Drukuj

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Sekretariat Zespołu
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 419, piętro IV
tel. (85) 665 62 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Zespołu
Agnieszka Pilarska - Gogolewska
pok. A 416, tel. 85 665 64 02, tel. kom. 516-760-528
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kuratorzy zawodowi:


Właściwość terytorialna Zespołu: miasto Białystok oraz gminy Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl oraz Zabłudów.


Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071):

Art. 1. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Art. 2. 1. Kuratorami sądowymi są:

1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi",
2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".

2. Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Art. 3. 1. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

2. Za podopiecznych, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.


Kuratorzy sądowi dla dorosłych zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie dozorów orzekanych w sprawach z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem, warunkowym umorzeniem postępowania karnego, orzekane przy karze ograniczenia wolności. Kontrolują realizację obowiązków okresu próby w sprawach warunkowo zawieszonych bez orzeczonego dozoru kuratorskiego, przerwie w odbywaniu kary. Nadzorują i organizują wykonywanie orzeczonej kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian nieściągalnej grzywny. Przygotowują skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Udzielają pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej. Przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecone przez sądy i jednostki penitencjarne, wywiady w postępowaniu przygotowawczym zlecone przez uprawnione podmioty.


Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 12:13 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-06 07:42 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-03-04 14:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-04 14:29 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-09 11:05 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-05-14 15:14 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-29 12:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-15 12:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-15 13:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-02 13:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-01-05 07:46 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-06 14:10 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:50 Michał Gadomski Porównanie