Prezes - sędzia Beata Gnatowska

 

Wiceprezes - sędzia Paweł Dzienis

Wiceprezes - sędzia Beata Maria Wołosik


Sekretariat Prezesa
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 012, parter

tel. 85 665-62-00
faks: 85 665-63-33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora Sądu lub kierownika finansowego Sądu oraz pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz w odrębnych przepisach [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 925); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.)].

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku sprawuje nadzór administracyjny (z wyłączeniem nadzoru judykacyjnego wykonywanego w ramach kontroli orzeczeń przez Sąd wyższej instancji) nad działalnością Sądu polegający na czuwaniu nad należytym tokiem urzędowania w Sądzie i zmierzający do podniesienia poziomu funkcjonowania Sądu, obejmujący między innymi zagadnienia związane z zapewnieniem sprawnego rozpoznawania spraw i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądowych. Nadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Prezesa zastępują wiceprezesi zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w razie ich nieobecności - wyznaczony sędzia. W zakresie administracji sądowej Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Białymstoku zastępują Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku w czasie jego nieobecności zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz wykonują inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

Wykaz sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

 • Beata Gnatowska - Prezes Sądu

I Wydział Cywilny

 • Alina Krejza - Aleksiejuk - Przewodniczący wydziału
 • Joanna Kobeszko - Zastępca przewodniczącego
 • Elżbieta Andrysewicz
 • Marek Dąbrowski
 • Małgorzata Agnieszka Głos
 • Sławomir Głowacki
 • Karolina Matyjaszek - Minta
 • Katarzyna Pannert
 • Iwona Sobolewska - Derman
 • Paweł Szponar (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 2 usp)

II Wydział Cywilny

 • Agnieszka Dąbrowska - Przewodniczący wydziału
 • Małgorzata Frankowska
 • Katarzyna Gąsowska
 • Janusz Tadeusz Gosiewski
 • Piotr Kozłowski (del. do SO w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§1  pkt. 1 i art. 46§ 1 usp)
 • Krzysztof Kujawa
 • Katarzyna Małyszko
 • Hubert Półkośnik
 • Marta Radziwon
 • Piotr Trzeciakowski

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

 • Adam Czech - Kierownik sekcji
 • Katarzyna Orzel

III Wydział Karny

 • Marcin Kęska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Jamiołkowska - Zastępca przewodniczącego
 • Andrzej Gołaszewski
 • Justyna Ewa Gosiewska
 • Aneta Kamieńska
 • Andrzej Kochanowski
 • Piotr Markowski
 • Tomasz Pannert
 • Barbara Paszkowska
 • Grażyna Dorota Redos - Kryńska
 • Marek Dariusz Rymarski
 • Beata Maria Wołosik - Wiceprezes

Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

 • Magdalena Beziuk - Gawęcka - Kierownik sekcji
 • Ewa Dubij
 • Anna Jacyniewicz
 • Dorota Sosna (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 2 usp)

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Dorota Gąsowska - Przewodniczący wydziału
 • Elżbieta Dorota Cylwik - Zastępca przewodniczącego
 • Ewa Czajkowska
 • Bożena Kruk
 • Barbara Monach - Lisowska
 • Wiesława Niemyjska
 • Katarzyna Nowak
 • Katarzyna Kozłowska
 • Barbara Półtorak

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Dorota Michalak - Przewodniczący wydziału
 • Maciej Łukaszewicz - Zastępca przewodniczącego
 • Tomasz Kałużny
 • Marta Kiszowara
 • Irena Opolska (del. do SO w Białymstoku, do dnia 31 sierpnia 2019 r. na podstawie art. 77§1 pkt. 1 usp)

VIII Wydział Gospodarczy

 • Wojciech Orzel - Przewodniczący wydziału
 • Ewa Kurowska - Zastępca przewodniczącego
 • Artur Andrysewicz
 • Katarzyna Anna Dąbrowska - Doroszczyk
 • Dagmara Danilewicz - Kuklik
 • Paweł Dzienis - Wiceprezes
 • Paweł Andrzej Hempel
 • Iwona Hulko
 • Aleksandra Jamróz
 • Ewa Kołodziej - Dubowska
 • Anna Komarewska
 • Małgorzata Kozłowska (del. do SO w Białymstoku, do dnia 31 lipca 2019 r. na podstawie art. 77§1  pkt. 1 i art. 46§ 1 usp)
 • Izabela Katarzyna Perkowska
 • Anna Monika Wiszenko

