Wykaz inwentarza

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą skorzystać z regulacji prawnej określonej w art. 636 ze znaczkiem 3 kpc  tj. wykazu inwentarza.

Art. 6363.§ 1. kpc Wykaz inwentarza może być złożony w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz. Sąd niebędący sądem spadku niezwłocznie przesyła wykaz inwentarza do sądu spadku.

§ 2. Na żądanie spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego lub wykonawcy testamentu notariusz sporządza protokół obejmujący wykaz inwentarza. Notariusz, przed którym złożono wykaz inwentarza, niezwłocznie przesyła wypis protokołu do sądu spadku.

§ 3. Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.

Wykaz inwentarza  może sporządzić każda z uprawnionych do tego osób. W razie powzięcia wiadomości wpływających na zmianę danych wskazanych w wykazie można go w przyszłości uzupełnić.

W wykazie powinny być ujawnione  przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisu windykacyjnego, z podaniem ich wartości według stanu i ceny na datę otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

Linki do poniższych wykazów otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

Ogłoszenia:
II Ns 526.24 - ogłoszenie o spisie inwentarza po zmarłym Wiesławie Olszewskim.pd440 kB2024-07-12
II Ns 517.24 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Mariuszu Zieńko533 kB2024-07-10
I N 49/24 wykaz inwentarza po Januszu Szerenosie140 kB2024-07-08
XI Ns 952/2341 kB2024-07-05
I N 230/24 wykaz inwentarza po Tomaszu Kwieku144 kB2024-07-05
I Ns 568-24.wykaz inwentarza po Arturre Robercie Turliku169 kB2024-07-05
II Ns 489/24 spis inwentarza Zbigniew Olaf Tadeusz Narski76 kB2024-07-04
XI_Ns_215_24.pdf115 kB2024-07-01
II Ns 437.24 - zarządzenie o spisie inwentarza po Jacku Wojsznis438 kB2024-06-26
XI Ns 145/24117 kB2024-06-21
XI Ns 381/24215 kB2024-06-21
II Ns 394.24 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Jacku Pawłuszu.pdf359 kB2024-05-22
II Ns 315.24 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Dariuszu Danilczuku.pdf533 kB2024-05-22
II Ns 177.24 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Janie Józefie Siegień.pdf536 kB2024-05-22
XI Ns 68/24216 kB2024-05-22
II Ns 268.24 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Marii Katarzynie Mierzaniec.pdf461 kB2024-05-14
II N 1045.23 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Lucynie Piotrowskiej.pdf403 kB2024-05-14
II N 121.24 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Ryszradzie Kareckim.pdf398 kB2024-05-14
II N 106.24 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Ryszradzie Kareckim.pdf400 kB2024-05-14
I Ns 63/24 wykaz inwentarza po Eugeniuszu Ostaszewskim271 kB2024-05-11
XI N 385/2298 kB2024-05-10
XI N 421/2293 kB2024-05-10
I Ns 33/24 spis inwentarza po Eugeniuszu Ostaszewskim271 kB2024-05-09
I Ns 260-24 spis inwentarza po Bogusławie Zbigniewie Korzeniewskim120 kB2024-04-29
I Ns 231.24 - spis inwentarza po Macieju Sławomirze Kalecie170 kB2024-04-29
XI Ns 152/24237 kB2024-04-15
I Ns 30.24 - wykaz inwentarza po Marii Danucie Kuncewicz170 kB2024-04-02
II N 123/24 spis inwentarza Ryszard Karecki88 kB2024-03-26
II N 75/24 spis inwentarza Wojciech Niemirowicz88 kB2024-03-26
II N 59/24 spis inwentarza Joanna Kulowska122 kB2024-03-26
I Ns 1167/23 wykaz inwentarza po Halinie Wołejko 138 kB2024-03-22
I Ns 81/24 wykaz inwenatarza po Adamie Sobolewskim92 kB2024-03-22
II N 1003/23 spis inwentarza Lucyna Piotrowska74 kB2024-03-12
II N 107/24 wykaz inwentarza Ryszard Karecki86 kB2024-03-12
II N 76/24 wykaz inwentarza Wojciech Niemirowicz106 kB2024-03-12
XI Ns 850/23 - spis inwentarza43 kB2024-03-08
XI Ns 185/2343 kB2024-02-22
II N 948/23 spis inwentarza - Jarosław Stankiewicz135 kB2024-02-21
I Ns 1176/23 spis inwentarza po Tadeuszu Roszkowskim172 kB2024-02-16
I N 546/23 wykaz inwentarza po Bartłomieju Borowskim122 kB2024-01-29
II Ns 1261.18 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Pawle Gawrych565 kB2024-01-29
N 981.23 - spis inwentarza po Janie Giełżynie221 kB2024-01-22
N 979.23 - spis inwetarza po Mirosławie Mancewiczu219 kB2024-01-22
I N 704/23 wykaz inwentarza po Beniaminie Pomaskim103 kB2024-01-18
