W wydziałach cywilnych i w wydziale gospodarczym istnieje możliwość sprawdzenia czy orzeczenie jest prawomocne. W przypadku uprawomocnienia system wskaże również datę uprawomocnienia orzeczenia. W celu sprawdzenia należy podać sygnaturę sprawy.

 

 

Prawomocność orzeczeń w I Wydziale Cywilnym
Prawomocność orzeczeń w II Wydziale Cywilnym
Prawomocność orzeczeń w VIII Wydziale Gospodarczym
Prawomocność orzeczeń w XI Wydziale Cywilnym