Drukuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku w zakresie realizowanych zadań (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok).

2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok) w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku  oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa)  w ramach realizowanych zadań.

3. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok).

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku możliwy jest pod adresem: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Przetwarzanie danych osobowych  odbywa się w celu:

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-07-30 15:04 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2018-07-30 15:31 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-06 13:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-13 11:03 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-06-26 14:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-26 14:46 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-26 14:47 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2019-07-03 09:58 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 08:41 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 08:48 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 08:49 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 08:50 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-05 12:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-05 11:31 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-05 11:32 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-05 14:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-05 14:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-05 14:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-07 09:52 Michał Gadomski Porównanie