Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3”.


Nr postępowania: G-26-4/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 02 czerwca 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 541406-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Załącznik numer 1 - opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie art. 13a ust. 1  ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający - Sąd Rejonowy w Białymstoku zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2020.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „ Konserwację instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o., c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku”.


Nr postępowania:  G-26-3/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 27 kwietnia 2020 r. na godz. 12:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 532322-N-2020

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na świadczenie usługi w zakresie utrzymania terenów zewnętrznych na terenie posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103.


Nr postępowania:  G-224-1/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 17 kwietnia 2020 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załączniku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na świadczenie usługi naprawy dźwigów osobowych Eletec w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103.


Nr postępowania:  G-222-2/20
Termin składania ofert ustalono na dzień: 03 kwietnia 2020 r. na godz. 10:00.
Szczegóły w załącznikach.
Postępowanie NIE JEST prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Jednorazową naprawę i konserwację systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku”.


Nr postępowania:  G-26-2/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 12 marca 2020 r. na godz. 10:00.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 519346-N-2020

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach.