Drukuj

Opłaty za wydanie odpisu, zaświadczenia, informacji lub wyciągu z Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów działających przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku można dokonać poprzez:


Za wydanie odpisu lub zaświadczenia z Ksiąg Wieczystych, pobiera się następujące opłaty:


Za udzielenie informacji, wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, pobiera się następujące opłaty:

 

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wzorami wniosków: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs/


Za udzielenie informacji, wydanie odpisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów, pobiera się następujące opłaty:

 

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wzorami wniosków: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-kierowanych-do-centralnej-informacji-o-zastawach-rejestrowych/