Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. oraz zarządzenia  nr 022/10/21/DSA z dnia 28 stycznia 2021 r. Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności w sądach Apelacji Białostockiej na Koordynatora wyznaczono Panią Katarzynę Kieżel.

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności i jego Zespołu należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami w zakresie:

- dostępności architektonicznej poprzez:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,

- dostępności cyfrowej poprzez  - realizację wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

- dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez:

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

3) monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) terminowe sporządzanie raportów lub sprawozdań o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom oraz zlecanie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Białymstoku,

5) zlecanie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Białymstoku danych kontaktowych koordynatorów do spraw dostępności oraz treści planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,

6) przekazywanie i aktualizacja danych koordynatorów do spraw dostępności Sądu Rejonowego w Białymstoku do bazy publikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,

7) regularne zapoznawanie się i wykorzystywanie do realizacji zadań informacji publikowanych na stronie internetowej: Koordynatorzy dostępności

8) przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Białymstoku bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.


Koordynator do spraw dostępności - Katarzyna Kieżel

 

Dane kontaktowe:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. (85) 7430 315
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-09-30 14:22 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-10-01 14:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-01 14:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-01 14:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-01 14:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-29 14:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-02-01 11:12 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-02-01 11:16 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-02-01 11:16 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-02-01 11:17 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-02-01 11:23 Anna Tworkowska Porównanie