OGŁOSZENIE Nr K-111-2/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko: ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 0,75 etatu

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

OGŁOSZENIE Nr K-111-1/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
(docelowo na stanowisko sekretarza sądowego)

  • ilość etatów: 1
  • zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
  • miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103