Drukuj

OGŁOSZENIE Nr K-1102-3/20 z dnia 14 lutego 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko: księgowego

w pełnym wymiarze czasu pracy

umowa o pracę na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

2. Wymagania konieczne:

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

4. Oferujemy:

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 28 lutego 2020r.

pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku

lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: K-111-3/20


7. Inne informacje:


INFORMACJA z dnia  4 marca 2020 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowego w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 3/20 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowego, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:


Lp.  Nazwisko Imię
1.  Bućko Anna Katarzyna
2.  Dąbrowska Magdalena
3.  Gierałtowska Anna
4.  Grabowska Monika
5.  Klim Kamil
6.  Krasowska Magdalena
7.  Oleński Łukasz
8.  Rygorowicz Tomasz
9.  Salej Anna Maria
10  Skarżyński Damian
11. Stachelek Julita
12. Wąsik Aneta

Drugi etap konkursu, polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności (w zakresie wiedzy oraz obsługi komputera) - odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C).
Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.    1-3     od godz. 10.00
poz.    4-6     od godz. 10.30
poz.    7-9     od godz. 11.00
poz.    10-12  od godz. 11.30


Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 3 /20 informuję, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

LP Nazwisko Imię (liczba punktów w skali 0-10)

1. Bućko Anna Katarzyna  (9)
2. Dąbrowska Magdalena  (8,8)
3. Krasowska Magdalena  (6,85)
4. Oleński Łukasz  (6,8)
5. Skarżyński Damian  (6,3)
    

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C)

osoba z poz. nr 1 godz. 11.00,
osoba z poz. nr 2 godz. 11.15,
osoba z poz. nr 3 godz. 11.30,
osoba z poz. nr 4 godz. 11.45,
osoba z poz. nr 5 godz. 12.00.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzeni Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na staż urzędniczy na stanowisku księgowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Pani Magdalenie Dąbrowskiej, która uzyskała w konkursie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Lista rezerwowa:
Lp.  Nazwisko Imię
1. Oleński Łukasz
2. Skarżyński Damian

 

Klauzula informacyjna (Plik docx, 34.04 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.00 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.00 KB)

Kwestionariusz na stanowisko urzędmicze (Plik docx, 27.98 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2020-02-16 12:37 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-02-16 12:39 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-16 13:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-02-18 15:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-04 13:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-12 13:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-03 14:09 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-23 08:41 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-23 08:41 Anna Tworkowska Porównanie