Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: IV RNs 471/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-11-15
Sala: 20
Godzina: 14:00
Uwagi: orzeczenie merytoryczne
Sygnatura sprawy: III Kp 1726/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-11-15
Sala: B 127
Godzina: 00:00
Uwagi: zakreślono po uprawomocnieniu
Sygnatura sprawy: III K 1596/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 13
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: XIII W 2281/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-11-15
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 947/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2018-11-15
Sala: 9
Godzina: 10:40
Uwagi: wyrok 335 § 1
Sygnatura sprawy: II Ns 1190/18
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 24
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2692/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-11-15
Sala: 14
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III Ko 2091/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie dot. prawa jazdy
Sygnatura sprawy: XIII Ko 2492/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2018-11-15
Sala: 9
Godzina: 09:30
Uwagi: przesłuchano świadka
Sygnatura sprawy: V Nsm 141/17
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-11-15
Sala: 18
Godzina: 10:00
Uwagi: ugoda
Sygnatura sprawy: IIIKo 1868/18 XV K 654/17 IIIWo 153/2018 Ds 1794/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 13
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: III Kp 2294/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: przesłuchano świadka / pokrzywdzonego(ą)
Sygnatura sprawy: III K 687/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-11-15
Sala: 2
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 1035/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-11-15
Sala: 15
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II Ns 2890/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-11-15
Sala: 26
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: VI P 285/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Barbara Stypułkowska, Elżbieta Świerzbińska, Jadwiga Stachurska, Anna Grażyna Wakulińska
Data: 2018-11-15
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: III Kp 1719/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-11-15
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: IV RC 305/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-11-15
Sala: 19
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2873/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-11-15
Sala: 14
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: III Kop 26/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 10
Godzina: 08:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 1262/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII Gzd 42/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2018-11-15
Sala: 23
Godzina: 12:00
Uwagi: Odroczona
Sygnatura sprawy: II Ns 2892/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-11-15
Sala: 26
Godzina: 12:35
Sygnatura sprawy: IIIKo 1278/18 II W 309/17 IIIWo 255/2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-11-15
Sala: 1
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 1180/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 8
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 175/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-11-15
Sala: 1
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: II Ns 2822/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-11-15
Sala: 14
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: I Co 900/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-11-15
Sala: 22
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 1135/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 8
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 1141/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 8
Godzina: 12:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II Ns 993/18
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 26
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: I C 2947/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-11-15
Sala: 22
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: V RNs 951/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska, Dorota Gąsowska
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 10:10
Uwagi: odroczono z/t
Sygnatura sprawy: III K 1788/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 12:20
Uwagi: zarządzenie - zakreślenie sprawy (nieuzupełnienie braków przez prok)
Sygnatura sprawy: II Ns 2887/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-11-15
Sala: 14
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: I C 2925/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-11-15
Sala: 22
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III W 403/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-11-15
Sala: 1
Godzina: 12:15
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: V RNs 952/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska, Dorota Gąsowska
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 10:15
Uwagi: odroczono z/t
Sygnatura sprawy: II Ns 1201/18
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 26
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: I C 2523/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-11-15
Sala: 22
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 1168/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 8
Godzina: 13:40
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: II Ns 2621/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-11-15
Sala: 24
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: II Ns 2754/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-11-15
Sala: 14
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 2936/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-11-15
Sala: 22
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III W 1170/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 10
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XI C 3967/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-11-15
Sala: 16
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Ns 2838/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2018-11-15
Sala: 14
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: I C 2116/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-11-15
Sala: 22
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 1685/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 10
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: II Ns 1824/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 24
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: II Ns 2964/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2018-11-15
Sala: 28
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: I C 2260/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-11-15
Sala: 22
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: III K 1062/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 10
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III Kp 1817/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-11-15
Sala: B 127
Godzina: 12:00
Uwagi: pozostawiono bez rozpoznania jako niedopuszczalne z mocy ustawy
Sygnatura sprawy: II Ns 4270/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 24
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: I C 741/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-11-15
Sala: 22
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 2036/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 21
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: VI P 192/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Anna Grażyna Wakulińska, Jadwiga Stachurska, Barbara Stypułkowska, Elżbieta Świerzbińska
Data: 2018-11-15
Sala: 31
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII K 2/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-11-15
Sala: 11
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 2035/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-11-15
Sala: 29
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: XI C 1096/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 21
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RC 301/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-11-15
Sala: 19
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 790/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-11-15
Sala: 19
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: V RNs 897/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska, Bożena Kruk
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 11:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: XI C 2058/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 21
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 862/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2018-11-15
Sala: 33
Godzina: 09:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GU 313/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2018-11-15
Sala: 23
Godzina: 13:30
Uwagi: Odroczona
Sygnatura sprawy: XI C 274/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 21
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: I C 1439/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-11-15
Sala: 29
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 1285/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 8
Godzina: 10:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: V RNs 950/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 09:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III K 153/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-11-15
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XI C 263/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 21
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 888/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nsm 764/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-11-15
Sala: 20
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: XI Cps 41/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 21
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XI C 1867/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 21
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI C 2358/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-11-15
Sala: 16
Godzina: 10:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: V RNs 885/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska, Dorota Gąsowska
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 09:50
Uwagi: odroczono z/t
Sygnatura sprawy: XI C 2226/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-11-15
Sala: 16
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: I C 2895/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-11-15
Sala: 22
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GCps 19/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RNs 308/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-11-15
Sala: 19
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: XI C 1736/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 21
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XIII K 79/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-11-15
Sala: 11
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Ns 3991/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 24
