Drukuj

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu lub adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.


Wzory ogólne

 

 

Więcej formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


 Wzory dotyczące postępowania cywilnego nieprocesowego

 


Wzory dotyczące postępowania cywilnego procesowego

 


 Wzory dotyczące spraw z zakresu wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych

 


 Wzory dotyczące spraw rodzinnych

 


 Wzory dotyczące rejestru zastawów

 


 Wzory dotyczące spraw karnych

 


 Wzory dotyczące spraw wykroczeniowych

 

 

Podstawowe informacje dla osób ukaranych za wykroczenie


 Wzory dotyczące spraw gospodarczych

 

 

Podstawowe informacje dotyczące spraw gospodarczych

Informacja dotycząca wniosków upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Informacja dotycząca zgłoszenia wierzytelności

Informacja dotycząca ogłoszenia upadłości


Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są wzory i formularze pism sądowych: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze oraz broszury i publikacje: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/broszury-i-publikacje.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-23 19:53 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-11-05 08:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-08 13:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 18:40 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 18:45 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-30 10:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-20 12:52 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-20 12:53 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-02 12:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-03 14:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-05 11:33 Anna Tworkowska Porównanie