Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: XIII K 1018/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-05-17
Sala: 3
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 234/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 2182/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV RC 117/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 17
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III Kp 919/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-05-17
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: IV RNs 1819/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 20
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: I C 280/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IIIKo 1207/22 III K 2366/21 IIIWo 60/2022 1.Ds.1916.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 119/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-05-17
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III Kp 920/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-05-17
Sala: B 127
Godzina: 10:15
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: I Ns 5/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 29
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IIIKo 3182/21 III K 1082/20 IIISrZa III 59/2020 PR Ds 3441.2019 PRw B-stoku
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 8/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-05-17
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: IV RC 407/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 20
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2272/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 18
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 933/22 II K 13/18 IIISrZa III 51/2021 pr 2 dS 196.2017PR Grójec
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: III K 1302/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-05-17
Sala: 11
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III K 460/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IV RC 925/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 20
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 731/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-05-17
Sala: 
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok - WU na rozpr.
Sygnatura sprawy: VIII GC 219/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-05-17
Sala: 25
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IV RNs 91/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 20
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III Kp 818/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-05-17
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: I C 1934/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 29
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV Nsm 390/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: IV RC 115/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 19
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III Kp 926/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-05-17
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: XIII W 667/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-05-17
Sala: 3
Godzina: 16:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 61/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2022-05-17
Sala: 23
Godzina: 10:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RNs 439/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 
Godzina: 15:10
Sygnatura sprawy: III Kp 935/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-05-17
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: XIII W 740/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-05-17
Sala: 3
Godzina: 16:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 135/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-05-17
Sala: 25
Godzina: 09:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 342/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-05-17
Sala: 32
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 1525/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-05-17
Sala: 32
Godzina: 12:25
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 1725/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-05-17
Sala: 11
Godzina: 11:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: IV Nsm 897/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 18
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV Op 334/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 17
Godzina: 08:45
Uwagi: posiedzenie wykonawcze
Sygnatura sprawy: II C 365/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-05-17
Sala: 32
Godzina: 12:10
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: III K 573/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:50
Uwagi: post. - zwrot do prok - nieuwzg. 335
Sygnatura sprawy: IV RC 1064/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 17
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II C 2106/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-05-17
Sala: 28
Godzina: 10:45
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III Kp 612/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-05-17
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin - sąd (bez wniosku strony)
Sygnatura sprawy: III K 453/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-05-17
Sala: 11
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: IV RNs 1803/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 20
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RC 290/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: III Kp 825/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-05-17
Sala: B 127
Godzina: 12:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III K 515/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 09:50
Uwagi: skierowano na rozprawę
Sygnatura sprawy: I C 647/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 29
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 1481/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 12
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III Kp 814/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-05-17
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III K 585/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 09:20
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I C 2242/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV RNs 869/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 18
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III Kp 819/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-05-17
Sala: B 127
Godzina: 12:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: II C 194/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-05-17
Sala: 28
Godzina: 10:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I C 1145/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 12
Godzina: 10:40
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 947/22 III K 2052/21 IIIWo 37/2022 4001-0.Ds.33.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 1608/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-05-17
Sala: 33
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III K 571/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I C 1275/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1920/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 17
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 131/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-05-17
Sala: 33
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I C 592/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 12
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 1341/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2022-05-17
Sala: 6
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: I Ns 131/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 12
Godzina: 13:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III K 1122/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-05-17
Sala: 
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: I Ns 414/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 29
Godzina: 14:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 34/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2022-05-17
Sala: 23
Godzina: 11:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RC 83/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 20
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 423/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 17
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 691/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-05-17
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie dot. tymczasowego aresztowania
Sygnatura sprawy: II C 1543/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-05-17
Sala: 32
Godzina: 10:50
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I C 363/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 29
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nkd 56/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 18
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 1243/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 20
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 364/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VI P 229/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-05-17
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: II C 1188/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-05-17
Sala: 28
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 900/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 12:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 65/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-05-17
Sala: 25
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I C 180/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 202/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-05-17
Sala: 15
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 329/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 12
Godzina: 12:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RC 181/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 19
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I Ns 873/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 1496/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-05-17
Sala: 5
Godzina: 13:10
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: I Ns 291/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RNs 1767/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 18
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 515/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-05-17
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 803/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-05-17
Sala: 28
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I Ns 330/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI Ns 70/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-05-17
Sala: 15
Godzina: 11:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1919/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2022-05-17
Sala: 14
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XI Ns 166/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-05-17
Sala: 5
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RNs 460/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 86/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2022-05-17