XI Wydział Cywilny

 • Wojciech Jabłoński - Przewodniczący wydziału
 • Beata Gnatowska (del. do SO w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 i art. 46§ 1 usp)
 • Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
 • Anna Gutowska
 • Anna Urszula Kochanowska
 • Jolanta Korwin - Piotrowska (del. do SO w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§1  pkt. 1 i art. 46§ 1 usp)
 • Łukasz Maliszewski
 • Emilia Podgajecka - Cilulko
 • Katarzyna Stankiewicz
 • Anna Wołkowycka - Kuźmińska

XIII Wydział Karny

 • Katarzyna Skindzier - Ostapa - Przewodniczący wydziału
 • Agnieszka Jurzyk - Zastępca przewodniczącego
 • Ewa Dakowicz
 • Alina Dryl
 • Krzysztof Kozłowski
 • Małgorzata Sawicka
 • Mirosława Suter

 

Powyższy wykaz nie uwzględnia czasowych delegacji sędziów do wykonywania czynności orzeczniczych w niepełnym wymiarze orzekania w innym wydziale. 

 

Wykaz referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku


I Wydział Cywilny

 • Euzebiusz Silkinis

II Wydział Cywilny

 • Anna Beata Karwowska

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

 • Marta Gęślicka
 • Marta Kuprianowicz
 • Anna Wyszomirska

VIII Wydział Gospodarczy

 • Łukasz Kosiński
 • Dorota Ławreszuk
 • Monika Półkośnik

IX Wydział Ksiąg Wieczystych

 • Marta Barbara Rękawek – Pachwicewicz - Przewodniczący wydziału
 • Monika Edyta Potocka - Markiewicz - Zastępca przewodniczącego
 • Emilia Dargiewicz
 • Anna Grześ - Bitiucka
 • Joanna Janyst
 • Małgorzata Jodłowska-Ostapkowicz
 • Bogna Elżbieta Kosowska
 • Barbara Małyszko
 • Wojciech Owsiejko
 • Urszula Sokołowska
 • Dorota Tarnowska - Rojsza
 • Jolanta Tworkowska
 • Ewelina Walędziak
 • Renata Wyszyńska

X Wydział Rejestru Zastawów

 • Elżbieta Stankiewicz – Czykier - Przewodniczący wydziału
 • Edyta Beszterda

XI Wydział Cywilny

 • Elżbieta Nosko

XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 • Urszula Kęska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Monika Bojarczyk - Zastępca przewodniczącego
 • Agnieszka Kurkiewicz
 • Agnieszka Makal
 • Ireneusz Marczuk
 • Maja Barbara Piątkowska

 

Z dniem 15 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń. Szczegółowe zasady dotyczące publikacji orzeczeń określa zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku. Z treścią zarządzenia mogą się Państwo zapoznać korzystając z odnośnika na dole artykułu (w sekcji "Załączniki").

 

Orzecznictwo Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Orzecznictwo Sądów Powszechnych

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 

Orzecznictwo europejskich trybunałów

 

Kierownik Oddziału - Ewa Okuniewska

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 225, II piętro
tel. (85) 66 56 507
faks: (85) 66 56 377
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Inspektor Ochrony Danych - Justyna Rogalska

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 017, parter
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

 

V Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Kierownik Zespołu
Anna Bajko
pok. A 417, tel. 85 665 64 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat Zespołu
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 419, piętro IV
tel. (85) 665 62 80
faks: (85) 665 65 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Przewodniczący Wydziału - sędzia Alina Krejza - Aleksiejuk

Z-ca Przewodniczącego Wydziału - sędzia Joanna Kobeszko

 

Telefon do Biura Obsługi Interesanta ws. cywilnych: 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 305, piętro III
faks: 85 66 56 301
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Angelika Waszczeniuk

Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20% od kwoty wymierzonej grzywny.

 

W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10% od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 30 zł.

 

W wypadku, gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, odstąpił od wymierzenia kary i poprzestał na wymierzeniu środka karnego albo zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł

Podkategorie


Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku

Koordynator: sędzia Beata Maria Wołosik

tel. 609 303 080

Obsługa administracyjna:

sekretarz sądowy: Marcin Wołyń

tel. 85 665 65 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prasowe