Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: I C 1011/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: I C 3396/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II C 2085/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2020-01-21
Sala: 26
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 1824/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-01-21
Sala: 19
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II Co 1822/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I C 2541/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 839/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-01-21
Sala: 23
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 1138/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-01-21
Sala: 19
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: II Co 1964/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: VIII GC 2460/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2020-01-21
Sala: 25
Godzina: 15:10
Sygnatura sprawy: II Ns 2605/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2020-01-21
Sala: 24
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 2427/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-01-21
Sala: 27
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: III Kp 118/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-01-21
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VI U 283/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2020-01-21
Sala: 31
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1799/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2020-01-21
Sala: 25
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 676/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2020-01-21
Sala: 21
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III Kp 142/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-01-21
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 650/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-21
Sala: 12
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: XIII W 733/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-01-21
Sala: 3
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IV Cps 86/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-01-21
Sala: 19
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: II Co 1620/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: XIII K 1167/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2020-01-21
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: III W 1524/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 11
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: IIIKo 109/20 III K 744/18 kdł. 3218/2019/K3 Ds 3142/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2020-01-21
Sala: 3
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: II Co 2871/16
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 696/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 1
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII K 797/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2020-01-21
Sala: 10
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XIII K 1208/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2020-01-21
Sala: 14
Godzina: 09:45
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: II Co 1420/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: XI Ns 531/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2020-01-21
Sala: 15
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: III W 1809/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 2
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 108/20 III W 1540/19 kdł. 2708/2019/K3 RSOW 4467.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2020-01-21
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 1365/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 6
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2253/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 10:00
Uwagi: zmiana terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1845/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-21
Sala: 12
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: IV RC 1174/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: II C 2060/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2020-01-21
Sala: 28
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 347/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: XI C 1724/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2020-01-21
Sala: 16
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RC 527/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 08:25
Uwagi: w przedmiocie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie roszczenia - NIE LICZYĆ
Sygnatura sprawy: I Ns 235/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XIII W 1306/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-01-21
Sala: 1
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI C 1754/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2020-01-21
Sala: 16
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: IV RNs 1498/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2020-01-21
Sala: 18
Godzina: 13:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: XI C 1714/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2020-01-21
Sala: 5
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 133/20 III W 1177/19 kdł. 2228/2019/K3 RSoW 3534.19.KC
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 1696/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2020-01-21
Sala: 5
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Co 1869/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2020-01-21
Sala: 26
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI C 1487/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2020-01-21
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1466/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 1808/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2020-01-21
Sala: 5
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: XIII K 282/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-01-21
Sala: 3
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II C 2188/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2020-01-21
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III K 436/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 2
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: XI C 1642/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-21
Sala: 12
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: I Ns 1156/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-01-21
Sala: 22
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: III K 1241/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 2
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: II Co 1913/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: XI Ns 842/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2020-01-21
Sala: 21
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1249/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-01-21
Sala: 1
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: VIII GU 398/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: IzabelaKatarzyna Perkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 6
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 134/20 III K 1817/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 1412/19
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2020-01-21
Sala: 5
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 1698/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2020-01-21
Sala: 18
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: XIII K 1233/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1608/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2020-01-21
Sala: 10
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III Kop 73/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 713/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2020-01-21
Sala: 18
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Co 1658/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 132/20 III K 110/18 IIIWo 456/2019 PR Ds 189.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III W 1107/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 13
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IV Nkd 431/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2020-01-21
Sala: 18
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II Co 1801/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: II Co 1937/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI C 446/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2020-01-21
Sala: 21
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 1747/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2020-01-21
Sala: 18
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: XI C 1099/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-21
Sala: 12
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 131/20 III K 1932/18 kdł. 1586/2019/K3 PR Ds 3170.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 1491/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 1748/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2020-01-21
Sala: 18
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I Ns 962/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-01-21
Sala: 22
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2162/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2020-01-21
Sala: 18
Godzina: 12:40
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: XI C 1531/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2020-01-21
Sala: 16
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 129/20 III W 1420/18 kdł. 217/2019/K3 RSOW 921.2018 . RSOW 170.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Co 1987/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: II Co 1945/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III W 1570/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 816/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2020-01-21
Sala: 16
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1083/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2020-01-21
Sala: 24
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: IV RNs 1259/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-01-21
Sala: 19
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 1609/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 33
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I Ns 635/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: I C 2108/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-01-21
Sala: 22
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Co 1860/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 1948/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: XI C 147/19
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2020-01-21
Sala: 16
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: III W 1933/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 2
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 2806/19 III K 1262/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2020-01-21
Sala: 33
Godzina: 14:25
Sygnatura sprawy: XI C 424/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2020-01-21
Sala: 21
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 2232/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 2971/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-01-21
Sala: 27
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: II Ns 1528/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2020-01-21
Sala: 26
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1416/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-01-21
Sala: 27
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 1769/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2020-01-21
Sala: 16
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 115/20 III W 1375/18 kdł. 135/2019/K3 RSOW 969.1.2.20918n , TE 1026.1.2.18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2020-01-21
Sala: 3
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 2356/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2020-01-21
Sala: 25
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: II Co 1875/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: I C 1816/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: XI Ns 467/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2020-01-21
Sala: 16
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2504/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-01-21
Sala: 27
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: I C 3753/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 599/19
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2020-01-21
Sala: 5
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI C 1835/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2020-01-21
Sala: 21
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 3149/19 III W 1444/18 IIIWo 92/2019 RSOW 155.2018 , TWR 311.18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2020-01-21
Sala: 13
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: XI C 1388/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-21
