Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: III K 395/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 13
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III Kp 488/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-05-24
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RC 94/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-05-24
Sala: 19
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: I C 270/16
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: III Kp 489/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-05-24
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: I C 3480/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: I C 83/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 12
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: I C 4461/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 12
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: I C 381/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 12
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 4466/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 12
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: XI C 1143/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-05-24
Sala: 16
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: XI C 1226/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 2203/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 518/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 12:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: II Ns 1063/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 565/18 III K 4774/05 SrZa III 1/2018 Ds 3379/05
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: XIII W 1124/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-05-24
Sala: 3
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Cps 16/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1009/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 13:55
Sygnatura sprawy: II Ns 1015/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: IV RC 725/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-05-24
Sala: 19
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: V RC 430/17
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-05-24
Sala: 17
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: V RC 431/17
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-05-24
Sala: 17
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: V RC 101/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-05-24
Sala: 18
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 1686/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-05-24
Sala: 16
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1027/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: V RNs 201/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-05-24
Sala: 18
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: II Ns 3456/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 12:25
Sygnatura sprawy: V Nsm 73/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-05-24
Sala: 17
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: V RC 654/17
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-05-24
Sala: 17
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: V Nsm 272/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-05-24
Sala: 17
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: V RNs 116/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-05-24
Sala: 17
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XI C 3343/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-05-24
Sala: 16
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IV RC 134/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-05-24
Sala: 20
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: V Nkd 45/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-05-24
Sala: 17
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: III Kp 471/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-05-24
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XV K 1266/17
Wydział: XV W. Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 433/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-05-24
Sala: 1
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 409/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 3974/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-05-24
Sala: 16
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 170/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 08:10
Sygnatura sprawy: I C 3154/16
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 12
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI C 2524/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 11:50
Sygnatura sprawy: I C 715/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 12
Godzina: 11:05
Sygnatura sprawy: XI C 2868/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: IV Cps 9/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-05-24
Sala: 20
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: XI C 2529/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 1745/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: III K 978/13
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 10
Godzina: 08:55
Uwagi: odwołano z wokandy (posiedz.)
Sygnatura sprawy: XI C 1819/16
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-05-24
Sala: 16
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III K 384/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 102/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-05-24
Sala: 19
Godzina: 08:50
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy (rozpisana - liczyć)
Sygnatura sprawy: VIII GC 1037/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI C 759/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1043/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-05-24
Sala: 19
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 201/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-05-24
Sala: 19
Godzina: 08:30
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy (rozpisana - liczyć)
Sygnatura sprawy: XIII W 3450/17
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-05-24
Sala: 3
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: V Nsm 255/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-05-24
Sala: 18
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: V RNs 319/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-05-24
Sala: 18
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: V RNs 72/17
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-05-24
Sala: 18
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: XI C 525/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XI C 290/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: XI C 3305/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-05-24
Sala: 16
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: I C 3900/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 15:05
Sygnatura sprawy: I C 457/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 12
Godzina: 09:15
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 4449/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 12
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: I C 1139/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-05-24
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 77/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-05-24
Sala: 22
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 3037/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-05-24
Sala: 22
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: I C 883/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-05-24
Sala: 22
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: I C 892/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-05-24
Sala: 22
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: I C 4143/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 979/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 12
Godzina: 09:30
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: VIII GCo 492/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel, Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GCo 510/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1842/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 2370/16
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 970/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 141/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: I C 2525/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I C 1924/16
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 3254/16
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 221/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 08:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2132/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 998/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: XIII W 4923/17
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-05-24
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 235/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-05-24
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 230/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-05-24
Sala: 15
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI C 2403/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 2229/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III K 414/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 10
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: II Ns 4195/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 708/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI C 2430/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI C 506/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: XI C 583/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: VIII GCo 156/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GCps 27/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: I C 673/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: I C 912/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-05-24
Sala: 22
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: I C 2987/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-05-24
Sala: 22
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I C 945/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-05-24
Sala: 22
Godzina: 14:30
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 771/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 12
Godzina: 11:05
Sygnatura sprawy: VIII GC 2257/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 862/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 2186/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: I C 2696/16
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2248/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 268/18 VII K 42/16 IIID 85/2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 10
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: VI P 98/15
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Anna Barbara Aponowicz, Barbara Bajda
Data: 2018-05-24
Sala: 30
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: XIII Ko 796/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-05-24
Sala: 15
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1621/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-05-24
Sala: 15
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VI P 261/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Data: 2018-05-24
Sala: 30
