Drukuj

V Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Sekretariat Zespołu
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 419, piętro IV
tel. (85) 665 62 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
Dyżur w sądzie: wtorek, czwartek, piątek: 7:30-15:30

Kierownik Zespołu
Anna Bajko
pok. A 417, tel. 85 665 64 09, tel. kom. 509-057-452
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kuratorzy zawodowi:


Właściwość terytorialna Zespołu: miasto Białystok oraz gminy Choroszcz, Jaświły, Łapy, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Wasilków.

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071):

Art. 1. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Art. 2. 1. Kuratorami sądowymi są:

1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi",
2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".

2. Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Art. 3. 1. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

2. Za podopiecznych, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

 

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.

 

Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 12:33 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-03-07 14:55 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-07 18:44 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-08 15:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-08 15:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-08 15:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-08 15:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-11 08:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 10:29 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-28 14:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-02 10:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-16 12:53 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-06 10:36 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-06 10:38 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-06 10:40 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-03-02 15:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-16 09:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-02 14:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-02-01 10:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-06 14:11 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:47 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-07-21 09:05 Michał Gadomski Porównanie