Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: III Kp 1533/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-07-21
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1534/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-07-21
Sala: B 127
Godzina: 10:00