Ogłoszenia KRS

Zgodnie z art. 25a Ustawy o KRS, Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez postępowania likwidacyjnego w określonych przepisem przypadkach oraz podaje ogłoszenie o wszczęciu powyższego postępowania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenia:
BI XII NS-REJ.KRS 2204/20/950125 kB2021-07-23
BI XII NS-REJ.KRS 8655/20/786125 kB2021-07-23
BI XII NS-REJ.KRS 165/21/037125 kB2021-07-23
BI XII NS-REJ. KRS 11281/20/251185 kB2021-07-15
BI XII NS-REJ. KRS 4824/20/340187 kB2021-07-02
BI XII NS-REJ. KRS 4836/20/463185 kB2021-07-02
BI. XII Ns-Rej. KRS 6214/21/558271 kB2021-07-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 6215/21/959289 kB2021-07-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 6432/18/620184 kB2021-07-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 6372/21/783260 kB2021-07-01
BI. XII NS-REJ. KRS 6435/18/823191 kB2021-06-30
BI. XII NS-REJ. KRS 6429/18/106191 kB2021-06-30
BI XII NS-REJ KRS 4762/20/721415 kB2021-06-24
BI XII NS-REJ. KRS 102/20/905188 kB2021-06-23
BI. XII NS-REJ. KRS 4333-20-755411 kB2021-06-21
BI XII NS-REJ.KRS 4417/20/818424 kB2021-06-17
BI XII NS-REJ.KRS 4091/20/576258 kB2021-06-10
BI XII NS-REJ. KRS 5302/18/485104 kB2021-05-31
BI XII NS-REJ. KRS 6427/18/304182 kB2021-05-31
BI XII NS-REJ. KRS 3633/20/987424 kB2021-05-24
BI XII NS-REJ. KRS 343/20/792427 kB2021-05-24
BI XII NS-REJ. KRS 3867/20/756179 kB2021-05-21
BI XII NS-REJ. KRS 5930/21/232270 kB2021-05-21
BI XII NS-REJ. KRS 2656/20/761255 kB2021-05-14
BI XII Ns-Rej KRS 182/20/473419 kB2021-05-11
BI XII Ns-Rej KRS 670/20/855409 kB2021-05-11
BI XII Ns-Rej KRS 1112/20/297411 kB2021-05-11
BI XII Ns-Rej KRS 287/20/579424 kB2021-05-11
BI XII NS-REJ. KRS 2994/21/549269 kB2021-04-08
BI XII NS-REJ. KRS 1152/20/581268 kB2021-03-30
BI XII NS-REJ. KRS 4851/18/123167 kB2021-03-30
BI XII NS-REJ. KRS 4848/18/609168 kB2021-03-30
BI XII NS-REJ. KRS 11775/19/065268 kB2021-03-29
BI XII NS-REJ. KRS 11604/19/316269 kB2021-03-26
BI XII NS-REJ. KRS 11288/19/084270 kB2021-03-23
BI XII NS-REJ. KRS 2040/21/431268 kB2021-03-16
BI XII NS-REJ. KRS 2311/21/172269 kB2021-03-16
BI XII NS-REJ. KRS 2872/21/004268 kB2021-03-16
BI XII NS-REJ. KRS 2965/19/010191 kB2021-03-16
BI XII NS-REJ. KRS 11770/19/060191 kB2021-03-15
BI XII NS-REJ. KRS 17087/17/901203 kB2021-03-15
BI XII NS-REJ. KRS 19525/17-820192 kB2021-03-12
BI XII Ns-Rej. KRS 11039/19/678269 kB2021-03-11
BI. XII NS-Rej. KRS 313/18/852193 kB2021-03-08
BI XII NS-REJ. KRS 8281/17/761190 kB2021-03-04
BI XII NS-REJ. KRS 11114/19/132267 kB2021-03-04
BI XII N-SREJ. KRS 11012/19/229268 kB2021-03-01
BI XII N-SREJ. KRS 5018/18/909193 kB2021-03-01
BI XII NS-REJ. KRS 11040/19/390268 kB2021-03-01
BI XII NS-REJ. KRS 10981/19/913340 kB2021-02-22
BI XII NS-REJ. KRS 64/21/535270 kB2021-02-15
BI XII NS-REJ. KRS 987/21/289270 kB2021-02-15
BI XII NS-REJ. KRS 754/21/921270 kB2021-02-15
BI XII NS-REJ. KRS 8262/17/520268 kB2021-02-10
BI. XII Ns-Rej. KRS 10950/19/549190 kB2021-02-05
BI XII NS-REJ. KRS 5303/20/863187 kB2021-02-03
BI XII NS-REJ KRS 4849/18/010138 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ KRS 12361/16/798263 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ KRS 5138/18/652158 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ KRS 10949/19/837271 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ KRS 12326/20/502187 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ. KRS 1131/18/561266 kB2021-02-02