Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: I C 1132/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 29
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I C 1598/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 13
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: I C 1644/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 13
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: I C 2000/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 29
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: I C 763/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 29
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: II C 1027/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 1244/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 26
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: II C 1362/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 28
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II C 1675/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 32
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 1837/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 2082/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 32
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II C 735/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 24
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: III K 1129/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 1578/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 1592/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 10:40
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 1619/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 11:20
Uwagi: wyrok DPK (387)
Sygnatura sprawy: III K 1623/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 12:10
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III K 1625/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: III K 1670/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 1721/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: III K 176/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 1775/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: III K 1776/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 1805/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: III K 1825/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 1845/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 1905/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 1953/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 2018/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: III K 2022/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III K 2054/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: III K 2102/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III K 2402/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 2403/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 491/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: III K 504/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 766/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III Kop 64/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 3001/22 III K 2260/21 IIIWu 66/2022 4003-13.Ds.118.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 3047/22 III K 2099/21 IIIWo 36/2022 4002-0.Ds.1239.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 3050/22 II K 113/22 IIIWo 113/2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 3075/22 III K 169/21 IIIWzaw 186/2021 PR Ds 4251.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 49/23 XV K 748/13 Ds 420/13
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 11
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III W 162/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: II Ns 1081/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 32
Godzina: 10:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 1163/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 28
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1169/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 24
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Ns 1171/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 26
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: II Ns 1251/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 28
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1266/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: ustanowiono przedstawiciela
Sygnatura sprawy: II Ns 1304/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 32
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 26/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 32
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II Ns 728/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 28
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II Ns 853/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 26
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II Ns 887/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 24
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Ns 993/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 28
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: I Ns 1043/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 13
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I Ns 1102/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 29
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: I Ns 1214/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 133/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 29
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I Ns 505/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 932/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Alk 127/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 20
Godzina: 15:00
Uwagi: posiedzenie wykonawcze
Sygnatura sprawy: IV Nkd 1149/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 17
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 1154/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 17
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nkd 730/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 18
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: IV Nkd 819/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 20
Godzina: 13:15
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IV Nsm 101/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1199/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1251/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1658/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 18
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie o umorzeniu postępowania
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1776/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 18
Godzina: 12:10
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1966/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 19
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1970/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2042/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 19
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2209/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 20
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2210/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 17
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2323/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 19
Godzina: 11:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2467/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 19
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 338/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 18
Godzina: 11:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nw 47/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RC 1007/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IV RC 1010/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 17
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 1037/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RC 1084/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 10:00
Uwagi: zmiana godziny
Sygnatura sprawy: IV RC 1084/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: IV RC 1099/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 386/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 18
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IV RC 50/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: IV RC 577/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 18
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV RC 778/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 20
Godzina: 12:00
Uwagi: zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: IV RC 899/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 20
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IV RC 942/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 14:25
Sygnatura sprawy: IV RNs 1220/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 19
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 1718/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 19
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 1729/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 19
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 21/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 535/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: IV RNs 98/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 30
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: IV RNs 984/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 17
Godzina: 13:20
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VIII GC 1019/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 27
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1082/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie - umorzono postęp.
Sygnatura sprawy: VIII GC 1216/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 6
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 433/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 8
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 478/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 514/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 8
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 591/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 8
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 907/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 8
Godzina: 10:40
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 967/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 25
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GCo 206/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: zarządzenie
Sygnatura sprawy: VIII GUu 118/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 25
Godzina: 13:00
Uwagi: Odroczenie ogĹ‚oszenia orzeczenia
Sygnatura sprawy: VI P 150/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 12
Godzina: 09:00
Uwagi: publikacja orzeczenia
Sygnatura sprawy: VI P 198/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Wojciech Jastrzębski, Jadwiga Barbara Pryzmont-Wróbel, Wiesława Krystyna Puchacewicz
Data: 2023-02-07
Sala: 31
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VI P 260/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 31
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VI P 271/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 31
Godzina: 09:45
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: VI P 271/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 31
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VI P 5/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 31
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 1463/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 21
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1860/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 5
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 1934/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 16
Godzina: 10:45
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XI C 1938/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Forma: zdalna
Data: 2023-02-07
Sala: 16
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 2025/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: hybrydowa
Data: 2023-02-07
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 2051/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 15
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 2164/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 5
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: XI C 2440/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 5
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 347/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: zawieszono
Sygnatura sprawy: XI C 349/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 15
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 457/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 21
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 638/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 16
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI Co 3881/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 21
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 11/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 14
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1177/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 10
Godzina: 08:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XIII K 1479/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 10
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1527/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 3
Godzina: 08:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1570/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 14
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 1798/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 1
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: XIII K 1801/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 3
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok 335 § 1
Sygnatura sprawy: XIII K 1821/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 10
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XIII K 1826/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 14
Godzina: 11:50
Sygnatura sprawy: XIII K 1866/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 14
Godzina: 10:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XIII K 1872/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 10
Godzina: 10:15
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XIII K 1890/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 10
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok 335 § 1
Sygnatura sprawy: XIII K 1958/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 14
Godzina: 12:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1966/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 14
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: XIII K 1995/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 14
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 34/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 10
Godzina: 11:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 385/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 58/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 14
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XIII K 690/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 1
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: XIII K 953/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 3
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XIII K 998/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 3
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XIII Ko 159/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 10
Godzina: 11:15
Uwagi: wykonano odezwę
Sygnatura sprawy: XIII W 1641/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk, Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 1
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XIII W 1641/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk, Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 1
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XIII W 1795/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska, Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII W 1795/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska, Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII W 1829/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska, Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 1
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1829/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska, Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 1
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII W 397/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski, Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: skierowano na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania
Sygnatura sprawy: XIII W 397/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski, Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: skierowano na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania
Sygnatura sprawy: XIII W 397/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 1
Godzina: 09:05
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI Ns 1066/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 5
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 1154/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 15
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 1202/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 16
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: XI Ns 21/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 21
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 241/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 21
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 812/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 21
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 889/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: zdalna
Data: 2023-02-07
Sala: 5
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 902/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 21
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 962/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-02-07
Sala: 16
Godzina: 11:30