Drukuj

OGŁOSZENIE Nr K-1102-7/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. budowlanych

w pełnym wymiarze czasu pracy

umowa o pracę: na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

2. Wymagania konieczne:

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

4. Oferujemy:

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 24 czerwca 2019r.
pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: K-1102-7/19

 

7. Inne informacje:


INFORMACJA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko specjalisty ds. budowlanych w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 7/19 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na stanowisko specjalisty ds. budowlanych, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:


Lp.  Nazwisko  Imię
1.   Kowalewski Igor
2.   Onichimiuk Szczepan

Drugi etap konkursu na stanowisko specjalisty ds. budowlanych w Sądzie Rejonowym  w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności (test wiedzy, sprawdzian umiejętności obsługi komputera) - odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C).

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wyniku konkursu na stanowisko specjalisty ds. budowlanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. 


Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzeni Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. budowlanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Igorowi Kowalewskiemu, który uzyskał w konkursie najwyższą liczbę punktów.

 

Ogłoszenie (Plik pdf, 844.28 KB)

Kwestionariusz osobowy (Plik doc, 31.50 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.00 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.00 KB)

Oświadczenie i obowiązek informacyjny (Plik doc, 43.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-06-12 12:39 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-06-12 12:40 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-26 14:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 17:07 Anna Tworkowska Porównanie