Ns 844/23 spis inwentarza po Helenie Irenie Dzierżanowskiej222 kB2024-01-16
I Ns 969/23 spis inwentarza po Joannie Ewie Łoś176 kB2024-01-16
II Ns 919.23 - spis inwentarza po Tomaszi Klimie152 kB2024-01-02
XI Ns 851/23114 kB2023-12-05
II N 930/23 spis inwentarza Jerzy Michał Mańkowski154 kB2023-12-01
II Ns 796.23 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Adamie Cecha141 kB2023-11-28
II Ns 833/23 spis inwentarza Andrzej Bartoszewicz233 kB2023-11-22
XI Ns 840/23 spis inwentarza41 kB2023-11-16
II N 850/23 spis inwentarza Janusz Kruk215 kB2023-11-14
II N 836/23 spis inwentarza po Andrzeju Adamie Iwaszuk228 kB2023-11-14
II N 824/23 spis inwentarza Jarosław Cegłowski234 kB2023-11-14
II Ns 854.23- spis inwentarza po Kamilu Andrzejczuku169 kB2023-11-13
XI Ns 818/23 - spis inwentarza41 kB2023-11-07
I Ns 579/23 spis inwentarza po Grzegorzu Lewandowskim158 kB2023-11-02
XI Ns 822/2341 kB2023-10-27
XI N 860/2297 kB2023-10-19
II Ns 716.23 - spis inwentarza po Marku Myszaginie127 kB2023-10-18
XI Ns 811/2342 kB2023-10-18
II Ns 721.23 - spis inwentarza143 kB2023-10-12
II Ns 669 - spis inwentarza110 kB2023-10-12
I Ns 852/23 spis inwentarza po Hannie Niemirze173 kB2023-10-11
XI Ns 797/2343 kB2023-09-28
II N 528.23 - ogłoszenie o sporządzeniu inwentarza219 kB2023-09-19
XI Ns 1182/2243 kB2023-09-14
XI Ns 547/2343 kB2023-09-12
XI Ns 520/2342 kB2023-09-12
XI Ns 615/23118 kB2023-09-12
XI Ns 679/2343 kB2023-09-12
I Ns 772/23 spis inwentarza po Anatolu Skiepko150 kB2023-09-05
I Ns 712/23 spis inwentarza po Karolu Zdrojewskim150 kB2023-09-05
I Ns 662/23 wykaz inwentarza po Robercie Smolarczyku153 kB2023-09-05
II N 57523 - spis inwentarza po Anieli Lawenda Czarneckiej60 kB2023-08-30
II N 502/23 Wykaz inwentarza po Sergiuszu Bursa220 kB2023-08-09
II Ns 620.23 - spis inwentarza po Janie Fiedorczuku151 kB2023-08-04
I N 359/23 po Petroneli Orechowo123 kB2023-07-19
I N 352/23 po Jerzym Litwiniuku122 kB2023-07-19
I N 329/23 po Mirosławie Pełszyńskim123 kB2023-07-19
XI Ns 346/23 - spis inwentarza102 kB2023-07-10
II N 328.23 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Stefanie Grygoruku212 kB2023-07-05
II N 396.23 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Józefie Grondzkiej217 kB2023-07-04
II N 397.23 - ogłoszenie o spisie inwentarza po Józefie Grondzkiej215 kB2023-07-04
I N 345/23 wykaz inwentarza dotyczący Bogusława Jankowskiego124 kB2023-06-27
I Ns 304/23 wykaz inwentarza dotyczący Antoniego Bielawca95 kB2023-06-27
I N 277/23 wykaz inwentarza dotyczący Kazimierza Bohojło123 kB2023-06-27
II N 375 23 - informacja o złożeniu wykazu inwentarza po Andrzeju Lewskowskim212 kB2023-06-26
II N 347 23 - informacja o złożeniu wykazu inwentarza po Mikołaju Todorczuku202 kB2023-06-26
XI Ns 617/22 spis inwentarza105 kB2023-06-09
XI Ns 391/23 spis inwentarza105 kB2023-06-09
II Ns 1299 23 - spis inwentarza po Reginie Skowrońskiej110 kB2023-05-19
XI Ns 46/23 spis inwentarza42 kB2023-05-12
XI Ns 204/23 spis inwentarza43 kB2023-05-12
II Ns 1599/16 -uzupełniający spis inwentarza po Kazimierzu Sylwestrze Kuczyńskim459 kB2023-04-21
II N 250/23 - spis inwenatrza po Tadeuszu Sadkowskim107 kB2023-04-19
II N 218/23 spis inwentarza - Włodzimierz Kołodko238 kB2023-04-18
I Ns 40-23 wykaz inwetarza po Marku Małakowskim149 kB2023-04-18
XI Ns 1217/22 spis inwentarza43 kB2023-04-12
XI Ns 1194/22 spis inwentarza42 kB2023-04-12
XI Ns 1106/22 spis inwentarza42 kB2023-04-12
XI Ns 1177/22 spis inwentarza42 kB2023-04-12
XI Ns 724/22 spis inwentarza 43 kB2023-04-12
XI Ns 841/22 spis inwentarza po Bogumile Suszko88 kB2023-04-11
Ns 86-23 wykaz inwentarza50 kB2023-03-30
I N 13-23 wykaz inwentarza123 kB2023-03-30
II Ns 119.23 - wykaz inwentarza po Janie Wasilewskim126 kB2023-03-23
II Ns 18/23 - spis inwentarza po Barbarze Wojciechowskiej437 kB2023-03-13
XI Ns 1071/22 spis inwentarza po Halinie Ossolińskiej42 kB2023-03-09
II Ns 86 23 - spis inwentarza po Genowefie Karatnickiej144 kB2023-03-08
I N 1042-22 spis inwentarza po Annie Dąbkowskiej123 kB2023-02-24
II Ns 48/23 - spis inwentarza po Mikołaju Jerzym Bogut436 kB2023-02-16
II Ns 88/23 - spis inwentarza po Krystynie Krzywickiej531 kB2023-02-10
