Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8:00 - 18:00                                   
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny: 85 66 56 510

 

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze w segmencie C w sali C021 (na wprost od wejścia głównego).

Kierownik Biura Obsługi Interesanta - Krystyna Sajko


Po uzyskaniu połączenia z Biurem Obsługi Interesanta, uprzejmie prosimy o wybór tematu rozmowy za pomocą klawiatury telefonu (wybieranie "tonowe"):


(MENU PODSTAWOWE:)

wybierz "tonowo" 1: aby uzyskać informacje podstawowe na temat danych teleadresowych,

wybierz "tonowo" 2: aby uzyskać połączenie z konsultantem w sprawach gospodarczych,

wybierz "tonowo" 3: aby uzyskać połączenie z konsultantem w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych,

wybierz "tonowo" 4: aby uzyskać dostęp do dalszej części menu, a następnie wybierz "tonowo":

     (PODMENU:)

               1: aby uzyskać połączenie z konsultantem w sprawach karnych,

               2: aby uzyskać połączenie z konsultantem w sprawach wieczystoksięgowych,

               3: aby uzyskać połączenie z konsultantem w sprawach rodzinnych i nieletnich.


 Zasady udzielania informacji przez Biuro Obsługi Interesantów telefonicznie:

Zgodnie z §97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.Urz.MS poz. 2316), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

 

Zakres udzielanych informacji:

 • dane umieszczane na wokandzie sądowej:
  -imiona i nazwiska sędziów,
  -sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,
  -imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,
  -imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na którą są wezwani;

 

 • informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect., zaś w sprawach karnych: wyrok skazujący, uniewinniający, warunkowo umarzający postępowanie, umarzający postępowanie, treść rozstrzygnięcia o kosztach procesu, czy orzeczenie jest prawomocne i z jaką datą, czy wniesiono środek odwoławczy).
  Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia.

 Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.


Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z § 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.Urz.MS poz. 2316):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postepowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Rejonowego:

 • podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • poprzez ePUAP,
 • z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

 • na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,
 • na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-09 12:58 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-09 13:54 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-22 09:38 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2018-05-22 11:10 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-05-30 13:11 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-25 13:40 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-25 13:49 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-07-02 11:05 Piotr Mosiejewski Porównanie