Sala: 12
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: II C 1801/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2020-01-21
Sala: 24
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: II C 1802/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2020-01-21
Sala: 24
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 753/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-01-21
Sala: 23
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: III K 1953/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 2
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: XI Ns 583/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-21
Sala: 12
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1142/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-01-21
Sala: 3
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 50/20 III K 519/17 IIIWpkz 277/2018 PR Ds.1049.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: VIII GC 1896/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-01-21
Sala: 27
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: II Ns 2194/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2020-01-21
Sala: 24
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: II Ns 1983/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2020-01-21
Sala: 24
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1685/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2020-01-21
Sala: 25
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III K 1201/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 33
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 432/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2020-01-21
Sala: 15
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III W 1843/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 3135/19 III K 1050/18 IIIWo 360/2018 PR Ds 1901.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2020-01-21
Sala: 13
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: III K 1788/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: VIII GU 390/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2020-01-21
Sala: 25
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI C 1749/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2020-01-21
Sala: 5
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 2508/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-01-21
Sala: 22
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: I C 2451/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-01-21
Sala: 22
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XI C 1272/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2020-01-21
Sala: 15
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: III W 1522/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 2987/19 III K 206/16 IIIWzaw 217/2016 1 Ds 142/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 91/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-01-21
Sala: 23
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: VIII GCo 453/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-01-21
Sala: 27
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 1827/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2020-01-21
Sala: 25
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 2416/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-01-21
Sala: 22
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: III K 1645/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 1855/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1711/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2020-01-21
Sala: 10
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2504/19 IIK171/18 IIIWo 299/2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2020-01-21
Sala: 33
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: III K 1870/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 2
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: II Ns 1095/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2020-01-21
Sala: 26
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: II Co 1375/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-01-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: VIII GC 1305/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-01-21
Sala: 27
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2464/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 807/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 33
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 5/20 III K 90/19 IIIWzaw 112/2019 PR 1 Ds 1643.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2020-01-21
Sala: 13
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2490/19 CY 0113228
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2020-01-21
Sala: 33
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2416/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2020-01-21
Sala: 18
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: IV RNs 1905/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IV Cps 79/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2304/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2020-01-21
Sala: 25
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV Nkd 985/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: I C 2482/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-01-21
Sala: 22
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV RC 1124/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 10:15
Uwagi: zmiana terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 2807/19 III K 25/18 kdł. 1538/2018/K3 RKS-2528/2017/318000/PM
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2020-01-21
Sala: 33
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 1917/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: III K 1724/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 33
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2331/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 689/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-01-21
Sala: 27
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: IV RC 518/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2020-01-21
Sala: 20
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: I C 2506/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-01-21
Sala: 22
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: IV RC 995/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-01-21
Sala: 19
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: VIII GU 408/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: IzabelaKatarzyna Perkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 6
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: II C 203/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2020-01-21
Sala: 26
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 1319/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 33
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2326/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-01-21
Sala: 19
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 2025/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 1341/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2020-01-21
Sala: 6
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: I C 1329/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IV RC 1025/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2020-01-21
Sala: 18
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 1384/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 9
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: I C 3370/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2020-01-21
Sala: 22
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: I Ns 1115/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2020-01-21
Sala: 22
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1373/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2020-01-21
Sala: 18
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 1898/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 2
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: III K 821/17
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 10
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I Ns 933/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2020-01-21
Sala: 29
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 3160/19 III K 11/15 IIIWp 763/2018 1 Ds 1808/14
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Gołaszewski
Data: 2020-01-21
Sala: 10
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III K 1895/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 13
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 463/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-01-21
Sala: 19
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: XI C 2349/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2020-01-21
Sala: 15
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 969/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-01-21
Sala: 19
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: II C 276/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2020-01-21
Sala: 24
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2210/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-01-21
Sala: 19
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1231/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2020-01-21
Sala: 3
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 1775/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-01-21
Sala: 19
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II C 509/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2020-01-21
Sala: 28
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: XI Ns 570/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2020-01-21
Sala: 15
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1210/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2020-01-21
Sala: 28
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1357/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-01-21
Sala: 1
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 710/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-21
Sala: 12
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 704/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2020-01-21
Sala: 14
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: XI C 1918/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-21
Sala: 12
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III W 1600/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 13
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 1085/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 2
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: II Ns 669/19
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2020-01-21
Sala: 28
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1017/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2020-01-21
Sala: 28
Godzina: 13:10
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: VIII GC 805/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-01-21
Sala: 23
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: II C 1833/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2020-01-21
Sala: 26
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 2043/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-21
Sala: 13
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 1883/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2020-01-21
Sala: 16
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 1639/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2020-01-21
Sala: 5
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: XI Cps 50/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2020-01-21
Sala: 5
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: XI C 3207/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2020-01-21
Sala: 16
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: XI C 1738/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2020-01-21
Sala: 15
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 843/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2020-01-21
Sala: 21
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 1439/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-21
Sala: 12
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2465/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-01-21
Sala: 27
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 1854/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-01-21
Sala: 27
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VIII GU 265/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2020-01-21
Sala: 25
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2263/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2020-01-21
Sala: 23
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 470/19
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2020-01-21
Sala: 5
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: XIII K 564/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2020-01-21
Sala: 14
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego