Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: IIIKo 2912/20 III K 302/17 IIISrZa III 10/2017 PR Ds1640.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II C 313/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III W 509/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: XIII K 1479/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-04-22
Sala: 3
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IIIKo 773/21 III K 1179/19 IIIWo 472/2019 PR Ds 1400.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-04-22
Sala: 13
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II Ns 934/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-04-22
Sala: 24
Godzina: 12:35
Sygnatura sprawy: III W 607/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:45
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: VI P 328/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Mariusz Stępień, Barbara Stanulewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 31
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 566/21 III K 1117/20 IIIWp 75/2021 PR Ds 1929.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-04-22
Sala: 33
Godzina: 14:05
Sygnatura sprawy: II C 2498/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III W 608/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:50
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: IIIKo 739/21 II K 389/11 IIISrZa III 96/2019 1Ds1723/11PR Szczecin Prawobrz
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 08:00
Sygnatura sprawy: III W 570/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: II Ns 482/19
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 15
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III W 530/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:15
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: III Kp 945/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: B 127
Godzina: 13:00
Uwagi: zastosowano tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące
Sygnatura sprawy: III W 568/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 10:05
Sygnatura sprawy: IV RNs 1405/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 18
Godzina: 10:25
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III W 510/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:05
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: XIII K 1440/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-04-22
Sala: 14
Godzina: 12:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: IIIKo 605/21 III K 427/19 IIIWo 13/2020 PR Ds 1947.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-04-22
Sala: 33
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: IV RNs 265/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 17
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 383/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 18
Godzina: 09:55
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: XIII K 64/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-04-22
Sala: 14
Godzina: 10:40
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: IV RC 1277/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 17
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: XI Ns 672/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-04-22
Sala: 16
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 39/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-04-22
Sala: 16
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 842/21 III K 1454/18 kdł. 7/2019/K3 Ds 1846/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: I C 1052/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-04-22
Sala: 29
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: III K 170/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 13:20
Uwagi: wyrok - WU na posiedz. (336)
Sygnatura sprawy: III Kp 9/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: VIII GUp 237/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-04-22
Sala: 23
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 130/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 18
Godzina: 08:20
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III K 2097/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I Ns 440/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2021-04-22
Sala: 22
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1508/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-04-22
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: II Co 305/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Kuprianowicz
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I C 1089/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-04-22
Sala: 29
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1389/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-04-22
Sala: 3
Godzina: 14:30
Uwagi: wznowić przewód sądowy
Sygnatura sprawy: IV RC 80/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 20
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II Co 176/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Kuprianowicz
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 08:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I Ns 824/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-04-22
Sala: 29
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: III K 436/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 14:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 365/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 702/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 2154/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2021-04-22
Sala: 22
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: III K 2314/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 13
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: II Ns 234/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: II C 2769/20
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: I Ns 859/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2021-04-22
Sala: 22
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 445/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 6
Godzina: 09:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1462/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-04-22
Sala: 3
Godzina: 10:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: II Ns 831/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: I C 2339/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 22
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: II Ns 4127/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XIII Ko 568/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-04-22
Sala: 3
Godzina: 08:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 72/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-04-22
Sala: 15
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: I Ns 114/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 12
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: VIII GUp 132/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-04-22
Sala: 25
Godzina: 14:00
Uwagi: Odroczona
Sygnatura sprawy: VIII Gzd 38/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-04-22
Sala: 25
Godzina: 10:00
Uwagi: Odroczenie ogĹ‚oszenia orzeczenia
Sygnatura sprawy: II Ns 3404/16
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 24
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 14/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 12
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: II C 1171/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-04-22
Sala: 28
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV RNs 429/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 6
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: II Ns 376/19
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1475/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-04-22
Sala: 15
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 2068/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2021-04-22
Sala: 23
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 206/21 III K 870/11 IIIWp 99/2012
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: II Co 1506/19
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: II C 128/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-04-22
Sala: 15
Godzina: 14:10
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: IV RNs 444/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 6
Godzina: 09:50
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IIIKo 736/21 III K 1987/19 IIIWo 44/2020 PR 1 Ds 747.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2021-04-22
Sala: 2
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: XI C 52/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-04-22
Sala: 16
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 115/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-04-22
Sala: 15
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 2874/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-04-22
Sala: 5
Godzina: 11:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 602/21 IIIK 305/15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2021-04-22
Sala: 2
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: XIII W 1722/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2021-04-22
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 791/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VI P 159/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2021-04-22
Sala: 31
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 24/21 III K 10/17 kdł. 2476/2020/K3 PR Ds.802.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2021-04-22
Sala: 2
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: XIII K 348/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-04-22
Sala: 9
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: I Ns 163/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-04-22
Sala: 29
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: IV Nkd 160/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 17
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 2014/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 8
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1250/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-04-22
Sala: 9
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: I Ns 83/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 12
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 1976/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: IV Nsm 304/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 18
Godzina: 09:20
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: I C 2701/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2021-04-22
Sala: 22
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I Ns 656/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 12
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: IV RC 15/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 32
Godzina: 09:07
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 9/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 8
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I Ns 42/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-04-22
Sala: 29
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: I Ns 377/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 12