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 330/18 III K 924/16 kdł. 36/2017/K3 PR Ds.9.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-05-24
Sala: 1
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VI U 20/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Anna Barbara Aponowicz, Barbara Bajda
Data: 2018-05-24
Sala: 30
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: VI U 27/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Anna Barbara Aponowicz, Barbara Bajda
Data: 2018-05-24
Sala: 30
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VI P 98/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Barbara Bajda, Anna Barbara Aponowicz
Data: 2018-05-24
Sala: 30
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: VI U 536/15
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Anna Barbara Aponowicz, Barbara Bajda
Data: 2018-05-24
Sala: 30
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: VI P 247/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Anna Barbara Aponowicz, Barbara Bajda
Data: 2018-05-24
Sala: 30
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 885/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 341/18 III K 225/16 kdł. 268/2016/K3 1 Ds 218/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-05-24
Sala: 1
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 433/18 XV K 714/16 IIIWzaw 856/2018 Ds 3429/12
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: II Ns 4019/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: II Ns 584/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: II Ns 770/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: II Ns 1202/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: II Ns 1087/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II Ns 997/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2870/16
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: VI U 424/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Anna Barbara Aponowicz, Barbara Bajda
Data: 2018-05-24
Sala: 30
Godzina: 13:15
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: II Ns 3423/16
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: II Ns 4215/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 803/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1025/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1112/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 14:25
Sygnatura sprawy: VI P 43/10
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Barbara Bajda, Anna Barbara Aponowicz
Data: 2018-05-24
Sala: 30
Godzina: 13:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 488/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 13
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: III K 449/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 13
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: III K 516/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 10
Godzina: 11:50
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: II Ns 1031/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: II Ns 1066/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: II Ns 2181/15
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 429/18 XV K 194/17 IIIWo 175/2018 PR Ds 1273.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI C 1279/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 3053/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 2174/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 824/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 497/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 10
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: IIIKo 485/18 XV K 353/17 Ds 416/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 45/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-05-24
Sala: 8
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: XIII W 5625/17
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-05-24
Sala: 3
Godzina: 15:15
Sygnatura sprawy: II Ns 522/18
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-05-24
Sala: 
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: II Ns 816/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-05-24
Sala: 28
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1007/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 913/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 10
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: IV RNs 49/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-05-24
Sala: 19
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: IV RNs 111/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-05-24
Sala: 19
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III K 1151/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-05-24
Sala: 1
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1307/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Co 319/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Kuprianowicz
Data: 2018-05-24
Sala: 
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: II Co 243/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Kuprianowicz
Data: 2018-05-24
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII W 5261/17
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-05-24
Sala: 3
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 198/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-05-24
Sala: 20
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: II Ns 817/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-05-24
Sala: 24
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: V RNs 334/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-05-24
Sala: 18
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: XI C 3832/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-05-24
Sala: 16
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VIII GU 108/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2018-05-24
Sala: 23
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 480/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-05-24
Sala: 19
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 265/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-05-24
Sala: 16
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 517/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2018-05-24
Sala: 20
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 943/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-05-24
Sala: 1
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 766/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: XV K 1017/17
Wydział: XV W. Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: V RNs 411/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-05-24
Sala: 
Godzina: 10:05
Sygnatura sprawy: III K 354/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: V RNs 301/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-05-24
Sala: 
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 197/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-05-24
Sala: 20
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GUp 113/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2018-05-24
Sala: 23
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XV K 1200/17
Wydział: XV W. Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: III K 391/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: V RNs 410/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-05-24
Sala: 
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 1478/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI Cps 8/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: XI C 579/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: V RC 119/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-05-24
Sala: 18
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RC 124/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-05-24
Sala: 20
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XV K 413/17
Wydział: XV W. Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 238/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 13
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 280/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-05-24
Sala: 2
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XI C 380/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: XI C 1329/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: VIII GC 1360/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-05-24
Sala: 27
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: XI C 3329/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: XI C 1763/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-05-24
Sala: 21
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV RC 698/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-05-24
Sala: 20
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: XI C 652/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-05-24
Sala: 16
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 4326/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XIII W 1229/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-05-24
Sala: 3
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: V RC 8/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-05-24
Sala: 18
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I C 2034/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: II Ns 634/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GNs 2/15
Wydział: VIII W. Gosp.
Data: 2018-05-24
Sala: 
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: V RC 73/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-05-24
Sala: 18
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1157/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: II Ns 826/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 13:35
Sygnatura sprawy: XI C 299/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: II Ns 282/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1361/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-05-24
Sala: 26
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 399/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-05-24
Sala: 20
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: I C 3023/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: VIII GC 594/16
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2018-05-24
Sala: 23
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: I C 3419/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-05-24
Sala: 29
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: III K 998/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-05-24
Sala: 1
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III K 439/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-05-24
Sala: 13
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XIII W 1253/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-05-24
Sala: 3
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV RC 701/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-05-24
Sala: 19
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI C 674/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-05-24
Sala: 6
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: IV RC 203/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-05-24
Sala: 20
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1712/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2018-05-24
Sala: 23
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 427/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-05-24
Sala: 1
Godzina: 10:30