Drukuj

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku”.


Nr postępowania: G-3710-15/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 24 października 2019 r. do godz. 10:30.

Termin składania ofert ustalono na dzień 25 października 2019 r. do godz. 10:30.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 610493-N-2019.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załączniku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik docx, 27.42 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Plik docx, 51.60 KB)

Opis przedmiotu zamówienia (Plik docx, 39.84 KB)

Formularz ofertowy (Plik docx, 27.34 KB)

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (Plik docx, 20.69 KB)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Plik docx, 18.77 KB)

Grupa kapitałowa (Plik docx, 20.08 KB)

Wykaz wykonanych usług (Plik docx, 18.88 KB)

Wzór umowy (Plik docx, 23.39 KB)

Struktura wieku współubezpieczonych (Plik xls, 28.00 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (Plik pdf, 222.17 KB)

Struktura wieku pracowników sądu (Plik xls, 66.50 KB)

Modyfikacja treści SIWZ (Plik pdf, 192.17 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 (Plik pdf, 782.74 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 3 (Plik pdf, 1.02 MB)

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ (Plik pdf, 322.17 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik pdf, 112.17 KB)

Informacja - unieważnienie postępowania (Plik pdf, 192.17 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-10-16 12:35 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-10-17 12:31 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2019-10-17 13:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-10-21 12:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-10-22 12:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-10-23 10:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-23 10:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-10-25 12:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-10-25 13:36 Michał Gadomski Porównanie