Ustanowienie kuratora

W trybie art. 144 kpc Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.  Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

Linki do poniższych obwieszczeń otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

 

Ogłoszenia:
II Ns 217/24 ogłoszenie kurator 172 kB2024-05-06
I Ns 791/23 ustanowienie kuratora187 kB2024-04-29