Drukuj

Na podstawie art. 13a ust. 1  ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający - Sąd Rejonowy w Białymstoku zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2019.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-10-01 12:28 Michał Gadomski