Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: III K 1793/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 13:00
Uwagi: zarządzenie - zakreślenie sprawy (nieuzup. braków przez prokuraturę)
Sygnatura sprawy: II C 1372/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2021-10-27
Sala: 24
Godzina: 11:15
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VIII GNc 3069/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Łukasz Kosiński
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: IIIKo 2656/21 III K 1489/21 IIIWzaw 311/2021 PR Ds 2519.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2905/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Łukasz Kosiński
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: III K 75/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2929/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Łukasz Kosiński
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: I C 609/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 22
Godzina: 12:55
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2903/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Łukasz Kosiński
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: III K 981/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 09:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2280/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Łukasz Kosiński
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: IIIKo 2623/21 III K 145/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2847/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Łukasz Kosiński
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: III K 1310/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2937/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Łukasz Kosiński
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: XI C 922/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Elżbieta Olechno-Obolewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 16
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 631/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2021-10-27
Sala: 23
Godzina: 09:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 139/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-10-27
Sala: 1
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 294/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2021-10-27
Sala: 23
Godzina: 09:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 2648/21 III K 1113/19 IIIWo 255/2020 2 Ds 191/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XIII W 983/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-10-27
Sala: 13
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 1754/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:10
Uwagi: zarządzenie - zakreślenie sprawy (nieuzup. braków przez prokuraturę)
Sygnatura sprawy: III K 122/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 10
Godzina: 14:20
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: IIIKo 2676/21 III K 5351/05 IIIWp 85/2010 1 Ds 4441/05
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: XIII K 28/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 13:20
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: II Ns 451/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-10-27
Sala: 26
Godzina: 09:15
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 880/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-10-27
Sala: 26
Godzina: 08:45
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: IV RC 351/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-10-27
Sala: 17
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 555/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-10-27
Sala: 27
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1167/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 08:50
Uwagi: nie uwzględniono wniosku
Sygnatura sprawy: III Kp 2298/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III K 2458/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 13:45
Uwagi: przesunięto termin publikacji
Sygnatura sprawy: III Kp 2412/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: B 127
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII K 968/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III Kp 2299/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 2547/21 XV K 1268/12 Ds 277/12
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III Kp 2349/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 12:40
Uwagi: przesłuchano świadka / pokrzywdzonego(ą)
Sygnatura sprawy: VI P 155/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2021-10-27
Sala: 30
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 2297/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 2683/21 III K 2513/20 kdł. 1014/2021/K3 PR Ds 1809.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: III K 1615/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok - WU na posiedz. (336)
Sygnatura sprawy: VI P 146/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2021-10-27
Sala: 30
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI C 1081/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2021-10-27
Sala: 15
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: VIII GUp 250/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk
Data: 2021-10-27
Sala: 23
Godzina: 10:30
Uwagi: OdwoĹ‚ana
Sygnatura sprawy: VI P 195/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2021-10-27
Sala: 31
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: III K 1751/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: zarządzenie - zakreślenie sprawy (nieuzup. braków przez prokuraturę)
Sygnatura sprawy: IIIKo 2002/21 II K 587/14 IIISrZa III 57/2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2520/21 III K 869/20 IIIWzaw 246/2020 Ds 4535/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: I C 1452/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 29
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RC 497/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-10-27
Sala: 18
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: XIII K 749/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 12:55
Sygnatura sprawy: III K 606/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 13:50
Uwagi: przesunięto termin publikacji
Sygnatura sprawy: III Ko 752/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III Ko 775/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII K 260/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 10:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 2563/21 III W 1543/18 IIIWo 57/2019 RSOW 612.18 , TWR 835.18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: III Kop 48/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 33
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie Kop
Sygnatura sprawy: II C 334/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-10-27
Sala: 26
Godzina: 13:15
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VI U 270/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2021-10-27
Sala: 31
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono dowód z opinii biegłego
Sygnatura sprawy: III K 962/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 10
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 1638/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III Kp 2410/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2461/21 III K 1434/20 kdł. 2293/2020/K3 1 Ds 3177/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: III W 467/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 10
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 705/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 12:15
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: IIIKo 2664/21 III K 2184/20 IIIWo 15/2021 Ds 2494/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1076/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-10-27
Sala: 18
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II 1Co 98/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2021-10-27
Sala: 5
Godzina: 11:50
Uwagi: do ugody nie doszło
Sygnatura sprawy: III Kop 49/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 33
Godzina: 14:05
Uwagi: postanowienie Kop
Sygnatura sprawy: Ko 1653/10 IIIK 3651/07 135/2008/K15 Ds 3881/07
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XI C 1234/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2021-10-27
Sala: 15
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: III Ko 776/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III Kp 2413/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: B 127
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II C 1268/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2021-10-27
Sala: 24
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 1977/21 III K 593/15 IIIWp 255/2016 1 Ds 1214/15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2021-10-27
Sala: 10
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III Kp 2411/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 11
Godzina: 09:00
Uwagi: wniosek nie uwzględniony
Sygnatura sprawy: III Ko 747/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: III K 71/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 10
Godzina: 11:40
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 759/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: II C 1499/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2021-10-27
Sala: 32