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: III Kp 335/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: VIII GC 607/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 8
Godzina: 12:15
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 1416/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-04-22
Sala: 29
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: I Ns 150/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2021-04-22
Sala: 22
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: III Kp 569/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: VIII GC 1362/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 8
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III W 580/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:35
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: I Ns 800/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2021-04-22
Sala: 22
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: III Kp 755/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: XIII K 349/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-04-22
Sala: 14
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 928/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I C 1767/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 12
Godzina: 12:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III K 2211/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 33
Godzina: 12:50
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 1496/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-04-22
Sala: 3
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 224/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 13:10
Uwagi: wyrok 335
Sygnatura sprawy: I Ns 222/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2021-04-22
Sala: 22
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III K 2016/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: VIII GRs 2/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-04-22
Sala: 25
Godzina: 12:30
Uwagi: Odroczona
Sygnatura sprawy: III W 519/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:10
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: II Ns 3625/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 28
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III W 2075/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 13
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 1418/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-04-22
Sala: 3
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 227/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 33
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok 338a
Sygnatura sprawy: II C 2456/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-04-22
Sala: 24
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 2207/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 33
Godzina: 11:20
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III W 642/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: III K 275/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 33
Godzina: 14:15
Uwagi: wyrok DPO (kks) - K
Sygnatura sprawy: VI P 302/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Mariusz Stępień, Barbara Stanulewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 1954/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III W 643/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III K 2484/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 33
Godzina: 14:20
Uwagi: wyrok - WU na posiedz. (z urzędu)
Sygnatura sprawy: III K 85/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 13:15
Uwagi: wyrok 335
Sygnatura sprawy: III K 1755/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III W 545/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: III W 531/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:20
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: III W 544/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:25
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: III K 2057/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III W 640/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: III K 1687/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III W 581/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: VIII GC 2093/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 8
Godzina: 10:10
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kop 20/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 33
Godzina: 14:50
Uwagi: zarządzenie
Sygnatura sprawy: III K 1272/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 13
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III W 567/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 2124/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 10
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 535/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-04-22
Sala: 3
Godzina: 08:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III W 1747/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 13
Godzina: 09:45
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III K 303/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 1
Godzina: 08:50
Uwagi: odroczono posiedzenie
Sygnatura sprawy: I C 2227/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 12
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III W 566/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: IV RC 64/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: XI C 2273/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-04-22
Sala: 5
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III Kp 560/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III K 1419/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 1
Godzina: 13:25
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IV RNs 441/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 6
Godzina: 09:40
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III K 1430/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 1
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III Kp 545/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III K 1418/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 1
Godzina: 14:45
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XIII K 1394/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-04-22
Sala: 14
Godzina: 10:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: III K 1424/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 1
Godzina: 12:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III Kp 556/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III K 313/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: VIII GRp 12/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2021-04-22
Sala: 27
Godzina: 10:00
Uwagi: ZakoĹ„czona
Sygnatura sprawy: III W 641/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III K 2196/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 33
Godzina: 09:50
Uwagi: wyrok - WU na rozpr.
Sygnatura sprawy: IV RNs 427/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 6
Godzina: 09:10
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III K 1191/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 1
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: IV RNs 443/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 6
Godzina: 09:20
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RC 886/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 17
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RNs 442/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 6
Godzina: 09:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VI P 307/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Mariusz Stępień, Barbara Stanulewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 31
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 324/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 2
Godzina: 08:50
Uwagi: post. - zwrot do prok - nieuwzg. 335
Sygnatura sprawy: I C 1887/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2021-04-22
Sala: 22
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: III K 1770/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 2
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: VIII GRk 10/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-04-22
Sala: 25
Godzina: 11:00
Uwagi: Odroczenie ogĹ‚oszenia orzeczenia
Sygnatura sprawy: III K 183/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 2
Godzina: 10:40
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: XIII K 1287/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-04-22
Sala: 9
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1647/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 29/21
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 10:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III K 2299/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 2
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: II Ns 218/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-04-22
Sala: 28
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 2168/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: zarządzenie - zakreślenie sprawy (nieuzup. braków przez prokuraturę)
Sygnatura sprawy: III Kp 568/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-04-22
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: XI C 1970/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-04-22
Sala: 16
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: II 1Co 7/21
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: II Ns 844/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-04-22
Sala: 28
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI C 2080/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-04-22
Sala: 16
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 242/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-04-22
Sala: 16
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: IV RC 810/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: I C 885/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-04-22
Sala: 29
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II C 2177/20
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 423/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-04-22
Sala: 20
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GRs 3/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-04-22
Sala: 25
Godzina: 13:00
Uwagi: Odroczona
Sygnatura sprawy: XIII Ko 517/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-04-22
Sala: 9
Godzina: 12:35
Sygnatura sprawy: XIII K 1787/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-04-22
Sala: 9
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: I C 2323/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-04-22
Sala: 29
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: II C 2724/20
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 15
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: I C 557/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-04-22
Sala: 29
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 2250/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2021-04-22
Sala: 12
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: II Ns 744/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-04-22
Sala: 28
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II C 1058/20
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2021-04-22
Sala: 26
Godzina: 09:00