XI Ns 1105/22 spis inwentarza po Józefie Kidryckim43 kB2023-02-09
II N 31 23 - wykaz inwentarza po Witoldzie Mulewskim111 kB2023-02-07
II Ns 1255 22 - spis inwentarza po Iwonie Alicji Walendziuk436 kB2023-01-30
II Ns 756 22 spis inwentarza po Krzysztofie Jaświłko443 kB2023-01-26
I Ns 1254-22211 kB2023-01-04
I Ns 1245.2259 kB2023-01-03
II NS 1082 22 - spis inwentarza po Zinaidzie Cimoch100 kB2022-11-23
I N 867-22 spis inwentarza po Marcinie Jakubie Jakubowskiemu126 kB2022-11-22
I N 828-22 spis inwentarza po Piotrze Pawle Oleszczak123 kB2022-11-22
I N 825-22 spis inwentarza po Józefie Wszeborowskim126 kB2022-11-22
I N 812-22 spis inwentarza po Sławomirze Robercie Klebeko123 kB2022-11-22
II Ns 1100 22 - spis inwentarza po Bolesławie Płońskim143 kB2022-11-22
I N 918-22 spis inwentarza po Mateuszowi Ciołko123 kB2022-11-15
I N 912-22 spis inwentarza po Rafale Karwowskim126 kB2022-11-15
I N 895-22 spis inwentarza po Włodzimierzu Bołtruczuku123 kB2022-11-15
I N 722-22 spis inwentarza po Karolu Wierzbickiemu124 kB2022-11-15
II Ns 456-22 - spis inwentarza po Alinie Klimiuk148 kB2022-11-10
II Ns 836-22 - spis inwentarza po Janie Gryko146 kB2022-11-07
I Ns 943.22 - spis inwentarza229 kB2022-10-12
XI Ns 493/22 wykaz inwentarza po Kamilu Korsak99 kB2022-10-07
XI Ns 364/22 spis inwentarza po Czesławie Wróblewskiej77 kB2022-10-07
II Ns 921 22 - spis inwentarza po Eugeniuszu Arkadiuszu Ratkiewiczu196 kB2022-10-03
II Ns 709 22 wykaz inwentarza po Aleksandrze Wawer363 kB2022-10-03
I Ns 789 22 spis inwentarza - spadkdoawca Ryszard Dec140 kB2022-09-09
I NS 690-22 ogłoszenie o spisie inwentarza spadkodawca Ryszard Mazurek148 kB2022-08-30
II Ns 782-22 wykaz inwentarza po Alinie Szatyłowicz217 kB2022-08-24
II Ns 384 22 - wykaz inwentarza po Zbigniewie Rusiłowicz199 kB2022-08-23
II Ns 591-22- spis inwentarza po Annie Korolczuk161 kB2022-08-19
II Ns 766-22 spis inwentarza po Stefanii Łozowskiej78 kB2022-08-18
II N 384-22 - spis inwentarza po zmarłym Zbigniewie Rusiłowicz150 kB2022-08-10
II Ns 331 22 - spis inwentarza po Janie Owsiejczuku285 kB2022-08-10
II Ns 702 22 - spis inwentarza po Urszuli Raciborskiej534 kB2022-08-08
I Ns 663-22 - spis inwentarza po Adamie Popławskim229 kB2022-08-02
I Ns 637-22 - spis inwentarza po Tadeuszu Iwanowskim i Marcinie Iwanowskim236 kB2022-08-02
I Ns 476-22 spis inwentarza po Barbarze Janinie Czochańskiej 118 kB2022-08-02
I Ns 459-22 spis inwentarza po Cezarym Sadowskim232 kB2022-08-02
I Ns 151-22 spis inwentarza po Halinie Stanisławie Hryniewickiej447 kB2022-08-02
I N 531-22 spis inwentarza po Zbigniewie Arkadiuszu Adamczuku127 kB2022-08-02
I N 434-22 spis inwentarza po Janinie Czernickiej126 kB2022-08-02
I N 303-22 spis inwentarza po Januszu Zaniewskim126 kB2022-08-02
I N 223-22 spis inwentarza po Monice Muczko127 kB2022-08-02
II Ns 705-22- spis inwentarza po Antonim Bielawcu194 kB2022-07-28
II Ns 636 22 - spis inwentarza po Bogusławie Topczewskim145 kB2022-07-26
II Ns 575-22 - spis inwentarza po Walentym Burko147 kB2022-07-19
II Ns 352-22 - spis inwentarza po Czesławie Wróblewskiej191 kB2022-07-18
II Ns 232-22 - wykaz inwentarza po Wiesławie Artemiuku199 kB2022-07-14
II Ns 105-22 - wykaz inwentarza po Krzysztofie Gąsowskim142 kB2022-07-12
II Ns 147-22 - wykaz inwentarza po Jacku Orzel134 kB2022-07-12
I Ns 317-22 spis inwentarza po Karolu Zdrojewskim185 kB2022-06-21
I N 397-22 spis inwentarza po Krystynie Malesza126 kB2022-06-15
I N 359-22 spis inwentarza po Tadeuszu Walczaku127 kB2022-06-15
I N 251-22 spis inwentarza po Janinie Matel127 kB2022-06-15
I N 153-22 spis inwentarza po Piotrze Miastkowskim126 kB2022-06-15
I N 77-22 spis inwentarza po Jarosławie Snarskim126 kB2022-06-15
XI Ns 301/22 spis inwentarza po Leszku Piotrze Czarnieckim43 kB2022-06-11
XI Ns 156/22 spis inwentarza po Adamie Sokół43 kB2022-06-11
I Ns 587.22 - spis inwentarza235 kB2022-06-07
XI Ns 196/22 wykaz inwentarza Alicji Stankiewicz97 kB2022-05-19
II Ns 302/22 spis inwentarza Eugeniuszu Dudko108 kB2022-05-18
I Ns 290-22 spis inwentarza spadkodawcy Krzysztofa Michała Trybuchowicza94 kB2022-05-06
I N 785-21 spis inwentarza po Stanisławie Mariannie Wnuczko103 kB2022-04-29