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VI U 95/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2021-10-27
Sala: 31
Godzina: 14:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 911/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 8
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1265/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-10-27
Sala: 13
Godzina: 11:15
Uwagi: wyrok dpk
Sygnatura sprawy: II C 1298/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2021-10-27
Sala: 24
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 1303/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-10-27
Sala: 13
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: XI C 712/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Elżbieta Olechno-Obolewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: IIIKo 2444/21 III K 2244/19 IIIWu 97/2020 1 Ds 2910/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2021-10-27
Sala: 33
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: II C 2383/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2021-10-27
Sala: 5
Godzina: 12:20
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III Ko 745/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 14:30
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: I C 1814/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 22
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2342/21 III K 549/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: II C 1202/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2021-10-27
Sala: 24
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IIIKo 2160/21 III K 1496/19 IIIWp 374/2020 PR Ds 1768.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2021-10-27
Sala: 10
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 2723/21 III W 1152/21 kdł. 1984/2021/K3 RSoW.1128.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 1615/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 11:30
Uwagi: skierow. na pos. w dniu dzisiejszym
Sygnatura sprawy: VIII GC 1568/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-10-27
Sala: 27
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: IIIKo 2339/21 III K 2452/20 kdł. 655/2021/K3 PR 1 Ds 1774.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 2638/21 III K 2296/19 kdł. 2505/2020/K3 PR Ds 4419.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 382/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 10
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: IIIKo 2722/21 III W 1356/21 kdł. 1895/2021/K3 RSoW 4888.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1047/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-10-27
Sala: 1
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2726/21 III W 1081/21 kdł. 1972/2021/K3 RSOW.7963.20.EB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII K 945/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-10-27
Sala: 13
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2724/21 III W 1150/21 kdł. 1997/2021/K3 SM. RSOW .518-1643/2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 574/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2021-10-27
Sala: 15
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 2727/21 III W 1151/21 kdł. 1935/2021/K3 SM.RSOW 518-1533/2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2463/21 III K 223/21 kdł. 913/2021/K3 PR Ds 3184.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 2725/21 III K 937/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I Ns 915/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 8
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI C 248/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2021-10-27
Sala: 9
Godzina: 08:00
Sygnatura sprawy: III K 1021/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 10
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 2143/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 22
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XIII K 975/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: XIII W 1262/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-10-27
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XI Ns 701/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Elżbieta Olechno-Obolewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 16
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III W 1920/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 1039/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok 335
Sygnatura sprawy: III K 276/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 857/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 33
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XIII K 1006/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-10-27
Sala: 13
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II Ns 867/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2021-10-27
Sala: 24
Godzina: 13:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI Ns 571/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Elżbieta Olechno-Obolewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 16
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 187/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-10-27
Sala: 17
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III W 1865/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 2496/21 III K 821/17 kdł. 991/2021/K3
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: XI C 750/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2021-10-27
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1422/21 II K 813/20 IIISrZa III 11/2021 PR Pp 235.2020-PR Suwałki
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2021-10-27
Sala: 10
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I Ns 775/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 29
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: VIII GRs 5/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2021-10-27
Sala: 23
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 519/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 21
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1685/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-10-27
Sala: 1
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III W 1921/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 10:35
Sygnatura sprawy: XIII K 366/21
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: XI Ns 947/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2021-10-27
Sala: 9
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 509/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 29
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1114/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2021-10-27
Sala: 32
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI C 497/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 21
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GUp 312/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk
Data: 2021-10-27
Sala: 23
Godzina: 12:00
Uwagi: ZakoĹ„czona
Sygnatura sprawy: I C 1398/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 29
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: XI C 893/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Elżbieta Olechno-Obolewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 16
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III W 1904/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: XI Ns 432/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 21
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: XIII K 167/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 212/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 21
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 918/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 8
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: XI C 2536/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 21
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 805/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-10-27
Sala: 27
Godzina: 12:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 2790/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2021-10-27
Sala: 9
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: XIII K 1509/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1962/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-10-27
Sala: 18
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 412/21
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: XIII K 219/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-10-27
Sala: 1
Godzina: 08:45
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: II C 2856/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2021-10-27
Sala: 5
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1247/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-10-27
Sala: 17
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 811/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-10-27
Sala: 27
Godzina: 13:10
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 1279/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-10-27
Sala: 1
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II Ns 60/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-10-27
Sala: 26
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VI U 460/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2021-10-27
Sala: 31
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie umorzono - cofnięto
