Drukuj

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie są jednostkami, których celem jest udzielanie stosownej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, w tym zapewnienia im bezpiecznego schronienia w ośrodku.


Na terenie województwa podlaskiego realizacją powyższych celów zajmują się następujące specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dane kontaktowe organizacji działających na terenie miasta Białegostoku do których można się zwrócić o pomoc:

 

 

 

 

 


Niebieska linia

W wyniku zawartego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Komendę Główną Policji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Porozumienia w dniu 4 stycznia 2011 roku został uruchomiony telefon interwencyjno-informacyjny, którego celem jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.

Telefon interwencyjno-informacyjny prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii: 801-12-00-02, który działa od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 22:00, w niedziele i święta – w godz. 8:00 – 16:00.


Przydatne linki

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-03-04 17:34 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-07-27 14:37 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
2019-07-24 11:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-24 11:17 Michał Gadomski Porównanie