Obwieszczenia komornicze

Sąd Rejonowy w Białymstoku zapewnia wszystkim zainteresowanym dostęp do obwieszczeń komorników sądowych o planowanych licytacjach nieruchomości i ruchomości oraz wykonywanych przez nich czynnościach opisu i oszacowania.

Ogłoszenia:
Termin opisu i oszacowania nieruchomości ED Km 517/16358 kB2019-07-17
Licytacja udziałów Km 59/18304 kB2019-07-17
Licytacja ruchomości Km 36/19356 kB2019-07-17
Druga licytacja nieruchomości ED Km 846/18472 kB2019-07-15
Druga licytacja nieruchomości ED Kmp 50/12.437 kB2019-07-15
Pierwsza licytacja nieruchomości DK Km 981/16413 kB2019-07-15
Pierwsza licytacja nieruchomości AW Km 692/17420 kB2019-07-15
Pierwsza licytacja nieruchomości ED Km 1167/18440 kB2019-07-15
Licytacja ruchomości GKm 83/19681 kB2019-07-15
Licytacja ruchomości ED Km 1013/17888 kB2019-07-15
Termin opisu i oszacowania nieruchomości AW km 1483/13259 kB2019-07-15
Termin opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości ED Kmp 45/16,321 kB2019-07-15
Druga licytacja nieruchomości AKB Km 1583/15382 kB2019-07-08
Druga licytacja nieruchomości XVI Km 384/15370 kB2019-07-08
Druga licytacja nieruchomości XVI Kmp 65/14770 kB2019-07-08
Pierwsza licytacja nieruchomości Kmp 4/14364 kB2019-07-08
Pierwsza licytacja nieruchomości DK Km 348/16389 kB2019-07-08
Licytacja ruchomości AW Km 734/18304 kB2019-07-08
Licytacja ruchomości AW km 939/18309 kB2019-07-08
termin oppisu i oszacowania nieruchomości Km 1104/18/2258 kB2019-07-08
termin oppisu i oszacowania nieruchomości Km 1104/18257 kB2019-07-08
termin oppisu i oszacowania nieruchomości DK Km 63/17284 kB2019-07-08
termin oppisu i oszacowania nieruchomości AKB Km 1671/15192 kB2019-07-08
termin oppisu i oszacowania nieruchomości AKB Km 918/15211 kB2019-07-08
termin oppisu i oszacowania nieruchomości AKB Km 1840/17192 kB2019-07-08
Termin opisu i oszacowania nieruchomości ED Km 1704/18344 kB2019-06-28
Termin opisu i oszacowania nieruchomości Km 478/14170 kB2019-06-28
Pierwsza licytacja nieruchomości DK Kmp 2/17574 kB2019-06-28
Termin opisu i oszacowania nieruchomości ED Km 2096/18324 kB2019-06-25
Licytacja ruchomości Km 4541/18347 kB2019-06-24
Licytacja ruchomości Km 867/19799 kB2019-06-24
Licytacja ruchomości AW Km 1051/17306 kB2019-06-24
Pierwsza licytacja nieruchomości AW Km 1022/17,430 kB2019-06-24
Pierwsza licytacja nieruchomości CK Km 646/18404 kB2019-06-24
Termin opisu i oszacowania nieruchomości AWW Km 743/13213 kB2019-06-24