Sala: 23
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1570/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-05-17
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: II C 1777/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-05-17
Sala: 28
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RNs 479/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 315/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 17
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 133/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-05-17
Sala: 9
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XI Ns 303/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-05-17
Sala: 15
Godzina: 12:30
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: IV Nkd 957/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 19
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 1890/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2022-05-17
Sala: 27
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: XIII K 1237/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2022-05-17
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 806/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1610/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: XI Ns 165/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-05-17
Sala: 15
Godzina: 10:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 85/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-05-17
Sala: 1
Godzina: 09:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RC 31/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 17
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 195/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 19
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: XIII K 702/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-05-17
Sala: 13
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII W 121/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-05-17
Sala: 10
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RNs 336/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 19
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 627/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: XIII K 1019/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-05-17
Sala: 1
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: XIII K 269/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-05-17
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok dobrowolne poddanie się karze
Sygnatura sprawy: IV Nkd 719/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 17
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 1215/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2022-05-17
Sala: 23
Godzina: 14:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1865/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-05-17
Sala: 3
Godzina: 09:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII Ko 827/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-05-17
Sala: 3
Godzina: 08:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VI P 114/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-05-17
Sala: 31
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: XI Ns 11/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-05-17
Sala: 5
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII Kp 7/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-05-17
Sala: 13
Godzina: 10:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 344/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-05-17
Sala: 25
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 353/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I Ns 20/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 12:20
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: XIII K 465/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-05-17
Sala: 10
Godzina: 11:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GC 264/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-05-17
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GUp 90/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2022-05-17
Sala: 27
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 578/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 18
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII W 614/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-05-17
Sala: 10
Godzina: 10:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 739/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2022-05-17
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nsm 190/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 18
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1440/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2022-05-17
Sala: 14
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 1745/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-05-17
Sala: 3
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 311/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2022-05-17
Sala: 27
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I Ns 662/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 29
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII Ko 535/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-05-17
Sala: 1
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: III K 1279/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-05-17
Sala: 33
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: XI Ns 636/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-05-17
Sala: 15
Godzina: 10:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III K 1983/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-05-17
Sala: 33
Godzina: 14:40
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XIII K 1211/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-05-17
Sala: 3
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 275/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-05-17
Sala: 33
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: IV Nsm 696/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 20
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III Kop 16/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-05-17
Sala: 33
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 175/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-05-17
Sala: 25
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 734/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 14:20
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: II Ns 12/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-05-17
Sala: 32
Godzina: 09:30
Uwagi: odrzucono
Sygnatura sprawy: VIII GC 423/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2022-05-17
Sala: 27
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: VIII GCo 303/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-05-17
Sala: 25
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I Ns 190/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 12
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 213/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-05-17
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 62/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-05-17
Sala: 9
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RNs 263/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: XIII K 140/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-05-17
Sala: 1
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: II Ns 484/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-05-17
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 1661/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-05-17
Sala: 3
Godzina: 12:45
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nkd 8/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-05-17
Sala: 30
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: XIII K 431/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-05-17
Sala: 1
Godzina: 12:25
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: II Ns 193/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-05-17
Sala: 32
Godzina: 09:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IIIKo 1323/22 III K 248/22 kdł. 1003/2022/K3 4002-0.Ds.491.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 1303/22 III K 1993/01 IIIWp 107/2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: I C 2127/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 1540/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-05-17
Sala: 21
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 1324/22 III K 248/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XI C 1417/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-05-17
Sala: 5
Godzina: 08:40
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: IIIKo 1325/22 III K 274/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XI Ns 836/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-05-17
Sala: 5
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 1326/22 III W 620/22 kdł. 1034/2022/K3 RSoW.2415.22.KC
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XI C 1574/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-05-17
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IIIKo 1310/22 III K 1520/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: III K 384/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 13:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IIIKo 1292/22 III K 1750/21 kdł. 726/2022/K3 Sygn. akt 4003-4.Ds.103.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 1285/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-05-17
Sala: 11
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: XIII K 620/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-05-17
Sala: 13
Godzina: 10:35
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 67/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-05-17
Sala: 32
Godzina: 08:45
Uwagi: otwarto na nowo
Sygnatura sprawy: XI C 27/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-05-17
Sala: 15
Godzina: 13:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 436/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-05-17
Sala: 10
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 701/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-05-17
Sala: 
Godzina: 12:40
Uwagi: postanowienie dot. tymczasowego aresztowania
Sygnatura sprawy: XI Ns 83/22
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: IIIKo 1291/22 III K 1750/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 249/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 1579/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-05-17
Sala: 13
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 1310/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-05-17
Sala: 33
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I C 2087/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 29
Godzina: 14:20
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 610/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 10:15
Uwagi: wyrok 335 § 1 kpk
Sygnatura sprawy: I Ns 303/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 12
Godzina: 14:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 270/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-05-17
Sala: 22
Godzina: 14:00
Uwagi: otwarto na nowo
Sygnatura sprawy: III W 248/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-05-17
Sala: 2
Godzina: 10:20
Uwagi: wyrok - W