Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: III Kp 1036/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Uwagi: orzeczono obserwację
Sygnatura sprawy: III K 667/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: III K 1717/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 9
Godzina: 11:20
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VIII GU 90/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2019-05-21
Sala: 27
Godzina: 10:00
Uwagi: ZakoĹ„czona
Sygnatura sprawy: IV RC 349/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-05-21
Sala: 18
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GNc 3090/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Monika Półkośnik
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: IIIKo 1031/19 III K 1814/18 kdł. 172/2019/K3 PR Ds 2478.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-05-21
Sala: 9
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 996/19 III K 52/13 SrZa III 7/2013 1 Ds 119/13
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV Nsm 929/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III K 1339/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 33
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XI Ns 184/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2019-05-21
Sala: 16
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV Nsm 849/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: IV Nsm 798/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2019-05-21
Sala: 20
Godzina: 13:15
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VIII GCo 218/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie - nadano klauzulę
Sygnatura sprawy: II Ns 2924/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2019-05-21
Sala: 32
Godzina: 08:50
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV Nkd 331/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 14:30
Uwagi: umorzono postępowanie z uwagi na niecelowość stosowania nowych środków wychow.
Sygnatura sprawy: IV Nsm 766/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III K 200/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: przesłuchano świadka w miejscu zamieszkania
Sygnatura sprawy: XI Ns 239/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2019-05-21
Sala: 21
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 337/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2019-05-21
Sala: 20
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RC 487/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2019-05-21
Sala: 20
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie o umorzeniu postępowania
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2528/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Monika Półkośnik
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1035/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2019-05-21
Sala: 20
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 496/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2019-05-21
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nsm 974/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III W 791/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: XI Ns 95/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-05-21
Sala: 5
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RC 344/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2019-05-21
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie o umorzeniu postępowania
Sygnatura sprawy: IV RC 576/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2019-05-21
Sala: 20
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RNs 613/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 09:05
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV Nkd 340/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-05-21
Sala: 18
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II Co 3527/13
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Anna Wyszomirska
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RNs 195/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2019-05-21
Sala: 20
Godzina: 10:00
Uwagi: postanowienie o umorzeniu postępowania
Sygnatura sprawy: I C 3496/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-05-21
Sala: 29
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 40/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2019-05-21
Sala: 25
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI C 283/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2019-05-21
Sala: 16
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RC 326/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy (rozpisana - liczyć)
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2532/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Monika Półkośnik
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: XI Ns 276/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2019-05-21
Sala: 15
Godzina: 13:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VI P 131/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2019-05-21
Sala: 31
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: IV RNs 465/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2019-05-21
Sala: 20
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: III W 739/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1294/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-05-21
Sala: 14
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III W 738/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:25
Sygnatura sprawy: II Ns 110/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-05-21
Sala: 24
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 667/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RC 298/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2019-05-21
Sala: 20
Godzina: 10:45
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: VI P 278/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2019-05-21
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 1007/19 III K 817/18 IIIWp 490/2018 Ds 288/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III Kp 994/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: VIII GC 689/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-05-21
Sala: 23
Godzina: 12:50
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: III W 750/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: XI Ns 181/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2019-05-21
Sala: 16
Godzina: 10:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2536/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Monika Półkośnik
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: VIII GU 88/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2019-05-21
Sala: 25
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VI P 127/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2019-05-21
Sala: 31
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 1005/19 II K 763/18 IIIWo 102/2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: III W 792/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: I C 209/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-05-21
Sala: 22
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III W 810/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Co 404/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Anna Wyszomirska
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 09:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1226/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VIII GCo 90/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2019-05-21
Sala: 8
Godzina: 13:00
Uwagi: inne załatwienia
Sygnatura sprawy: III W 790/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: III K 390/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 11:00
Uwagi: wznowiono przewód i odroczono
Sygnatura sprawy: III Kp 942/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: B 127