I N 263-22 spis inwentarza po Piotrze Chomczyk103 kB2022-04-29
I Ns 80-22 sporządzeniu spisu inwentarza po po Henryku Ostaszewskim142 kB2022-04-14
XI Ns 198/22 spis inwentarza po Romanie Zygmuncie Stefańskim43 kB2022-04-06
II Ns 136/22 - spadkodawca Dariusz Cholewo487 kB2022-03-22
I Ns 200-22 - spis inwentarza po Edwardzie Jabłeckim95 kB2022-03-18
I Ns 37-22 spis inwentarza po Antonim Więsławie95 kB2022-03-09
I N 58-22 spis inwentarza po Bożenie Łuksza104 kB2022-03-09
I N 32-22 spis inwentarza po Krystianie Żochowskim112 kB2022-03-09
XI Ns 107/22 spis inwentarza po Henryku Ostaszewskim189 kB2022-02-22
II Ns 1368/21 - spis inwentarza spadkodawca Edmund Krzywosz365 kB2022-02-03
I Ns 1376-21 spis inwentarza spadkodawcy Jacka Wojsznis79 kB2022-01-26
I Ns 1202-21 spis inwentarza po Jarosławie Popko208 kB2022-01-26
I Ns 1179-21 spisu inwentarza po Adamie Daniłowiczu154 kB2022-01-26
I Ns 1176-21 spis inwentarza po Tomaszu Fiedorczuku154 kB2022-01-26
I Ns 1079-21 spis inwentarza po Eugenii Korsak156 kB2022-01-26
I Ns 1078-21 spis inwentarza po Tadeuszu Borkowskim184 kB2022-01-26
I Ns 913-21 - wykaz inwentarza po Arturze Kierencew65 kB2022-01-26
I N 832-21 spisu inwentarza po zmarłym Krzysztofie Moniuszko113 kB2022-01-26
IN 727-21 spis inwentarza po Janie Koronkiewczu121 kB2022-01-26
II Ns 1265/21 - spadkodawca Kazimierz Kłosek366 kB2022-01-21
II Ns 1132/21 spadkodawca Rafał Łuczaj363 kB2022-01-21
II Ns 1048/21 spis inwentarza po Józefie Janie Kuźmińskim176 kB2021-11-22
II Ns 1017/21 spis inwentarza po Grzegorzu Kuźmiczu454 kB2021-11-22
XI Ns 563/21 spis inwentarza po Danucie Teresie Kardzis187 kB2021-11-15
I Ns 938-21 wykaz inwentarza spadkodawcy Wiktora Prokopczyka153 kB2021-10-28
I Ns 751-21 spis inwentarza po Halinie Wojno35 kB2021-10-28
I Ns 340-21 wykaz inwentarza po Aleksandrze Igorze Kruku156 kB2021-10-28
XI Ns 565/21 spis inwentarza po Januszu Kołosowskim71 kB2021-10-28
II Ns 883/21 spadkodawca Piotr Jan Czakwin402 kB2021-10-22
II Ns 1109/21 spadkodawca Monika Suchar 363 kB2021-10-22
II Ns 1034/21 spadkodawca Janina Jabłecka453 kB2021-10-22
XI Ns 841/21 wykaz inwentarza Wiktora Prokopczyka191 kB2021-10-19
XI Ns 842/21 wykaz inwentarza Wiktora Prokopczyka190 kB2021-10-19
I Ns 940-21 spis inwentarza po Lechu Antonim Kamińskim157 kB2021-10-12
I Ns 467-21 spis inwentarza po Andrzeju Józefie Rafałowiczu160 kB2021-10-12
II Ns 1129/21 spadkodawca Jarosław Maleszewski362 kB2021-10-11
II Ns 959/21- spadkodawca Bernard Młynarczyk279 kB2021-10-11
XI Ns 759/21 wykaz inwentarza Ligii Marianny Kojro194 kB2021-10-04
II Ns 850/21- spadkodawczyni Jolanta Anna Wasińska365 kB2021-09-24
I Ns 688-21 wykaz inwentarza spadkodawcy Jadwigi Kołodziejczyk152 kB2021-09-21
I Ns 879-21 wykaz inwentarza spadkodawcy Adama Korsaka172 kB2021-09-20
I Ns 707-21 spis inwentarza spadkodawcy Rafała Łuczaja prowadzącej działalność 150 kB2021-09-13
I Ns 690-21 wykaz inwentarza spadkodawcy Barbary Nowak prowadzącej działalność g160 kB2021-09-13
I Ns 491-21 spis inwentarza spadkodawcy Krzysztofa Radziszewskiego114 kB2021-09-13
XI Ns 764/21 spis inwentarza po Bożenie Lucynie Dubiło189 kB2021-09-13
II Ns 744/21 spadkodawca Lech Antoni Kamiński514 kB2021-09-08
II Ns 530/21- spadkodawca Stanisław Pogorzelski279 kB2021-08-25
XI Ns 581/21 spis inwentarza po Wacławie Wilczyńskim189 kB2021-08-05
XI Ns 416/21 spis inwentarza po po Wojciechu Nikodemie Perepelicy72 kB2021-07-23
XI Ns 136/21 spis inwentarza po Krzysztofie Olkowskim73 kB2021-07-23
XI Ns 528/21 - spadkodawca Stanisław Puszko376 kB2021-07-23
XI Ns 590/21 spis inwentarza po Ewie Irenie Piekutowskiej272 kB2021-07-23
I Ns 157-21 spis inwentarza po Jacku Puczyńskim99 kB2021-07-06
I Ns 600-21 wykaz inwentarza spadkodawcy Jadwigi Łapińskiej122 kB2021-07-05
II Ns 539/21- spadkodawca Adam Andrzej Karwowski329 kB2021-06-29
I Ns 440-21 spis inwentarza po Andrzeju Stanisławie Piekarskim175 kB2021-06-28
XI Ns 389/21 spis inwentarza po Jarosławie Jabłonowskim439 kB2021-06-28
I Ns 816-20 spis inwentarza po Gertrudzie Macewicz108 kB2021-06-22
I Ns 555-21 - spis inwentarza po Piotrze Łachaczu95 kB2021-06-22
I Ns 390-21 spis inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą Eugeniusz Sewery111 kB2021-06-22
