Drukuj

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI
Sąd Rejonowy w Białymstoku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bialystok.sr.gov.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

 

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Sądu Rejonowego w Białymstoku mieści się przy ulicy Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Budynek sądu składa się z segmentów A, B, C i E.

Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ~150m, od którego można dojść schodami wyposażonymi w barierkę, jak również pochylnią, która nie jest zabezpieczona barierką.

Przed budynkiem sądu na przeciw wejścia głównego od ulicy Mickiewicza, znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim lub opiekunów dzieci z wózkami, w tym 2 miejsca od strony budynku oraz 2 miejsca po drugiej stronie drogi dojazdowej.

Z parkingu do wejścia głównego budynku sądu z uwagi na różnicę poziomu terenu należy udać się przez pochylnię o nachyleniu 5,6%, zabezpieczoną barierkami, a następnie specjalnym elektrycznym podnośnikiem (platformą) o udźwigu 300kg, która znajduje się tuż za ścianą.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć otrzymania pomocy. W tym celu proszone są o powiadomienie przybycia poprzez naciśnięcie przycisku wideofonu zainstalowanego przy wejściu bocznym. W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 85 665 65 10.

Następnie pracownik Biura Obsługi Interesanta lub pracownicy Ochrony pomogą i ułatwią przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za drzwiami wejścia głównego (drzwi rozsuwane) jest nieduży wiatrołap za którym znajdują się kolejne drzwi (drzwi rozsuwane), za nimi znajduje się bramka do wykrywania metalu, prześwietlarka bagażu, gdzie uzyskuje się dostęp do parteru budynku (segment A). Po prawej stronie znajduje się Ogólne Biuro Podawcze oraz Biuro Podawcze X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego  oraz IX Wydziału Ksiąg Wieczystych. Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia, kasy sądu oraz punkt usługowy z drobnym asortymentem jak słodycze i napoje, w którym także można powielić niezbędne dokumenty.  W dalszej części znajdują się sale rozpraw (segment B). Na wprost od wejścia pomiędzy windami znajduje się Biuro Obsługi Interesanta (segment C). Wymienione biura oraz kasy posiadają kierunkowe pętle indukcyjne do komunikacji. Po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się obszerna informacja dotycząca lokalizacji Sekretariatów Wydziałów, sal rozpraw.

Na wyższe kondygnacje budynku można dostać się poprzez dwie windy, uzyskując dostęp:

Windy wyposażone są w automatycznie przesuwne drzwi. Wewnątrz posiadają system głosowy. Komunikat jest ogłaszany przed otwarciem drzwi kabiny. Wewnątrz i na zewnątrz windy wyposażone są w przyciski z opisem w alfabecie Braille’a.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz I i III piętrze (segment A).

Szerokość korytarzy oraz schodów budynku sądu pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępność pomieszczeń oraz korytarzy dotyczy wszystkich kondygnacji budynku.

Do budynku i wszystkich jego  pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza windami) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, wskazanego z Polskiego Związku Głuchych w Białymstoku, po uprzednim zgłoszeniu wizyty co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Białymstoku: tel.: 85 665 65 10,  fax: 85 665 63 33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Deklaracja dostępności (Plik docx, 26.20 KB)

Plan działania (Plik pdf, 461.71 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2021-03-25 12:18 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2021-03-25 12:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2021-09-17 15:56 Michał Gadomski Porównanie