 27 czerwiec 2019 roku, godz. 11:00, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 17-19 czerwca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 330/19 sprawa Sławomira B. oskarżonego o czyn z art. 160 § 1 kk i inne (zarzut uderzenia pokrzywdzonego w trakcie libacji alkoholowej siekierą). Termin: 17 czerwiec 2019 r., godz. 12:30, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt III K 246/18 sprawa Adriana J. vel. T. oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 kk i inne (zarzuty doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób i firm pożyczkowych na terenie Polski). Termin: 19 czerwiec 2019 r., godz. 14:45, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.​

W dniach 10-14 czerwca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1295/18 sprawa Camille P. oskarżonego o czyn z art. 224 § 2 kk i inne (zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza Straży Leśnej w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej). Termin: 11 czerwiec 2019 r., godz. 10:00, s. IV; planowane jest kontynuowanie postępowania; 
 • sygn. akt III K 250/19 sprawa Mantasa B. i innych oskarżonych o czyny z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży i usiłowania kradzieży luksusowych samochodów). Termin: 11 czerwiec 2019 r., godz. 11:00, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 13 czerwiec 2019 r., godz. 9:00, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 1152/18 sprawa Artura B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego skutkującego śmiercią) Termin: 13 czerwiec 2019 r., godz. 11:30, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 337/19 sprawa Levana S. oskarżonego o czyn z art. 280 § 1 kk (zarzut dokonania rozboju na osobie właściciela kantoru na terenie bazaru przy ul. Kawaleryjskiej). Termin: 14 czerwiec 2019 r., godz. 9:30, s. XXXIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 3–7 czerwca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 3 czerwiec 2019 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 736/18 sprawa Tomasza Dz. i innych oskarżonych o czyn z art. 271 § 3 kk i inne (zarzuty fałszowania dokumentacji przez urzędników PZDW i wystawiania fałszywych faktur przez przedsiębiorców na rzecz PZDW). Termin: 4 czerwiec 2019 r., godz. 14:00, s. XIV; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 27–31 maja 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 734/19 sprawa Adama K. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2  kk (zarzut śmiertelnego potrącenia pieszej na chodniku podczas manewru cofania). Termin: 28 maj 2019 r., godz. 9:15, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 28 maj 2019 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 747/18 sprawa Marka D. oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 kk (zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną). Termin: 28 maj 2019 r., godz. 10:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 240/19 sprawa Tomasza T. oskarżonego o czyn z art. 190 § 1 kk (zarzut umieszczenia wulgarnego wpisu na portalu internetowym w postaci groźby pozbawienia życia posła RP). Termin: 30 maj 2019 r., godz. 11:00, s. IV; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 20–24 maja 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 736/18 sprawa Tomasza Dz. i innych oskarżonych o czyn z art. 271 § 3 kk i inne (zarzuty fałszowania dokumentacji przez urzędników PZDW i wystawiania fałszywych faktur przez przedsiębiorców na rzecz PZDW). Termin: 22 maj 2019 r., godz. 8:30, s. III; planowane jest wygłoszenie mów końcowych;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 23 maj 2019 roku, godz. 12:00, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 2052/18 sprawa Mikołaja Ch. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych skutkujący następnie jego śmiercią w szpitalu). Termin: 23 maj 2019 r., godz. 12:35, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 13–17 maja 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 14 maj 2019 r., godz. 9:00, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 250/19 sprawa Mantasa B. i innych oskarżonych o czyny z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży i usiłowania kradzieży luksusowych samochodów). Termin: 15 maj 2019 r., godz. 12:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 246/18 sprawa Adriana J. vel. T. oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 kk i inne (zarzuty doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób i firm pożyczkowych na terenie Polski). Termin: 17 maj 2019 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 337/19 sprawa Levana S. oskarżonego o czyn z art. 280 § 1 kk (zarzut dokonania rozboju na osobie właściciela kantoru na terenie bazaru przy ul. Kawaleryjskiej). Termin: 17 maj 2019 r., godz. 9:30, s. XXXIII; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 17 maj 2019 r., godz. 10:00, s. IV; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 6–10 maja 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 747/18 sprawa Marka D. oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 kk (zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną). Termin: 8 maj 2019 r., godz. 10:00, s. III; planowane jest otwarcie przewodu sądowego,
 • sygn. akt XIII K 5/19 sprawa Tadasa M. oskarżonego o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzut dokonania kradzieży z włamaniem do luksusowego samochodu, odjechania nim w kierunku granicy, a następnie nie zatrzymania się do kontroli drogowej i kontynuacji jazdy, mimo zablokowania drogi i wydania polecenia zatrzymania). Termin: 9 maj 2019 r., godz. 14:30, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku,