I Ns 374-21 spisu inwentarza majątku spadkowego po Walentym Ciereszko102 kB2021-06-22
I Ns 373-21 spis inwentarza po Krzysztofie Leszku Kamińskim96 kB2021-06-22
II Ns 432/21 - spadkodawczyni Wiesława Sowul338 kB2021-05-28
XI Ns 311/21 - spadkodawca Mikołaj Tymiński192 kB2021-05-24
II Ns 294/21 spadkodawca Andrzej Jan Kudzinowski413 kB2021-04-30
II Ns 227/21 spadkodawca Arutr Bobel342 kB2021-04-30
II Ns 240/21 spadkodawca Artur Bobel348 kB2021-04-30
II Ns 248/21 Jerzy Aleksander Długosz476 kB2021-04-30
II Ns 295/21 spadkodawca Tadeusz Wojciech Czajkowski430 kB2021-04-30
II Ns 231/21 spadkodawca Józef Burnejko346 kB2021-04-30
I Ns 102-21 spis inwentarza po Zenaidzie Szatyłowicz161 kB2021-04-28
I Ns 252-21 spis inwentarza po Edycie Sitko95 kB2021-04-15
I Ns 789-20 wykaz inwentarza dotyczący Leona Przekopa i Zofii Przekop95 kB2021-04-07
I Ns 157-21 spisu inwentarza po Jacku Puczyńskim118 kB2021-04-07
XI Ns 233/21 - spadkodawca Mariusz Nierodzik 189 kB2021-04-07
XI Ns 244/21 - spadkodawca Mirosław Ciwoniuk189 kB2021-04-07
II Ns 127/21 - spadkodawca Zbigniew Janusz Kulikowski318 kB2021-04-06
XI Ns 1067/20 – spadkodawca Adam Zimnoch190 kB2021-03-26
II Ns 73/21 spadkodawca Stefan Mieczysław Kalski328 kB2021-03-22
II Ns 73/21 spadkodawca Stefan Mieczysław Kalski328 kB2021-03-22
II Ns 157/21 - spadkodawca Włodzimierz Jówko320 kB2021-03-12
I Ns 801-20 wykaz inwentarza spadkodawcy Aleksander Igor Kruk124 kB2021-02-15
I Ns 26-21 wykaz inwentarza spadkodawcy Arkadiusza Chlabicza126 kB2021-02-15
II Ns 1021/20 - spadkodawca Wiesław Pietrzykowski499 kB2021-02-02
II Ns 1075/20 - wykaz inwentarza spadkodawca Adrian Kozłowski327 kB2021-02-02
I Ns 590-20 wykaz inwentarza spadkodawcy Sebastiana Konrada Jackiewicza174 kB2021-02-02
I Ns 663-20 wykaz inwentarza Przedsiębiorstwa w spadku o nazwie Jolanta Doroszko175 kB2021-02-02
XI Ns 993/20 – spadkodawca Maria Drągowska191 kB2021-01-19
I Ns 821-20 spis inwentarza po Mariuszu Sewastianie202 kB2021-01-14
I Ns 735-20 spis inwentarza po Grzegorzu Nazar200 kB2021-01-14
II Ns 1031 20 - spadkodawczyni Katarzyna Anna Czarnecka.pdf324 kB2021-01-11
I Ns 861-20 - wykaz inwentarza spadkodawcy Piotra Hyjek89 kB2021-01-11
I Ns 858-20 - wykaz inwentarza spadkodawcy Artura Kozłowskiego104 kB2021-01-11
I Ns 797-20 - spis inwentarza po spadkodawczyni Annie Szymańskiej215 kB2021-01-11
XI Ns 1033/20 – spadkodawca Józef Wilczko194 kB2021-01-04
IINs 924/20 - spadkodawca Wiktor Józef Ejsmont331 kB2020-12-21
II Ns 1013/20 - spadkodawca Mariusz Drągowski342 kB2020-12-14
II ns 745/20 - spadkodawczyni Wiesława Saniukiewicz324 kB2020-11-12
II Ns 891/20- spadkodawca Adam Dalba340 kB2020-11-04
I Ns 660-20 wykaz inwetarza spadkodawcy Leny Budnej65 kB2020-11-03
I Ns 595-20 wykaz inwentarza spadkodawcy Wacławy Saniukiewicz145 kB2020-11-03
II Ns 768/20 - spadkodawca Mieczysław Danilczuk394 kB2020-10-28
I Ns 504-20 spis inwentarza po Alicji Mańkowskiej136 kB2020-10-28
XI Ns 845/20 – spadkodawca Mariusz Tadeusz Kieda190 kB2020-10-14
II Ns 719/20 - spadkodawca Zdzisław Tadeusz Korziński342 kB2020-09-28
XI Ns 55/20 - spadkodawca Mikołaj Fiedoruk191 kB2020-09-25
XI Ns 589/20 – spadkodawca Wiesława Józefa Szymczyk197 kB2020-09-17
XI Ns 728/20 - spadkodawca Władysław Horodeński191 kB2020-09-17
II Ns 646/20 - spadkodawca Jarosław Abramowicz307 kB2020-09-16
II N 167/20 - spadkodawca Tadeusz Supiński323 kB2020-09-16
XI Ns 514/20 - spadkodawca Wioletta Baake191 kB2020-07-28
II Ns 534/20 - spadkodawca Stanisław Gryckiewicz336 kB2020-07-22
II Ns 534/20 - spadkodawca Stanisław Gryckiewicz336 kB2020-07-22
II Ns 128/20 - spadkodawca Adam Dubowski397 kB2020-07-22
II Ns 433/20 - spadkodawca Zbigniew Juchniewicz332 kB2020-07-20
II Ns 216/20 - spadkodawczyni Agnieszka Zakrzewska Bochenko332 kB2020-07-17
II Ns 216/20 - spadkodawczyni Agnieszka Zakrzewska Bochenko332 kB2020-07-17
II Ns 225/20 - spadkodawca Piotr Jan Woroniecki450 kB2020-07-13
II Ns 233/20 spadkodawca Władysław Stanisław Misiewicz446 kB2020-07-13
II Ns 306/20 - spadkodawca Tadeusz Bujko456 kB2020-07-13
I Ns 251-20 spis inwentarza spadkodawczyni Teresy Dąbrowskiej193 kB2020-07-06