Godzina: 08:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: XIII K 163/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-05-21
Sala: 14
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: III K 19/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 11
Godzina: 14:00
Uwagi: wznowiono przewód i przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GCo 190/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie - nadano klauzulę
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2534/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Monika Półkośnik
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: I Ns 179/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-05-21
Sala: 29
Godzina: 13:10
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII W 5173/17
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GNc 3086/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Monika Półkośnik
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: III W 811/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:05
Sygnatura sprawy: II Ns 760/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2019-05-21
Sala: 32
Godzina: 12:55
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 1942/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 11
Godzina: 12:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: II Co 1780/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Anna Wyszomirska
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 405/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-05-21
Sala: 22
Godzina: 14:05
Sygnatura sprawy: VIII GC 1587/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-05-21
Sala: 23
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 597/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2019-05-21
Sala: 15
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VIII GNc 3088/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Monika Półkośnik
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: XIII K 404/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2019-05-21
Sala: 1
Godzina: 08:45
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 238/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2019-05-21
Sala: 8
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 69/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-05-21
Sala: 29
Godzina: 14:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1440/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2019-05-21
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III W 1585/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 33
Godzina: 14:30
Uwagi: post. - umorzono na posiedzeniu
Sygnatura sprawy: II Ns 29/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-05-21
Sala: 28
Godzina: 14:00
Uwagi: zawieszono
Sygnatura sprawy: XI C 2687/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2019-05-21
Sala: 21
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2530/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Monika Półkośnik
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: III Kp 1123/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: II Ns 217/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2019-05-21
Sala: 32
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III Kp 1141/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: przedłużono tymczasowe aresztowanie
Sygnatura sprawy: II Ns 253/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-05-21
Sala: 24
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 3039/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-05-21
Sala: 29
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XI Ns 149/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2019-05-21
Sala: 15
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Cps 16/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2019-05-21
Sala: 16
Godzina: 09:45
Uwagi: wykonano odezwę
Sygnatura sprawy: II Ns 317/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2019-05-21
Sala: 32
Godzina: 11:50
Uwagi: ustanowiono przedstawiciela
Sygnatura sprawy: XIII W 4972/17
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-05-21
Sala: 14
Godzina: 08:30
Uwagi: skierowano na posiedzenie
Sygnatura sprawy: XI C 160/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2019-05-21
Sala: 21
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 174/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2019-05-21
Sala: 25
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: II Ns 2606/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-05-21
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 4/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-05-21
Sala: 24
Godzina: 14:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 342/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2019-05-21
Sala: 27
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: II Co 2016/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Anna Wyszomirska
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 257/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2019-05-21
Sala: 27
Godzina: 10:45
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 483/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-05-21
Sala: 5
Godzina: 08:40
Uwagi: ugoda
Sygnatura sprawy: XI Ns 230/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2019-05-21
Sala: 21
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 220/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2019-05-21
Sala: 20
Godzina: 08:15
Uwagi: postanowienie o umorzeniu postępowania
Sygnatura sprawy: IV RNs 686/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GU 102/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2019-05-21
Sala: 25
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 3089/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-05-21
Sala: 5
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII K 120/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-05-21
Sala: 14
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 1220/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2019-05-21
Sala: 27
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: III K 688/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: III K 246/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 33
Godzina: 14:15
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I C 2052/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-05-21
Sala: 29
Godzina: 08:45
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 3655/14
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2019-05-21
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 72/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-05-21
Sala: 29
Godzina: 14:20
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI C 165/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-05-21
Sala: 5
Godzina: 13:40
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Co 2039/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Anna Wyszomirska
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 09:15
Uwagi: zawieszono
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2526/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Monika Półkośnik
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: III K 104/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 10
Godzina: 08:40
Uwagi: postanowienie dot. dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: VIII GUp 161/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2019-05-21
Sala: 25
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III Kp 939/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: II C 431/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-05-21
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 4935/15
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-05-21
Sala: 28
Godzina: 14:15
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 499/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2019-05-21
Sala: 8
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie - zawieszono postęp.