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III Kp 2340/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-11-15
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: VIII GC 1188/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 11:10
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: XIII K 1181/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-11-15
Sala: 15
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1083/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV RNs 297/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-11-15
Sala: 19
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I C 1333/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-11-15
Sala: 29
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1040/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2018-11-15
Sala: 23
Godzina: 09:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GUp 127/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2018-11-15
Sala: 23
Godzina: 11:30
Uwagi: Odroczenie ogĹ‚oszenia orzeczenia
Sygnatura sprawy: VIII GC 1099/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 09:20
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 2052/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-11-15
Sala: 29
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: XIII K 659/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-11-15
Sala: 15
Godzina: 10:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: II Ns 2166/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-11-15
Sala: 24
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 1195/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1354/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-11-15
Sala: 29
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 1264/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 8
Godzina: 09:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 896/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2018-11-15
Sala: 9
Godzina: 10:50
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 664/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 10:40
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 74/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-11-15
Sala: 29
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 1221/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2018-11-15
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV RNs 413/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-11-15
Sala: 19
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 1626/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 1663/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-11-15
Sala: 29
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: XI C 1273/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-11-15
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: zawieszono
Sygnatura sprawy: IV RNs 409/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2018-11-15
Sala: 19
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: VIII GC 1504/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 13:40
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: XI C 2060/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 21
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 913/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-11-15
Sala: 1
Godzina: 14:45
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VIII GC 1486/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 09:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III W 568/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-11-15
Sala: 1
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: I C 1568/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-11-15
Sala: 29
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: VIII GC 1491/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 12:10
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: XIII K 709/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-11-15
Sala: 3
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 2657/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 12
Godzina: 10:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1797/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-11-15
Sala: 29
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1818/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: zakreślono po uprawomocnieniu
Sygnatura sprawy: XIII K 598/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-11-15
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 2183/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: zakreślono po uprawomocnieniu
Sygnatura sprawy: I C 1953/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-11-15
Sala: 29
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: I C 3297/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 12
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 634/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-11-15
Sala: 3
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 3270/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 12
Godzina: 10:35
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: V RC 215/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-11-15
Sala: 17
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok zaoczny uzwgl.
Sygnatura sprawy: I C 3631/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 12
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 707/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-11-15
Sala: 3
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok dpk
Sygnatura sprawy: I C 810/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 12
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: V Nsm 555/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-11-15
Sala: 17
Godzina: 13:50
Uwagi: postanowienie uwzg.
Sygnatura sprawy: I C 2985/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 12
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 212/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-11-15
Sala: 1
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I C 3107/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 12
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 630/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2018-11-15
Sala: 27
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I Co 1329/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 12
Godzina: 12:00
Uwagi: stwierdza , że do ugody nie doszło
Sygnatura sprawy: III W 1331/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 13:15
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: I C 3106/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2018-11-15
Sala: 12
Godzina: 12:10
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nsm 788/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-11-15
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 2547/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2018-11-15
Sala: 28
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: III Kp 1775/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-11-15
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III K 644/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: III W 1117/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 13
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: II Ns 1157/18
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 26
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1769/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-11-15
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III K 761/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 13
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: III K 1663/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 13
Godzina: 12:40
Uwagi: post. - zwrot do prok - nieuwzg. 335
Sygnatura sprawy: II Ns 2525/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2018-11-15
Sala: 28
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III Kp 1766/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-11-15
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III K 1122/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 13
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: III Kp 2342/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 11:30
Uwagi: wyznaczono obrońcę
Sygnatura sprawy: II Ns 2108/18
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 26
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I Nc 7061/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Euzebiusz Silkinis
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym
Sygnatura sprawy: III W 946/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2018-11-15
Sala: 13
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: III Kp 2348/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-11-15
Sala: 
Godzina: 11:35
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: II Ns 2698/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2018-11-15
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XIII K 1053/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-11-15
Sala: 15
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: II Ns 2528/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2018-11-15
Sala: 28
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: IV RNs 483/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-11-15
Sala: 20
Godzina: 14:30
Uwagi: orzeczenie merytoryczne
Sygnatura sprawy: II Cps 38/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2018-11-15
Sala: 28
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: V RNs 150/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Data: 2018-11-15
Sala: 18
Godzina: 14:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 3445/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 14
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: V RNs 702/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-11-15
Sala: 17
Godzina: 13:50
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu.
Sygnatura sprawy: II Ns 2596/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2018-11-15
Sala: 28
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 693/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Dzienis
Data: 2018-11-15
Sala: 25
Godzina: 13:10
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 2526/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2018-11-15
Sala: 28
Godzina: 11:05
Sygnatura sprawy: V Nsm 226/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-11-15
Sala: 17
Godzina: 08:50
Uwagi: postanowienie o zawieszeniu
Sygnatura sprawy: II Ns 112/18
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 14
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: V RC 152/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-11-15
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 5465/16
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 28
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: V Nsm 548/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-11-15
Sala: 17
Godzina: 13:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 1787/18
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-11-15
Sala: 26
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: V RCo 30/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-11-15
Sala: 17
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z/t