Sygnatura sprawy: XIII Kop 30/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-10-27
Sala: 13
Godzina: 14:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III Kp 2348/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 12:40
Uwagi: przesłuchano świadka / pokrzywdzonego(ą)
Sygnatura sprawy: II Ns 928/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-10-27
Sala: 26
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII W 1547/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II Ns 986/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2021-10-27
Sala: 5
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII W 1555/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1600/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-10-27
Sala: 1
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2645/21 III K 1077/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-10-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II C 1990/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-10-27
Sala: 26
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IIIKo 2640/21 III W 181/21 kdł. 668/2021/K3 RSoW.10553.20.WCz
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XIII K 141/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-10-27
Sala: 1
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: II Ns 128/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-10-27
Sala: 26
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 1011/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-10-27
Sala: 13
Godzina: 14:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 691/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-10-27
Sala: 26
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI Ns 572/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 21
Godzina: 11:40
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: II C 542/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2021-10-27
Sala: 5
Godzina: 13:20
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI Ns 916/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2021-10-27
Sala: 9
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: II C 898/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2021-10-27
Sala: 5
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 2291/21 II K 1031/12 IIISrZa III 28/2021 PR w Mławie
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2021-10-27
Sala: 10
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XI Ns 691/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Elżbieta Olechno-Obolewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 16
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 1685/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 13:15
Uwagi: wyrok - WU na rozpr.
Sygnatura sprawy: XI Ns 618/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Elżbieta Olechno-Obolewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 16
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: III K 1165/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 13:10
Uwagi: wyrok 335
Sygnatura sprawy: XI Ns 227/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 21
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: I Ns 518/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 8
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 126/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2021-10-27
Sala: 9
Godzina: 13:20
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 410/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 29
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI Cps 18/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2021-10-27
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II C 421/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2021-10-27
Sala: 5
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI C 1141/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2021-10-27
Sala: 9
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 2650/21 II K 667/20 IIIWo 94/2021 Ds 938/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-10-27
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 832/21 III K 742/18 IIIWzaw 1526/2018 Ds 2599/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2021-10-27
Sala: 33
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: I C 2113/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 22
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1533/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-10-27
Sala: 18
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VI U 160/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2021-10-27
Sala: 30
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok zmieniający
Sygnatura sprawy: IV Nkd 324/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-10-27
Sala: 18
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: I C 1747/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 29
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III Kop 47/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 13:15
Uwagi: postanowienie Kop
Sygnatura sprawy: I Ns 469/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 29
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I Ns 850/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 8
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VI P 160/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2021-10-27
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 982/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 8
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III Kp 1931/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 11
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: I Ns 870/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 22
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: III Kp 1841/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 11
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 1492/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-10-27
Sala: 27
Godzina: 13:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 2172/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1585/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-10-27
Sala: 27
Godzina: 14:10
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: III Kp 1930/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 11
Godzina: 09:45
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III W 1366/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VI U 142/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2021-10-27
Sala: 30
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok zmieniający
Sygnatura sprawy: I C 921/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 8
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: VIII GUp 135/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk
Data: 2021-10-27
Sala: 23
Godzina: 10:00
Uwagi: OdwoĹ‚ana
Sygnatura sprawy: III K 1380/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 2
Godzina: 14:15
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VIII GUp 95/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk
Data: 2021-10-27
Sala: 23
Godzina: 10:00
Uwagi: ZakoĹ„czona
Sygnatura sprawy: III K 1215/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 33
Godzina: 14:10
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: II Ns 959/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-10-27
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XIII K 242/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-10-27
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 1309/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2021-10-27
Sala: 5
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 2817/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2021-10-27
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 2565/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-10-27
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 1193/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 8
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 45/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2021-10-27
Sala: 21
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 699/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-10-27
Sala: 18
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: I Ns 292/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 22
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: I C 266/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 22
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 341/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 22
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2075/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-10-27
Sala: 27
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RNs 934/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-10-27
Sala: 18
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III K 386/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-27
Sala: 33
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: II Ns 712/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2021-10-27
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Co 70/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 8
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: I Cps 25/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 8
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: I Ns 470/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-10-27
Sala: 22
Godzina: 09:00