Drukuj

Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku został w pełni przystosowany do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Zrealizowane rozwiązania projektowe zapewniają nieskrępowany dostęp pojedynczym osobom lub grupom osób niepełnosprawnych i wymagających opieki, takim jak:

 

Ze względu na charakter i funkcję obiektu szczególny nacisk został położony na zapewnienie możliwości swobodnego dostępu do poszczególnych części budynku dla osób z upośledzeniem fizycznym narządów ruchu: poruszających się o kulach i na wózkach inwalidzkich, i tak:

 

Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku w 2008 roku otrzymał prawo do używania logo „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym”.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-23 14:46 Anna Tworkowska