Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi ochrony fizycznej.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-8/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 11 grudnia 2018 r. na godz. 12:00.

Uwaga: w związku z dokonanymi zmianami informuję, że termin składania ofert ulega przesunięciu do godz. 11:00 w dniu dnia 17 grudnia 2018 r. Termin otwarcia ofert ustalono na ten sam dzień, na godz. 11:15.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w oparciu o przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) oraz na podstawie warunków określonych w Ogłoszeniu.

Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany armatury, urządzeń sanitarnych i silników w klimakonwertorach w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-67/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 26 listopada 2018 r. na godz. 10:00.

Szczegóły w załącznikach.

Konserwacja instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o., c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-57/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 26 listopada 2018 r. na godz. 12:00.

Oferty zostaną otwarte 26 listopada 2018 r. o godz. 12:15 w sali C431.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac konserwacyjno - remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-66/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 20 listopada 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na  dostawy termohigrometrów do pomieszczeń archiwów Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-58/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 12 listopada 2018 r. na godz. 11:00.

Uwaga: ze względu na ustanowienie dnia 12 listopada br. dniem wolnym od pracy termin składania i otwarcia ofert w niniejszym przesunięto na dzień 13 listopada 2018 r. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na montaż okna w fasadzie budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-51/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 6 listopada 2018 r. na godz. 11:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.