 • sygn. akt XIII K 736/18 sprawa Tomasza Dz. i innych oskarżonych o czyn z art. 271 § 3 kk i inne (zarzuty fałszowania dokumentacji przez urzędników PZDW i wystawiania fałszywych faktur przez przedsiębiorców na rzecz PZDW). Termin: 10 maj 2019 r., godz. 10:00, s. IV; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 23 – 26 kwietnia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 2052/18 sprawa Mikołaja Ch. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych skutkujący następnie jego śmiercią w szpitalu). Termin: 25 kwiecień 2019 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania,
 • sygn. akt XIII K 5/19 sprawa Tadasa M. oskarżonego o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzut dokonania kradzieży z włamaniem do luksusowego samochodu, odjechania nim w kierunku granicy, a następnie nie zatrzymania się do kontroli drogowej i kontynuacji jazdy, mimo zablokowania drogi i wydania polecenia zatrzymania). Termin: 25 kwiecień 2019 r., godz. 11:30, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego,
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 25 kwiecień 2019 roku, godz. 13:00, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania,
 • sygn. akt XIII K 1258/18 sprawa Filipa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 159 kk i inne (zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci klucza metalowego i kija bejsbolowego). Termin: 25 kwiecień 2019 r., godz. 14:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 15 – 19 kwietnia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 15 kwiecień 2019 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt VI P 53/19 pozew radnego o uznanie wypowiedzenia umowy za pracę przez WORD za bezskuteczne. Termin: 16 kwiecień 2019 r., godz. 9:00, s. XXXI; planowane jest rozpoczęcie postępowania;
 • sygn. akt III K 1152/18 sprawa Artura B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego skutkującego śmiercią) Termin: 18 kwiecień 2019 r., godz. 13:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 8 – 12 kwietnia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 250/19 sprawa Mantasa B. i innych oskarżonych o czyny z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży i usiłowania kradzieży luksusowych samochodów). Termin: 8 kwiecień 2019 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 9 kwiecień 2019 r., godz. 9:00, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 736/18 sprawa Tomasza Dz. i innych oskarżonych o czyn z art. 271 § 3 kk i inne (zarzuty fałszowania dokumentacji przez urzędników PZDW i wystawiania fałszywych faktur przez przedsiębiorców na rzecz PZDW). Termin: 9 kwiecień 2019 r., godz. 12:30, s. XIV; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 10 kwiecień 2019 r., godz. 9:00, s. IV; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 25 – 29 marca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 147/19 sprawa Pawła K. oskarżonego o czyny z art. 222 § 1 kk i inne (zarzut m. in. naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela w Zakładzie Poprawczym poprzez zadanie uderzeń drewnianą deską w głowę i uciskanie za szyję). Termin: 27 marzec 2019 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 18 - 22 marca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 2084/18 sprawa Grzegorza S. oskarżonego o czyn z art. 178a § 4 kk i inne (zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i w okresie obowiązywania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach). Termin: 18 marzec 2019 r., godz. 12:40, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 19 marzec 2019 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 11 - 15 marca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1152/18 sprawa Artura B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego skutkującego śmiercią) Termin: 11 marzec 2019 r., godz. 9:00, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 231/19 sprawa Pauliny G. i innych oskarżonych o czyn z art. 278 § 1 kk i inne (zarzut dokonania licznych kradzieży sklepowych odzieży oraz narzędzi). Termin: 13 marzec 2019 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 2084/18 sprawa Grzegorza S. oskarżonego o czyn z art. 178a § 4 kk i inne (zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i w okresie obowiązywania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach). Termin: 14 marzec 2019 r., godz. 12:20, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt VI P 211/18 sprawa jednej z pracownic o odszkodowanie przeciwko Zarządowi KPKM w Białymstoku. Termin: 15 marzec 2019 r., godz. 12:00, s. XXXI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 4 - 8 marca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 736/18 sprawa Tomasza Dz. i innych oskarżonych o czyn z art. 271 § 3 i inne (zarzuty fałszowania dokumentacji przez urzędników PZDW i wystawiania fałszywych faktur przez przedsiębiorców na rzecz PZDW). Termin: 5 marzec 2019 r., godz. 8:30, s. XIV; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 2140/18 sprawa Seweryna Ł. oskarżonego o czyn z art. 199 § 3 kk i inne (rehabilitant stojący pod zarzutami wykorzystania stosunku zależności poprzez doprowadzenie do poddania innej czynności seksualnej). Termin: 5 marzec 2019 r., godz. 10:00, s. XI; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 2052/18 sprawa Mikołaja Ch. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych skutkujący następnie jego śmiercią w szpitalu). Termin: 7 marzec 2019 r., godz. 11:30, s. XIII; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 25 lutego - 01 marca 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 26 luty 2019 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 26 luty 2019 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania.

