Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: IV RC 527/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-05-29
Sala: 19
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII Kp 13/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-05-29
Sala: 9
Godzina: 14:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III Kp 1191/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 13:00
Uwagi: pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na cofnięcie
Sygnatura sprawy: I C 408/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-05-29
Sala: 29
Godzina: 14:05
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III W 861/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: I Ns 182/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-05-29
Sala: 29
Godzina: 10:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III K 731/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 14:10
Uwagi: zarządzenie - zakreślenie sprawy (nieuzup. braków przez prokuraturę)
Sygnatura sprawy: XIII K 1752/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-05-29
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: skierowano na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia
Sygnatura sprawy: III K 675/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 14:00
Uwagi: zarządzenie - zakreślenie sprawy (nieuzup. braków przez prokuraturę)
Sygnatura sprawy: XIII W 1699/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-05-29
Sala: 9
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III W 862/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:50
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: VIII GC 2583/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-05-29
Sala: 8
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III W 866/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 12:50
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: IIIKo 1241/20 III K 236/18 kdł. 664/2020/K3 1 Ds 3339/14
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III W 753/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:20
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: VIII GC 2140/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-05-29
Sala: 8
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: III W 768/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:25
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: XI C 1897/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-05-29
Sala: 5
Godzina: 10:20
Uwagi: zawieszono
Sygnatura sprawy: III W 776/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:35
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: I C 414/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-05-29
Sala: 29
Godzina: 13:55
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III W 711/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: VIII GC 2563/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-05-29
Sala: 23
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III W 713/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:05
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: II Co 1842/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Kuprianowicz
Data: 2020-05-29
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III W 752/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:15
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: XI C 429/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-05-29
Sala: 5
Godzina: 12:20
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 2907/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-05-29
Sala: 23
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 47/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GCo 497/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-05-29
Sala: 23
Godzina: 14:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GUp 52/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-05-29
Sala: 25
Godzina: 13:15
Uwagi: ZakoĹ„czona
Sygnatura sprawy: VIII GC 1613/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-05-29
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI C 2247/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-05-29
Sala: 5
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VIII GC 2594/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-05-29
Sala: 23
Godzina: 09:50
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III Kp 1200/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 10:45
Uwagi: wniosek nie uwzględniony (sprawa do zakreślenia)
Sygnatura sprawy: VIII GC 208/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-05-29
Sala: 23
Godzina: 10:50
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 2416/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-05-29
Sala: 29
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III Kp 1154/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1183/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: przedłużono tymczasowe aresztowanie
Sygnatura sprawy: III Kp 1198/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 10:10
Uwagi: wyznaczono obrońcę
Sygnatura sprawy: XIII K 60/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-05-29
Sala: 9
Godzina: 14:35
Uwagi: wyrok dpo
Sygnatura sprawy: III Kp 754/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 13:40
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: XIII K 1752/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-05-29
Sala: 9
Godzina: 09:20
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: XIII W 388/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: I Ns 576/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-05-29
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI C 1527/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-05-29
Sala: 5
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: III K 738/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 11:10
Uwagi: zarządzenie - zakreślenie sprawy (nieuzup. braków przez prokuraturę)
Sygnatura sprawy: XIII K 1515/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok 335 § 1
Sygnatura sprawy: XIII K 665/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 15:00
Uwagi: wznowić przewód sądowy
Sygnatura sprawy: XIII K 1080/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-05-29
Sala: 9
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RCz 50/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: oddalono zażalenie
Sygnatura sprawy: XIII K 576/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 271/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII W 524/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: XI C 1266/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-05-29
Sala: 5
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII W 530/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: XIII K 1874/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII W 547/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: VIII GC 2949/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-05-29
Sala: 8
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII W 536/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: II Ns 219/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-05-29
Sala: 26
Godzina: 11:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII W 563/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: II Ns 427/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: orzeczono przepadek towarów
Sygnatura sprawy: XIII W 592/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: XIII Kp 8/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-05-29
Sala: 9
Godzina: 15:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII W 534/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: VIII GC 2439/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-05-29
Sala: 8
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1147/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-05-29
Sala: 29
Godzina: 08:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 366/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-05-29
Sala: 29
Godzina: 13:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1450/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: VIII GC 2739/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-05-29
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1873/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: XIII W 1831/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-05-29
Sala: 9
Godzina: 14:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 1983/16
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GNc 1621/16
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie - umorzono postęp.
Sygnatura sprawy: XI C 1844/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-05-29
Sala: 5
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VIII GC 2020/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-05-29
Sala: 8
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 1162/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 2925/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-05-29
Sala: 8
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III Kp 1026/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III Kp 797/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 00:00
Uwagi: zakreślono - Sąd Okręgowy wyłączył sędziów od rozpoznania sprawy
Sygnatura sprawy: III Kp 965/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 13:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III W 769/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: XIII K 1634/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 1179/20 III K 260/18 IIIWzaw 70/2020 RKS-3050/2015/311000/M
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII K 836/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 1144/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: XIII K 158/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok dobrowolne poddanie się karze
Sygnatura sprawy: III Kp 1165/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: zastosowano tymczasowe aresztowanie (do listu gończego)
Sygnatura sprawy: XIII K 1316/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-05-29
Sala: 3
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 1046/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 12:00
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: VIII GC 1513/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-05-29
Sala: 25
Godzina: 12:15
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: I Ns 1004/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-05-29
Sala: 29
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GNc 1147/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: przekazanie do postępowania zwykłego
Sygnatura sprawy: II Ns 478/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-05-29
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nsm 324/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-05-29
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 2440/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-05-29
Sala: 26
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 928/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-05-29
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III W 855/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: IV RNs 1825/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-05-29
Sala: 19
Godzina: 09:45
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: II C 27/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-05-29
Sala: 26
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII K 97/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-05-29
Sala: 9
Godzina: 14:40
Uwagi: wyrok 335 § 2
Sygnatura sprawy: II Ns 4928/16
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-05-29
Sala: 26
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III Kp 988/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2020-05-29
Sala: B 127
Godzina: 00:00
Uwagi: zakreślono po uprawomocnieniu
Sygnatura sprawy: III W 720/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:10
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: III W 803/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: III W 797/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: III W 737/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-05-29
Sala: 
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok nakazowy W