Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza postępowanie ofertowe na dzierżawę miejsca parkingowego z przeznaczeniem do obsługi taksówkarskiej pracowników i petentów Sądu Rejonowego i Prokuratur w  Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.


Nr postępowania ofertowego: G-241-13/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 14 marca 2019 r. na godz. 10:45.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Wykonanie prac budowlano-montażowych w korytarzu (łącznik A-E), na parterze budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-14/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 13 marca 2019 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie prac konserwacyjno - remontowych. Warunki postępowania i opis przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.


Nr postępowania przetargowego: G-241-7/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 25 luty 2019 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę druków sądowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-2414-1/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-1/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 25 stycznia 2019 r. na godz. 12:00.

Uwaga: w związku z dokonanymi zmianami siwz informuję, że termin składania ofert ulega przesunięciu do godz. 14:00 w dniu 28 stycznia 2019 r. Termin otwarcia ofert ustalono na ten sam dzień, na godz. 14:15. Szczegóły w załącznikach.


Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17 stycznia 2019 r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 501505-N-2019.

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7caf3c36-6066-4768-9da3-4529f5bf8e90

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi ochrony fizycznej.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-8/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 11 grudnia 2018 r. na godz. 12:00.

Uwaga: w związku z dokonanymi zmianami informuję, że termin składania ofert ulega przesunięciu do godz. 11:00 w dniu dnia 17 grudnia 2018 r. Termin otwarcia ofert ustalono na ten sam dzień, na godz. 11:15.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w oparciu o przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) oraz na podstawie warunków określonych w Ogłoszeniu.

Szczegóły w załącznikach.