Jednocześnie Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. VIII Ko 24/19 wyłączono od rozpoznania sprawy o sygn. III K 2115/18 dot. Barbary R. i innych wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku i sprawę przekazano do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zambrowie.


W dniach 18 - 22 lutego 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 21 luty 2019 r., godz. 12:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 11 - 15 lutego 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt I C 2916/18 sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 11 luty 2019 r., godz. 9:20, s. VIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 2096/18 sprawa Grzegorza Ł. oskarżonego o czyn z art. 198 kk (zarzut doprowadzenia do obcowania płciowego w Domu Pomocy Społecznej, wykorzystując wynikający z upośledzenia umysłowego brak zdolności pokrzywdzonej do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem). Termin: 11 luty 2019 r., godz. 9:45, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 4 - 8 lutego 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 5 luty 2019 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 1258/18 sprawa Filipa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 159 kk i inne (zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci klucza metalowego i kija bejsbolowego); Termin: 7 luty 2019 r., godz. 8:30, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 231/18 sprawa Jana B. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zb. z art. 155 kk (zarzut nieumyślnego narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 10-cio miesięcznego dziecka w wyniku porażenia prądem). Termin: 7 luty 2019 r., godz. 13:30, s. IX; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt XIII K 406/18 sprawa Doroty T. oskarżonej o czyn z art. 217 § 1 kk (zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch małoletnich pokrzywdzonych na terenie szkoły). Termin: 8 luty 2019 r., godz. 15:00, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 21 - 25 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 2084/18 sprawa Grzegorza S. oskarżonego o czyn z art. 178a § 4 kk i inne (zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i w okresie obowiązywania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach). Termin: 22 stycznia 2019 r., godz. 13:00, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 24 stycznia 2019 r., godz. 9:00, s. V; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 231/18 sprawa Jana B. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zb. z art. 155 kk (zarzut nieumyślnego narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 10-cio miesięcznego dziecka w wyniku porażenia prądem). Termin: 24 stycznia 2019 r., godz. 9:30, s. IX; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 406/18 sprawa Doroty T. oskarżonej o czyn z art. 217 § 1 kk (zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch małoletnich pokrzywdzonych na terenie szkoły). Termin: 25 stycznia 2019 r., godz. 12:30, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 14 - 18 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt I C 2916/18 sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 14 stycznia 2019 r., godz. 13:40, s. VIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 747/18 sprawa Marka D. oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 kk (zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną). Termin: 16 stycznia 2019 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzut kradzieży z włamaniami). Termin: 17 stycznia 2019 r., godz. 13:00, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 303/18 sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 18 stycznia 2019 r., godz. 15:00, s. II; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 7 - 11 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 303/18 sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 8 stycznia 2019 r., godz. 11:30, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt I C 2392/18 sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 10 stycznia 2019 r., godz. 10:00, s. XXII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 31 grudnia 2018 r. - 4 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 •  sygn. akt III K 269/18 sprawa Anny K. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (zarzut niedopełnienia obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujący innym ciężkim kalectwem). Termin: 31 grudnia 2018 r., godz. 12:00, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku, 
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 3 stycznia 2019 r., godz. 9:30, s. IX; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2019-01-11 12:35 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-01-18 13:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-18 13:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-01 13:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-08 12:49 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-15 13:43 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-22 12:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-01 12:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-08 13:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-15 14:43 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-22 13:18 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-22 13:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-05 13:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-11 14:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-19 12:27 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-19 12:28 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-30 08:35 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-30 08:36 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-10 14:55 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-18 07:45 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-18 07:46 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-24 11:56 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-31 09:52 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-07 12:07 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-07 12:08 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-14 13:17 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-19 12:17 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-28 11:56 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-28 11:57 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 17:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-12 15:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-12 15:11 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-18 12:15 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-26 13:52 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-26 13:52 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-26 13:53 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-26 13:53 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-02 10:41 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-16 14:36 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 10:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-30 09:46 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-09-06 10:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-09-12 13:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-09-12 13:41 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-09-19 13:41 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-09-26 13:19 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-04 12:54 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-11 11:53 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-21 08:29 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-25 10:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-31 10:28 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-11-08 09:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-11-15 10:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-11-22 10:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-11-29 12:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-10 11:53 Michał Gadomski Porównanie