Drukuj

Zadania z zakresu interwencji kryzysowej, realizowane są przez:

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku mieszkańcy Powiatu Białostockiego mogą uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych, w tym również w przypadkach występowania przemocy w rodzinie, można również uzyskać poradę specjalistów: prawnika i specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dyżury w punkcie poradnictwa specjalistycznego:

PCPR w Białymstoku realizuje także program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania w zakresie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Miasta Białystok.

Ośrodek czynny jest całodobowo, wszystkie dni w roku. Posiada hostel dla kobiet oraz kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w ty, w sytuacji zagrożenia życia bądź bezpieczeństwa spowodowanego przemocą domową.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej posiada również ofertę poradnictwa prawnego oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

OIK prowadzi również Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie oraz grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

 

Broszura informacyjna (Plik pdf, 664.67 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-03-04 19:33 Anna Tworkowska