Drukuj

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.


Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).

 

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:


Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

 

Warto również zapoznać się z informacjami poniżej:

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-07-22 10:59 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-07-22 11:06 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-22 11:09 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-22 11:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-22 11:20 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-22 11:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-08-24 10:11 Anna Tworkowska Porównanie