Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku

Koordynator: sędzia Beata Maria Wołosik

tel. 609 303 080

Obsługa administracyjna:

specjalista do spraw administracyjnych: Magdalena Karczewska

tel. 85 665 65 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W dniach 13 – 16 listopada 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 13 listopada 2018 r., godz. 9:30, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 406/18 sprawa Doroty T. oskarżonej o czyn z art. 217 § 1 kk (zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch małoletnich pokrzywdzonych na terenie szkoły). Termin: 16 listopada 2018 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 303/18 sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 16 listopada 2018 r., godz. 10:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

Na stronach internetowych Krajowej Rady Sądownictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono opracowanie zatytułowane: „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy”.

Poradnik ten został opracowany przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą „Upadłość konsumencka – poradnik”, która została przygotowana przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Ma ona charakter informacyjny. Jej celem jest zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej.

Przypominamy, że poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi.

 

Z poradnika dowiesz się:

 • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta,
 • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta,
 • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami,
 • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

W nawiązaniu do informacji pojawiających się w przestrzeni medialnej od 9 sierpnia 2018 r., z których wynika, że obywatel Łotwy podejrzany o wyłudzenie blisko 200 mln zł podatku VAT na szkodę polskiego Skarbu Państwa, po zatrzymaniu wyszedł na wolność przez błąd Sądu Rejonowego w Białymstoku, który przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania, ale nie poinformował o tym Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Sąd Rejonowy informuje, że w dniu wczorajszym, niezwłocznie zostały podjęte działania, zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Dotychczasowe ustalenia, nie potwierdzają zarzutów formułowanych pod adresem Sądu Rejonowego w Białymstoku o nieprawidłowościach w działaniu tego Sądu.

 • w Sądzie Rejonowym w Białymstoku 2 sierpnia 2018 r. faktycznie doszło do wydania postanowienia o utrzymaniu wobec podejrzanego M.C. obywatela Łotwy stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 15 października 2018 r. do godz. 8:00. Podejrzany ten pozostawał do dyspozycji Prokuratury Regionalnej w Białymstoku;
 • 2 sierpnia b.r. bezpośrednio po posiedzeniu Sądu, zostały podjęte wszystkie niezbędne działania określone obowiązującymi przepisami (w § 300 w zw. z § 303  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r.) zmierzające do niezwłocznego przekazania odpisu postanowienia Aresztowi Śledczemu w Białymstoku (zgodnie ze wskazaną regulacją, odpis postanowienia o przedłużeniu tymczasowego aresztowania należy doręczyć funkcjonariuszom konwojującym tymczasowo aresztowanego, z poleceniem doprowadzenia go do aresztu śledczego);
 • nie były podejmowane przed zwolnieniem podejrzanego z Aresztu Śledczego w dniu 8 sierpnia 2018 r. próby telefonicznego kontaktowania się Aresztu Śledczego z tut. Sądem w tej sprawie;
 • dopiero 9 sierpnia 2018 r., do Sądu Rejonowego w Białymstoku dotarła telefoniczna informacja z Aresztu Śledczego w Białymstoku o zwolnieniu podejrzanego w dniu 8 sierpnia 2018 r. w godzinach popołudniowych.

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu dzisiejszym kontynuował postępowanie dowodowe w sprawie o sygn. III K 177/18 (poprzednia sygnatura VII K 79/18)  dotyczącej  Adriana K. i innych (w sprawie  występuje 5 oskarżonych m in  o czyny  : z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk, art. 177§2 kk  i inne. - m in wypadek z 20.08.2017 r. ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie ul. Antoniukowskiej/ Wierzbowej) . Została zarządzona przerwa w rozprawie głównej do dnia 22.05.2018 r., godz. 09:00, s. IV.

 

W dniu 27.03.2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku odbył się pierwszy termin rozprawy głównej w sprawie o sygn. VII K 79/18 dotyczącej Adriana K. i innych oskarżonego między innymi o to, że dniu 20 sierpnia 2017 r. w Białymstoku prowadził samochód znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci amfetaminy jadąc kolejno ulicami Jagienki, Poleską, Botaniczną, Knyszyńską, Dąbrowskiego i Antoniukowską tj o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu 18 marca 2018 r. rozpoznawał zażalenie obrońcy podejrzanego Jacka K. na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z 29 marca 2018 roku w sprawie PO II Ds. 4.2018 o zastosowaniu wobec podejrzanego Jacka K.  środków zapobiegawczych w postaci m in poręczenia majątkowego w kwocie 500.000 złotych.

Sąd uznał, że zażalenie obrońcy podejrzanego częściowo zasługuje  na uwzględnienie i zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wysokość orzeczonego wobec podejrzanego Jacka K. środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego określił na kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych, którą podejrzany winien wpłacić na wskazany w zaskarżonym postanowieniu rachunek bankowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku.  

Podstawą decyzji Sądu była sytuacja materialna podejrzanego oraz konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.