Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku

Koordynator: sędzia Beata Maria Wołosik

tel. 609 303 080

Obsługa administracyjna:

specjalista do spraw administracyjnych: Magdalena Karczewska

tel. 85 665 65 60

starszy sekretarz: Adrian Janczuk

tel. 85 665 63 85

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu dzisiejszym kontynuował postępowanie dowodowe w sprawie o sygn. III K 177/18 (poprzednia sygnatura VII K 79/18)  dotyczącej  Adriana K. i innych (w sprawie  występuje 5 oskarżonych m in  o czyny  : z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk, art. 177§2 kk  i inne. - m in wypadek z 20.08.2017 r. ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie ul. Antoniukowskiej/ Wierzbowej) . Została zarządzona przerwa w rozprawie głównej do dnia 22.05.2018 r., godz. 09:00, s. IV.

 

W dniach 21 – 25 maja 2018 roku  przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • XIII K 177/18 (dawniej VII K 79/18) sprawa Adriana K. i innych o czyn z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk  oraz z art. 177§2 kk  i inne. (wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie dot. ul. Antoniukowskiej)  Kolejny termin: 22 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala IV; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Alina Dryl), 
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17)  sprawa Czesława M. o czyn z art. 233 § 1 kk ( fałszywe zeznania). Kolejny termin:  22 maja 2018 roku, godz. 9:45, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego  (sędzia referent Marcin Kęska),
 • III K 817/18 sprawa Marka B. o czyn z art. 177 § 2 kk (potracenie pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych, skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu). Pierwszy termin: 23 maja 2018 roku, sala III, godz. 10:15; (sędzia referent Aneta Kamieńska),
 • III K 666/18 (dawniej XV K 245/18)  sprawa Piotra L. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne (w Białymstoku usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że po wdarciu się na teren posesji zbliżył się do drzwi tarasowych domu, a po ich otwarciu przez pokrzywdzonego, wyjął z kieszeni przedmiot o wyglądzie pistoletu). Kolejny termin: 22 maja 2018 roku, godz. 11:30, sala II; planowane jest kontynuowanie postępowania (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 14 – 18 maja 2018 roku  przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1kk i inne. (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach wcześniej III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Kolejny termin: 15 maja 2018 roku godz. 10.15, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Marcin Kęska), 
 • III K 232/18 (dawniej XV K 874/14) sprawa Artura W. i innych oskarżonych o czyn z art. 160§3 kk w zw. z art. 160§2 kk (oskarżeni lekarze w związku ze śmiercią 13-miesięcznego  dziecka chorego na białaczkę) Kolejny termin:17 maja 2018 roku, godz. 12.15,  sala II; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Andrzej Kochanowski),
 • III K 249/18 (dawniej XV K 490/16) sprawa Jarosława Cz. o czyn 178a § 1 kk, art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178a kk w zb. z art. 162 § 1 kk (sprawa policjanta oskarżonego o spowodowanie wypadku śmiertelnego i ucieczkę z miejsca zdarzenia)  Kolejny termin: 17 maja 2018  roku, godz. 11:00, sala XIII;   planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. (sędzia referent Barbara Paszkowska),
 • III K 666/18 (dawniej XV K 245/18) sprawa Piotra L. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne (w Białymstoku usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że po wdarciu się na teren posesji zbliżył się do drzwi tarasowych domu, a po ich otwarciu przez pokrzywdzonego, wyjął z kieszeni przedmiot o wyglądzie pistoletu). Kolejny termin: 16 maja 2018 roku, godz. 13:30, sala III; planowane jest kontynuowanie postępowania (sędzia referent Barbara Paszkowska),
 • III K 416/18 sprawa Piotra Dz. o czyn z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k. (lekarz , który nie dopełnił obowiązku opieki narażając bezpośrednio na uratę życia). Kolejny termin: 15 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala II;  planowane jest kontynuowanie postępowania (sędzia referent Aneta Kamieńska),
 • III K 269/18 (dawniej VII K 209/17) sprawa Anny K. i innych o  czyn z art. 220 § 1 kk i inne, (niedopełnienie obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujące innym ciężkim kalectwem) Kolejny termin: 14 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala III;  planowane jest kontynuowanie postępowania. (sędzia referent Piotr Markowski).

W dniach 7 – 11 maja 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 253/18 (dawniej XV K 917/16)  sprawa Krzysztofa B. i innych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) Kolejny termin: 7 maja 2018 rok, godz. 10.15, sala II;  planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Barbara Paszkowska).

Na stronach internetowych Krajowej Rady Sądownictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono opracowanie zatytułowane: „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy”.

Poradnik ten został opracowany przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą „Upadłość konsumencka – poradnik”, która została przygotowana przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Ma ona charakter informacyjny. Jej celem jest zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej.

Przypominamy, że poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi.

 

Z poradnika dowiesz się:

 • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta,
 • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta,
 • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami,
 • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu 18 marca 2018 r. rozpoznawał zażalenie obrońcy podejrzanego Jacka K. na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z 29 marca 2018 roku w sprawie PO II Ds. 4.2018 o zastosowaniu wobec podejrzanego Jacka K.  środków zapobiegawczych w postaci m in poręczenia majątkowego w kwocie 500.000 złotych.

Sąd uznał, że zażalenie obrońcy podejrzanego częściowo zasługuje  na uwzględnienie i zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wysokość orzeczonego wobec podejrzanego Jacka K. środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego określił na kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych, którą podejrzany winien wpłacić na wskazany w zaskarżonym postanowieniu rachunek bankowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku.  

Podstawą decyzji Sądu była sytuacja materialna podejrzanego oraz konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

 

W dniu 27.03.2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku odbył się pierwszy termin rozprawy głównej w sprawie o sygn. VII K 79/18 dotyczącej Adriana K. i innych oskarżonego między innymi o to, że dniu 20 sierpnia 2017 r. w Białymstoku prowadził samochód znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci amfetaminy jadąc kolejno ulicami Jagienki, Poleską, Botaniczną, Knyszyńską, Dąbrowskiego i Antoniukowską tj o przestępstwo z art. 178a § 1 kk