I Ns 1028-19 wykaz inwentarza spadkodawcy Krzysztofa Marka Kuczyńskiego482 kB2020-06-16
I Ns 99-20 wykaz inwentarza spadkodawcy Andrzeja Warakomskiego471 kB2020-06-16
XI Ns 144/20 - spadkodawca Jan Anchimiuk192 kB2020-04-02
II Ns 101/20 spadkodawczyni Lucyna Dytłow255 kB2020-03-04
I Ns 113-20 wykaz inwentarza spadkodawcy Katarzyny Trasewicz476 kB2020-02-24
I Ns 6-20 wykaz inwentarza spadkodawcy Daniel Olendzki521 kB2020-02-24
II Ns 1141/19 spadkodawczyni Zofia Kolado432 kB2020-01-23
I Ns 1134-19 wykaz inwentarza spadkodawcy Katarzyny Tarasewicz427 kB2020-01-07
XI Ns 811/19 - spadkodawca Jarosław Maleszewski190 kB2019-12-03
I Ns 779-19 spis inwentarza po Annie Bielawskiej189 kB2019-12-03
I Ns 1052-19 wykaz inwentarza spadkodawcy Haliny Marczyńskiej504 kB2019-11-15
I Ns 165-19 wykaz inwentarza spadkodawcy Andrzeja Dudzińskiego190 kB2019-11-15
I Ns 896-19 wykaz inwentarza spadkodawcy Macieja Fiedosiewicza473 kB2019-11-12
I Ns 535-19 - wykaz inwentarza spadkodawcy Józefa Gabrela192 kB2019-11-04
I Ns 947-19 wykaz inwentarza spadkodawczyni Janiny Alicji Sławińskiej- Gerth193 kB2019-11-04
XI Ns 728/19 - spadkodawca Zbigniew Feldman194 kB2019-10-31
II Ns 682/19 - spadkodawca Maciej Konf396 kB2019-10-21
XI Ns 463/19 - spadkodawca Jadwiga Okurowska192 kB2019-10-15
XI Ns 715/19 - spadkodawca Wojciech Rozkładaj205 kB2019-10-11
I Ns 884-19 wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jacka Sroko527 kB2019-09-27
II Ns 602/19 - spadkodawczyni Krystyna Zjawiony448 kB2019-09-25
II Ns 498/19 spadkodawca Lesław Kraszewski320 kB2019-09-12
I Ns 274-18 wykaz inwentarza spadkodawcy Eugeniusza Lewczuka105 kB2019-08-26
XI Ns 563/19 - spadkodawca Mirosław Rudziak190 kB2019-08-02
I Ns 698-19 wykaz inwentarza dotyczący Jarosława Leszka Szawiel483 kB2019-08-02
I Ns 697-19 wykaz inwentarza Ireny Machnikowskiej474 kB2019-08-02
I Ns 644/19 - spadkodawca Piotr Grzybko175 kB2019-07-26
II Ns 543/19 - spadkodawca Mirosław Rutkowski321 kB2019-07-08
I Ns 437-19 spis inwentarza spadku po Januszu Kazimierzu Pieńkowskim490 kB2019-06-19
I Ns 273-18 wykaz inwentarza spadkodawcy Urszuli Lejko z domu Gilewskiej497 kB2019-05-28
I Ns 13-19 wykaz inwentarza spadkodawcy Haliny Mazur434 kB2019-05-28
I Ns 354-19 wykaz inwentarza spadkodawcy Barbary Majtas260 kB2019-05-28
II Ns 145/19 spadkodawca Henryk Hajduczenia310 kB2019-05-20
II Ns 224/19 spadkodawczyni Władysława Mnich187 kB2019-05-18
I Ns 299-19 wykaz inwentarza Krzysztofa Andrzeja Stulgisa198 kB2019-05-14
I Ns 220-19 wykaz inwentarza Romana Bancarewicza109 kB2019-05-14
I Ns 35-19 wykaz inwentarza Zenona Sokołowskiego511 kB2019-05-14
XI Ns 251/19 - spadkodawca Mieczysław Olesiuk 190 kB2019-05-07
I Ns 98/18 - wykaz inwentarza, spadkodawca Andrzej Romuald Ejsmont551 kB2019-04-11
XI Ns 193/19 - spadkodawca Bogusław Mieczysław Sokołowski189 kB2019-04-08
I Ns 336/19 - spadkodawca Katarzyna Wysocka232 kB2019-04-05
I Ns 136/19 - wykaz inwentarza, spadkodawca Ewa Małgorzata Jabłońska429 kB2019-04-05
I Ns 274/19 - wykaz inwentarza, spadkodawcy Karola Pawła Sypytkowskiego297 kB2019-04-04
II Ns 237/19 - spadkodawczyni Krystyna Anna Stocka398 kB2019-04-03
XI Ns 190/19 - spadkodawca Mirosława Dyrcz192 kB2019-03-27
XI Ns 118/19 - spadkodawca Tomasz Szczepaniak191 kB2019-03-15
XI Ns 182/18 - spadkodawca Tadeusz Gryko157 kB2019-03-15
XI Ns 182/18 - spadkodawca Tadeusz Gryko - zmiana wykazu inwentarza160 kB2019-03-15
I Ns 88-18 (04.03.-04.04.) - wykaz inwentarza99 kB2019-03-04
II Ns 18/19 spadkodawca Leon Popławski186 kB2019-02-27
II Ns 3234/18 - spadkodawca Lucjan Świrkowski383 kB2019-02-14
II Ns 3190/18 spadkodawca Bogusław Wiesław Urbanowski240 kB2019-02-11
XI Ns 201/18 - spadkodawca Sławomir Zarecki189 kB2019-01-24
XI Ns 182/18 - spadkodawca Tadeusz Gryko 191 kB2019-01-24
XI Ns 133/18 - spadkodawca Genowefa Kiandra192 kB2019-01-16
II Ns 3075/18 - spadkodawca Stanisław Szczepański323 kB2019-01-10
II Ns 3161/18 - spadkodawca Paweł Karpiński311 kB2019-01-10
I Ns 95/18 - spadkodawca Barbara Apolonia Rutkowska112 kB2019-01-10
I Ns 95/18 - spadkodawca Barbara Apolonia Rutkowska187 kB2018-12-18
II Ns 2770/18 - spadkodawczyni Halina Chomicka246 kB2018-10-22
II Ns 2509/18 - spadkodawca Jan Lubecki383 kB2018-10-22
II Ns 2387/18 - spadkodawca Krzysztof Polecki255 kB2018-09-26
II Ns 2406/18 - spadkodawca Adam Andrejczuk376 kB2018-09-19
II Ns 2373/18 - spadkodawczyni Czesława Bałdowska381 kB2018-09-19
II Ns 1979/18 - spadkodawczynie: Aleksandra Tomczuk i Krystyna Tomczuk328 kB2018-08-30
II Ns 2113/18 - spadkodawca Jan Waśko377 kB2018-07-26
II Ns 1620/18 - spadkodawca Dawid Radosław Gajewski102 kB2018-07-11
II Ns 1643/18 - spadkodawczyni Teodora Paćkowska238 kB2018-07-11
II Ns 1795/18 - spadkodawca Bogusław Mońko327 kB2018-06-21
II Ns 1677/18 - spadkodawca Mirosław Ciwoniuk253 kB2018-06-20
II Ns 1536/18 - spadkodawca Marek Jaświłowicz307 kB2018-06-06
II Ns 1536/18 - spadkodawca Marek Jaświłowicz239 kB2018-06-06
II Ns 1183/18 - spadkodawca Adam Ryszard Bogumił Depczyński389 kB2018-06-06
II Ns 1294/18 - spadkodawca Edward Żywalewski239 kB2018-05-23
II Ns 1436/18 - spadkodawca Anatol Żamojda240 kB2018-05-23
II Ns 1291/15 - spadkodawca Adam Władysław Kosicki376 kB2018-05-23
II Ns 1235/18 - spadkodawczyni Bożena Topczewska318 kB2018-05-19
II Ns 1100/18 - spadkodawca Wanda Siehieńczuk316 kB2018-05-10
II Ns 1215/18 - spadkodawca Bogdan P. Czerniakiewicz192 kB2018-04-30
II Ns 1261/18 - spadkodawca Paweł Gawrych193 kB2018-04-30
II Ns 1062/18 - spadkodawca Marek Gusztyn259 kB2018-04-19
II Ns 722/18 - spadkodawca Irena Aleksandra Korzeniowska323 kB2018-04-09
II Ns 472/18 - spadkodawca Romuald Zadykowicz326 kB2018-03-29
II Ns 512/18 - spadkodawca Dariusz Fajfer327 kB2018-03-29
II Ns 664/18 - spadkodawczyni Marzena Stalończyk329 kB2018-03-29
II Ns 667/18 - spadkodawca Wiktor Januć326 kB2018-03-09
II Ns 629/18 - spadkodawca Lech Gordon328 kB2018-03-09
II Ns 3003/17 - spadkodawca Stanisława Litwiejko326 kB2018-03-09
II Ns 226/18 - spadkodawca Elżbieta Piekutowska329 kB2018-03-09
II Ns 260/18 - spadkodawca Daniel Daniluk vel Daniłow328 kB2018-03-09
II Ns 376/18 - spadkodawca Łukasz Węgrowski326 kB2018-03-09
II Ns 377/18 - spadkodawca Ulrih Helmut Gerth330 kB2018-03-09
II Ns 290/18 - spadkodawca Stefan Adamiuk329 kB2018-03-09
II Ns 318/18 - spadkodawca Grzegorz Kaczorowski326 kB2018-03-09
II Ns 385/18 - spadkodawca Sławomir Pietuch329 kB2018-03-09
II Ns 4296/17 - spadkodawca Edward Werda325 kB2018-03-09
II Ns 4142/17 - spadkodawca Józef Marian Szklarzewski327 kB2018-03-09
II Ns 3875/17 - spadkodawca Marek Jurkowski327 kB2018-03-09
II Ns 4284/17 - spadkodawca Adam Karny333 kB2018-03-09
II Ns 4077/17 - spadkodawca Dariusz Tadeusz Idźkowski327 kB2018-03-09
II Ns 4048/17 - spadkodawca Dariusz Adam Bielecki329 kB2018-03-09
II Ns 3691/17 - spadkodawca Stanisław Jastrzębski328 kB2018-03-09
II Ns 3779/17 - spadkodawca Jerzy Gołdowski327 kB2018-03-09
II Ns 3745/17 - spadkodawca Wojciech Rogiński331 kB2018-03-09
II Ns 3423/17 - spadkodawca Nela Stanisławowicz325 kB2018-03-09
II Ns 1196/17 - spadkodawca Lech Sakowicz330 kB2018-03-09
II Ns 3602/17 - spadkodawca Zbigniew Zambrzycki328 kB2018-03-09
II Ns 3450/17 - spadkodawca Teodor Teofiluk335 kB2018-03-09
II Ns 3428/17 - spadkodawca Teresa Tokarzewska327 kB2018-03-09
II Ns 2875/17 - spadkodawca Władysław Żukowski327 kB2018-03-09
II Ns 3346/17 - spadkodawca Jarosław Rudnicki328 kB2018-03-09
II Ns 3414/17 - spadkodawca Adam Pietrowski327 kB2018-03-09
II Ns 3428/17 - spadkodawca Jadwiga Łukaszewicz328 kB2018-03-09
II Ns 3362/17 - spadkodawca Anna Olżańska327 kB2018-03-09
II Ns 3370/17 - spadkodawca Paweł Ciulkin326 kB2018-03-09
II Ns 2272/17 - spadkodawca Wiesław Wałuszko328 kB2018-03-09
II Ns 3003/17 - spadkodawca Stanisława Litwiejko326 kB2018-03-09
II Ns 3071/17 - spadkodawca Janina Szerenos327 kB2018-03-09
II Ns 4010/16 - spadkodawca Helena Ostaszewska327 kB2018-03-09
II Ns 5204/16 - spadkodawca Tadeusz Chodorowski331 kB2018-03-09
II Ns 5348/16 - spadkodawca Elżbieta Dąbrowska330 kB2018-03-09
II Ns 2486/17 - spadkodawca Mikołaj Gogiel327 kB2018-03-09
II Ns 2367/17 - spadkodawca Teresa Rogowska329 kB2018-03-09
II Ns 2638/17 - spadkodawca Mariusz Artur Pietruczuk327 kB2018-03-09
II Ns 1614/17 - spadkodawca Wiesław Wałuszko331 kB2018-03-09
II Ns 1777/17 - spadkodawca Wanda Sadowska325 kB2018-03-09
