Drukuj

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na : „Dostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych do Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103”.


Nr postępowania przetargowego G-3710-18/19

Termin składania ofert: 26 listopada 2019r. godz. 10.00

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 623710-N-2019

Postępowanie jest prowadzone w trybie Pzp.

Szczegóły w załącznikach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik docx, 28.70 KB)

SIWZ (Plik doc, 184.00 KB)

Załącznik Nr 1a opis przedmiotu zamówienia cz. I (Plik docx, 37.89 KB)

Załącznik Nr 1b opis przedmiotu zamówienia cz.II (Plik docx, 35.12 KB)

Załącznik Nr 1c opis przedmiotu zamówienia cz. III (Plik docx, 36.21 KB)

Załącznik Nr 1d opis przedmiotu zamówienia cz. IV (Plik docx, 39.99 KB)

Załącznik nr 2 formularz ofertowy (Plik docx, 19.64 KB)

Załącznik 2a załacznik do formularza oferty (Plik docx, 28.37 KB)

Załącznik 2b załącznik do formularza oferty (Plik docx, 25.88 KB)

Załącznik 2c załacznik do formularza oferty (Plik docx, 26.56 KB)

Załącznik 2d załacznik do formularza oferty (Plik docx, 28.27 KB)

Załącznik nr 3 oświadczenia o spełnieniu warunków (Plik docx, 15.23 KB)

Załącznik nr 4 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (Plik docx, 19.22 KB)

Załącznik nr 5 inf. o grupie kapitałowej (Plik docx, 17.76 KB)

Załącznik nr 6 doświadczenie (Plik docx, 14.15 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy (Plik docx, 26.07 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (Plik pdf, 1.59 MB)

Zmiana SIWZ (Plik pdf, 174.56 KB)

Załącznik Nr 1a - opis przedmiotu zamówienia cz. I - po zmianie (Plik docx, 37.88 KB)

Załącznik Nr 1b - opis przedmiotu zamówienia cz. II - po zmianie (Plik docx, 35.13 KB)

Załącznik Nr 1c - opis przedmiotu zamówienia cz. III - po zmianie (Plik docx, 36.26 KB)

Załącznik Nr 1d - opis przedmiotu zamówienia cz. IV - po zmianie (Plik docx, 41.41 KB)

Załącznik 2a - załącznik do formularza oferty po zmianie (Plik docx, 34.76 KB)

Załącznik 2b - załącznik do formularza oferty po zmianie (Plik docx, 31.61 KB)

Załącznik 2c - załącznik do formularza oferty po zmianie (Plik docx, 32.00 KB)

Załącznik 2d - załącznik do formularza oferty po zmianie (Plik docx, 34.56 KB)

Zmiana SIWZ - 2 (Plik pdf, 214.56 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 (Plik pdf, 612.63 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 3 (Plik pdf, 1.30 MB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik pdf, 424.56 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik pdf, 1.71 MB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-11-18 16:33 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-11-21 12:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-11-21 12:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-11-21 14:07 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-11-22 15:53 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-11-26 15:24 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-11-29 16:22 Anna Tworkowska Porównanie