Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyszukiwarkę podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

W wyszukiwarce możliwe jest odnalezienie zarejestrowanego podmiotu według: numeru KRS, numeru REGON, numeru NIP lub nazwy podmiotu.

 

Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 ze zm.) i funkcjonuje od dnia 01.01.2001 roku.

 

Składa się on z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

 

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Informację tę udostępnia się w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-06 15:21 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-03-14 15:03 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-03-14 15:06 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-01 13:52 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-01 13:53 Anna Tworkowska Porównanie