Sygnatura sprawy: II C 154/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-05-21
Sala: 24
Godzina: 11:15
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 891/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2019-05-21
Sala: 3
Godzina: 11:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GC 329/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-05-21
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 2364/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-05-21
Sala: 24
Godzina: 11:45
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Co 335/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Anna Wyszomirska
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 08:45
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 1358/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-05-21
Sala: 28
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 316/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-05-21
Sala: 22
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 3973/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-05-21
Sala: 5
Godzina: 10:40
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 1066/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-05-21
Sala: 23
Godzina: 11:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 590/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2019-05-21
Sala: 15
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: III K 652/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: II Ns 204/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-05-21
Sala: 24
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III Kp 1001/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: zatrzymanie uznano za legalne, zasadne i prawidłowo przeprowadzone
Sygnatura sprawy: VIII GC 983/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2019-05-21
Sala: 25
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: II C 307/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-05-21
Sala: 28
Godzina: 13:40
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XI C 2244/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2019-05-21
Sala: 16
Godzina: 11:15
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II C 58/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-05-21
Sala: 28
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XI Co 69/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2019-05-21
Sala: 15
Godzina: 11:10
Uwagi: do ugody nie doszło
Sygnatura sprawy: III K 564/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XI Ns 122/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-05-21
Sala: 5
Godzina: 11:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III W 1337/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 1062/17
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 9
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: IV RNs 360/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2019-05-21
Sala: 17
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII Gzd 54/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2019-05-21
Sala: 27
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: III W 39/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III K 90/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 33
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 1425/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2019-05-21
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: II Ns 209/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2019-05-21
Sala: 32
Godzina: 12:35
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III K 1860/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 9
Godzina: 09:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XI C 452/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2019-05-21
Sala: 21
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 980/19 XV K 1379/17 SrZa III 28/2018 Ds 15/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: I C 359/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-05-21
Sala: 22
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VIII GC 505/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2019-05-21
Sala: 8
Godzina: 09:40
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: II Ns 794/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-05-21
Sala: 24
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 1799/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2019-05-21
Sala: 25
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GCo 153/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2019-05-21
Sala: 25
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: I Ns 223/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-05-21
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 1817/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2019-05-21
Sala: 15
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VI P 126/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2019-05-21
Sala: 31
Godzina: 13:50
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII K 1386/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-05-21
Sala: 14
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I C 1684/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-05-21
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 586/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-05-21
Sala: 22
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VIII GC 162/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2019-05-21
Sala: 27
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Ns 338/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2019-05-21
Sala: 32
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: III K 234/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: II Ns 283/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2019-05-21
Sala: 32
Godzina: 13:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 840/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-05-21
Sala: 14
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 299/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2019-05-21
Sala: 27
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: III K 1896/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 388/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-05-21
Sala: 14
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 136/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-05-21
Sala: 5
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI C 285/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-05-21
Sala: 5
Godzina: 12:50
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VIII GC 682/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-05-21
Sala: 23
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 348/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-05-21
Sala: 22
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 219/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2019-05-21
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 429/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-05-21
Sala: 22
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: III K 548/17
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 9
Godzina: 09:50
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: I C 503/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-05-21
Sala: 29
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 598/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2019-05-21
Sala: 15
Godzina: 09:20
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: III K 698/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I Cps 15/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-05-21
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 3095/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-05-21
Sala: 5
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: XI Ns 155/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2019-05-21
Sala: 21
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 774/19 III K 852/17 IIIWzaw 2/2018 PR Ds 1953.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-05-21
Sala: 9
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III Kp 246/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: IIIKo 1173/19 III K 840/16 kdł. 164/2017/K3 PR Ds.535.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-05-21
Sala: 9
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: XI C 199/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2019-05-21
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: IIIKo 1094/19 III K 2073/18 kdł. 989/2019/K3 PR 1 Ds 1532.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 573/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 10:25
Sygnatura sprawy: IV Nsm 713/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-05-21
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: III W 494/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 646/19 III K 818/17 IIIWo 2/2018 PR Ds 1594.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-05-21
Sala: 9
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 233/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2019-05-21
Sala: 8
Godzina: 10:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 1089/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: przesłuchano świadka / pokrzywdzonego(ą)
Sygnatura sprawy: III W 345/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 879/19 XV K 684/16 kdł. 540/2016/K15 1 Ds/678/2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: I C 1918/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-05-21
Sala: 22
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV RNs 518/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-05-21
Sala: 18
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 830/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-05-21
Sala: 23
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III W 836/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:35
Sygnatura sprawy: II C 216/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-05-21
Sala: 24
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: IV Nkd 313/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: IIIKo 1023/19 III KOP 2/19 kdł. 978/2019/K3
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2019-05-21
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III W 846/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 310/19 XV K 941/17 IIIWp 325/2018 Ds. 1378.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2019-05-21
Sala: 33
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: III W 847/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: VI U 488/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2019-05-21
Sala: 30
Godzina: 12:00
Uwagi: otwarta na nowo odroczona
Sygnatura sprawy: III W 871/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-05-21
Sala: 
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 567/19 II K 1149/18 IIIWo 54/2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2019-05-21
Sala: 33
Godzina: 14:25
Sygnatura sprawy: VIII GCo 110/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2019-05-21
Sala: 25
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: VI U 470/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2019-05-21
Sala: 30
Godzina: 12:15
Uwagi: wyrok zmieniający
Sygnatura sprawy: IIIKo 961/19 III K 135/16 IIIWzaw 94/2017 1 Ds 13/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-05-21
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: I C 2206/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-05-21
Sala: 29
Godzina: 09:50
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 3703/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-05-21
Sala: 28
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV Nsm 886/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-05-21
Sala: 19
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające