Drukuj

Ustawodawca przewiduje trzy możliwości uiszczania opłat sądowych

 

Dokonywanie wpłaty na rachunki bankowe Sądu

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek.

 

Należy pamiętać, iż wymagane jest dołączenie dowodu wpłaty (np. pokwitowania kasowego) albo jego kopii do pisma sądowego, którego opłata dotyczy. Dokument ten należy wymienić na liście załączników do tego pisma.
W przypadku znaczków taka potrzeba nie zachodzi, gdyż są one naklejane na pozwie czy innym piśmie podlegającym opłacie sądowej. Znaczki należy nakleić na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat sądowych zawarte są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-21 14:21 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 20:58 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 20:58 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 21:00 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-24 10:45 Anna Tworkowska Porównanie