Drukuj

OGŁOSZENIE Nr K-111-4/21 z dnia 4 października 2021 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko: Informatyka
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103
Zgodnie z treścią art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy.

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

2. Wymagania konieczne:

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

4. Oferujemy:

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  15 października 2021r.
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - INFORMATYK

 

7. Inne informacje:


INFORMACJA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 4/21 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowany został Pan Damian Sawicki.

Konkurs na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbędzie się w dniu 5 listopada 2021r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala szkoleniowa Nr A 411 (IV piętro, segment A) i będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy informatycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej.
Proszę o punktualne przybycie (nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną).

Jednocześnie informuję, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan epidemiczny:
- przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony w sali);
- proszeni są o posiadanie własnych przyborów pisarskich oraz zakrycie na czas przebywania w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nosa i ust przy pomocy maseczki.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Damianowi Sawickiemu, który wykazał się wymaganym wykształceniem, predyspozycjami do zatrudnienia na w/w stanowisku oraz otrzymał w konkursie łącznie 12,6.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2021-10-04 12:02 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2021-10-04 12:03 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-25 12:40 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-10 14:39 Michał Gadomski Porównanie