Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku został w pełni przystosowany do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Zrealizowane rozwiązania projektowe zapewniają nieskrępowany dostęp pojedynczym osobom lub grupom osób niepełnosprawnych i wymagających opieki, takim jak:

  • osoby wymagające opieki i wsparcia: osoby starsze, osoby z małymi dziećmi, kobiety ciężarne,
  • niepełnosprawni: osoby z upośledzeniem ruchu, wzroku, słuchu, umysłowym.

 

Ze względu na charakter i funkcję obiektu szczególny nacisk został położony na zapewnienie możliwości swobodnego dostępu do poszczególnych części budynku dla osób z upośledzeniem fizycznym narządów ruchu: poruszających się o kulach i na wózkach inwalidzkich, i tak:

  • na zewnątrz budynku zorganizowano odpowiednio oznaczone miejsca parkingowe dla samochodów inwalidzkich, możliwie blisko wejść głównych,
  • celem pokonania terenowej różnicy poziomów niepełnosprawni korzystający z wózków inwalidzkich mają do dyspozycji tuż przy schodach dwie pochylnie umożliwiające podjazd aż do specjalnego elektrycznego podnośnika ( platformy) który pozwala na przetransportowanie pionowe na podest schodów, z którego bez barier można już dotrzeć  do drzwi głównych,
  • wszystkie ciągi komunikacyjne ogólnodostępne i drzwi znajdujące się na tych ciągach oraz powierzchnie manewrowe w strefach wejść do pomieszczeń ogólnodostępnych uwzględniają gabaryty poruszającego się wózka inwalidzkiego,
  • na poszczególnych kondygnacjach nie ma zróżnicowanych poziomów,
  • do komunikacji pionowej dostosowano windy osobowe (gabaryt drzwi i kabiny)  do transportu wózka inwalidzkiego i osoby towarzyszącej, kabiny wyposażone są w system powiadamiania głosowego o nazwach przystanków,
  • dla osób niepełnosprawnych w budynku są wydzielone odpowiednio przystosowane pomieszczenia sanitarne z niezbędnym wyposażeniem,
  • budynek wyposażony jest także w uwzględniającą uwarunkowania osób niepełnosprawnych informację wizualną (czytelne tablice informacyjne i kierunkowe),
  • lokalizacja biur podawczych i Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku w pobliżu wejścia głównego jest również wyjściem naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami.

 

Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku w 2008 roku otrzymał prawo do używania logo „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym”.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-23 14:46 Anna Tworkowska