Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie systemu detekcji wycieków z instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicznych budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.


Nr postępowania:  G-230-22/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 28 października 2020 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i pedagogizujących w ośrodku kuratorskim nr 1 w Białymstoku przy sądzie rejonowym w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-230-21/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 15 września 2020 r. na godz. 11:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 139 tys. euro na: świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz obsługi szatni Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania: G-26-8/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 18 sierpnia 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 572633-N-2020 z dnia 2020-08-06

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 139 tys. euro na: konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103 oraz w pomieszczeniach Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20.Nr postępowania:  G-26-7/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 14 sierpnia 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 569867-N-2020 z dnia 2020-08-06
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 139 tys. euro na: „Usługę drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku”


Nr postępowania:  G-26-6/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 24 lipca 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 562420-N-2020 z dnia 2020-07-15

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 139 tys. euro na: „Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3”.


Nr postępowania:  G-26-5/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 15 lipca 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 559255-N-2020 z dnia 2020-07-07

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Załącznik numer 1 - opis przedmiotu zamówienia