II Ns 1871/17 - spadkodawca Leon Jutkiewicz326 kB2018-03-09
II Ns 1671/17 - spadkodawca Barbara Domańska329 kB2018-03-09
II Ns 2240/17 - spadkodawca Jan Bujak330 kB2018-03-09
II Ns 2207/17 - spadkodawca Barbara Kuśnierewicz329 kB2018-03-09
II Ns 2108/17 - spadkodawca Eugeniusz Giedrojć328 kB2018-03-09
II Ns 1843/17 - spadkodawca Halina Zaręba326 kB2018-03-09
II Ns 2000/17 - spadkodawca Grażyna Ewa Płońska327 kB2018-03-09
II Ns 1902/17 - spadkodawca Teresa Kołopaczewska331 kB2018-03-09
II Ns 1655/17 - spadkodawca Waldemar Hieronim Sawicki328 kB2018-03-09
II Ns 1626/17 - spadkodawca Leszek Kluczyk329 kB2018-03-09
II Ns 1620/17 - spadkodawca Józef Skowroński i Tamara Skowrońska331 kB2018-03-09
II Ns 1504/17 - spadkodawca Łucja Broniszewska327 kB2018-03-09
II Ns 1505/17 - spadkodawca Łucja Broniszewska325 kB2018-03-09
II Ns 1033/17 - spadkodawca Gabriel Izydor Fiłończuk327 kB2018-03-09
II Ns 1189/17 - spadkodawca Marcin Dagobert Danisiuk327 kB2018-03-09
II Ns 1406/17 - spadkodawca Jan Jaźwiński331 kB2018-03-09
II Ns 930/17 - spadkodawca Paweł Silwon329 kB2018-03-09
II Ns 900/17 - spadkodawca Romuald Lewkowicz331 kB2018-03-09
II Ns 678/17 - spadkodawca Antoni Węgrowski327 kB2018-03-09
II Ns 719/17 - spadkodawca Piotr Klepacki327 kB2018-03-09
II Ns 382/17 - spadkodawca Krzysztof Matys330 kB2018-03-09
II Ns 655/17 - spadkodawca Marka Hościło327 kB2018-03-09
II Ns 557/17 - spadkodawca Stanisław Rydzewski326 kB2018-03-09
II Ns 113/17 - spadkodawca Ryszard Krupkowski325 kB2018-03-09
II Ns 65/17 - spadkodawca Paweł Rutkowski327 kB2018-03-09
II Ns 5344/16 - spadkodawca Irena Gruszewska327 kB2018-03-09
II Ns 5295/16 - spadkodawca Adam Horosz329 kB2018-03-09
II Ns 5298/16 - spadkodawca Jan Jaźwiński333 kB2018-03-09
II Ns 5371/16 - spadkodawca Jan Marian Wiszowaty326 kB2018-03-09
II Ns 4939/16 - spadkodawca Klara Mieczysława Rogalska327 kB2018-03-09
II Ns 5261/16 - spadkodawca Wiesław Prokop326 kB2018-03-09
II Ns 4855/16 - spadkodawca Bazyl Winołowicz327 kB2018-03-09
II Ns 2659/15 - spadkodawca Andrzej Oliferuk333 kB2018-03-09
II Ns 4482/16 - spadkodawca Jan Waldemar Kołaczyński330 kB2018-03-09
II Ns 4884/16 - spadkodawca Janusz Rogutski327 kB2018-03-09
II Ns 4012/16 - spadkodawca Piotr Adam Gulczyński329 kB2018-03-09
II Ns 4431/16 - spadkodawca Zdzisław Krawczuk327 kB2018-03-09
II Ns 4137/16 - spadkodawca Teresa Hulewicz331 kB2018-03-09
II Ns 4083/16 - spadkodawca Tomasz Bayer332 kB2018-03-09
II Ns 4176/16 - spadkodawca Mirosław Natusiewicz325 kB2018-03-09
II Ns 3786/16 - spadkodawca Sławomira Karolczuka328 kB2018-03-09
II Ns 1599/16 - spadkodawca Kazimierz Sylwester Kuczyński330 kB2018-03-09
II Ns 3439/16 - spadkodawca Artur Sołowiej327 kB2018-03-09
II Ns 3610/16 - spadkodawca Irena Smorczewska327 kB2018-03-09
II Ns 62/16 - spadkodawca Anna Kłopotowska327 kB2018-03-09
II Ns 2912/16 - spadkodawca Antoni Czech331 kB2018-03-09
II Ns 3048/16 - spadkodawca Jadwiga Warejko328 kB2018-03-09
II Ns 3449/16 - spadkodawca Roman Sieńko326 kB2018-03-09
II Ns 3311/16 - spadkodawca Helena Tałałaj327 kB2018-03-09
II Ns 2838/16 - spadkodawca Danuta Anna Kulikowska332 kB2018-03-09
II Ns 2233/16 - spadkodawca Zdzisław Sańczyk325 kB2018-03-09
II Ns 2153/16 - spadkodawca Ewa Maliszewska326 kB2018-03-09
II Ns 2125/16 - spadkodawca Janina Szoka325 kB2018-03-09
II Ns 2062/16 - spadkodawca Marek Kowalewicz325 kB2018-03-09
II Ns 2227/16 - spadkodawca Czesław Eugeniusz Horaczy331 kB2018-03-09
II Ns 2282/16 - spadkodawca Antoni Kondzior327 kB2018-03-09
II Ns 1330/16 - spadkodawca Tadeusz Dąbrowski326 kB2018-03-09
II Ns 1520/16 - spadkodawca Mirosław Gryko327 kB2018-03-09
II Ns 285/16 - spadkodawca Teresa Krystyna Kurpios326 kB2018-03-09
II Ns 1378/16 - spadkodawca Krzysztof Mirosław Tarsiewicz330 kB2018-03-09
II Ns 990/16 - spadkodawca Marianna Diakonow327 kB2018-03-09
II Ns 440/16 - spadkodawca Andrzej Hałko329 kB2018-03-09
II Ns 156/16 - spadkodawca Leokadii Szulichowskiej329 kB2018-03-09
II Ns 158/16 - spadkodawca Mirosław Sumisławski328 kB2018-03-09
II Ns 62/16 - spadkodawca Anny Kłopotowskiej328 kB2018-03-09
II Ns 5509/15 - spadkodawca Edward Wysocki328 kB2018-03-09
II Ns 5666/15 - spadkodawca Bogdan Wysocki331 kB2018-03-09