OGŁOSZENIE Nr K-1102-3/20 z dnia 14 lutego 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko: księgowego

w pełnym wymiarze czasu pracy

umowa o pracę na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

  • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, wprowadzanie do ewidencji rachunków biegłych sądowych, tłumaczy, mediatorów, kuratorów, syndyków, radców prawnych wypłacanych z wydatków budżetowych oraz z sum na zlecenie. Uzgadnianie wprowadzonych zapisów z właściwymi kontami księgowymi.
  • Dekretowanie dowodów księgowych podlegających wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych.
  • Wprowadzanie i księgowanie dowodów księgowych w księgach rachunkowych.
  • Naliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od należności na rzecz ww. uczestników postępowania sądowego.
  • Sporządzanie i terminowa realizacja dyspozycji płatniczych w formie elektronicznej.