Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: IV RNs 1880/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-04-01
Sala: 18
Godzina: 14:10
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I Ns 42/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 6
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 316/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-04-01
Sala: 3
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2126/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-04-01
Sala: 27
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 14/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-04-01
Sala: 18
Godzina: 08:40
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I C 188/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-04-01
Sala: 8
Godzina: 09:50
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RC 12/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 700/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-04-01
Sala: 27
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 1814/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-04-01
Sala: 18
Godzina: 13:50
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I C 2854/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 6
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 39/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 11:20
Uwagi: przesunięta publikacja
Sygnatura sprawy: VIII GC 1445/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-04-01
Sala: 27
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 1518/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-04-01
Sala: 18
Godzina: 13:10
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I C 228/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-04-01
Sala: 8
Godzina: 09:20
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2164/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 14:30
Uwagi: przesunięta publikacja
Sygnatura sprawy: I Ns 1055/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-04-01
Sala: 16
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1328/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-04-01
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I Ns 263/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-04-01
Sala: 8
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1555/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa, Mirosława Suter
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 08:40
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: I Ns 120/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 6
Godzina: 14:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III Kp 157/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-04-01
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 3259/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-04-01
Sala: 29
Godzina: 10:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II C 2667/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-04-01
Sala: 26
Godzina: 10:20
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I C 2923/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-04-01
Sala: 8
Godzina: 12:45
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III Kop 6/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2020-04-01
Sala: 33
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano z wokandy (posiedz.)
Sygnatura sprawy: I C 510/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-04-01
Sala: 16
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1021/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 84/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-04-01
Sala: 29
Godzina: 14:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III Kp 150/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-04-01
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 194/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-04-01
Sala: 29
Godzina: 15:15
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 5491/13
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2020-04-01
Sala: 28
Godzina: 14:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I C 2551/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-04-01
Sala: 8
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III K 1916/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2020-04-01
Sala: 33
Godzina: 10:40
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: XI Ns 73/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-04-01
Sala: 15
Godzina: 12:45
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 1506/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 08:20
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 328/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-04-01
Sala: 29
Godzina: 09:45
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III K 221/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2020-04-01
Sala: 33
Godzina: 13:45
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: XI Ns 89/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-04-01
Sala: 15
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1743/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-04-01
Sala: 15
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: I C 2339/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-04-01
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI C 2233/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-04-01
Sala: 21
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: III K 1284/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XIII K 1158/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa, Mirosława Suter
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 08:50
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 1063/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XI C 205/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-04-01
Sala: 21
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: III K 596/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: VIII GCps 95/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-04-01
Sala: 23
Godzina: 14:15
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III K 550/09
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 08:35
Sygnatura sprawy: VIII GC 3109/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-04-01
Sala: 25
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III K 299/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 08:15
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 1568/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa, Mirosława Suter
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 08:55
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 1877/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 2607/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-04-01
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III K 848/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 08:35
Sygnatura sprawy: III K 2099/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2020-04-01
Sala: 33
Godzina: 11:10
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: XIII K 143/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-04-01
Sala: 14
Godzina: 08:45
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 195/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 14:10
Uwagi: przesunięta publikacja
Sygnatura sprawy: II Ns 1603/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2020-04-01
Sala: 28
Godzina: 11:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XIII K 193/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: II C 1203/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2020-04-01
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: IV Nsm 393/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XIII K 1824/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-04-01
Sala: 14
Godzina: 08:50
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XI C 1980/19
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2020-04-01
Sala: 21
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: III K 78/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 2888/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-04-01
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1771/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-04-01
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 676/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-04-01
Sala: 17
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: III K 1165/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: VIII GC 936/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-04-01
Sala: 23
Godzina: 12:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1572/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa, Mirosława Suter
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 08:55
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nkd 287/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-04-01
Sala: 18
Godzina: 11:40
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: II C 459/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-04-01
Sala: 26
Godzina: 11:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I C 2913/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-04-01
Sala: 29
Godzina: 08:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 146/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-04-01
Sala: 8
Godzina: 13:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 51/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-04-01
Sala: 17
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I Ns 487/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 6
Godzina: 11:20
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1866/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-04-01
Sala: 13
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IV RC 1454/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-04-01
Sala: 17
Godzina: 08:30
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: XI Ns 153/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-04-01
Sala: 21
Godzina: 13:50
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 3126/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-04-01
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: VIII GC 2463/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-04-01
Sala: 23
Godzina: 13:50
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 436/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: VIII GC 3084/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-04-01
Sala: 23
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 65/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-04-01
Sala: 16
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI C 1101/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Alina Krejza-Aleksiejuk
Data: 2020-04-01
Sala: 16
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 3116/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-04-01
Sala: 25
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI Ns 105/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-04-01
Sala: 21
Godzina: 13:40
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IV RNs 1937/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-04-01
Sala: 19
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: VIII GC 2359/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-04-01
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 440/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: VIII GC 1694/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-04-01
Sala: 27
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 2457/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-04-01
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 369/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 6
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 186/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-04-01
Sala: 13
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: VI P 296/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Magdalena Bobrowska, Teresa Irena Możejko
Data: 2020-04-01
Sala: 31
Godzina: 12:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: IV RC 483/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-04-01
Sala: 18
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: III K 1941/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 254/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 14:20
Uwagi: przesunięta publikacja
Sygnatura sprawy: XIII K 1207/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: I Ns 1212/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-04-01
Sala: 16
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 268/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-04-01
Sala: 16
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 1483/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-04-01
Sala: 27
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1213/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: VI P 12/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Magdalena Bobrowska, Teresa Irena Możejko
Data: 2020-04-01
Sala: 31
Godzina: 14:40
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: I Ns 12/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 6
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 214/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I C 163/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 6
Godzina: 11:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 681/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-04-01
Sala: 29
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 2909/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 6
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 135/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-04-01
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: IV RC 1016/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-04-01
Sala: 19
Godzina: 12:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 251/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-04-01
Sala: 19
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XIII K 1465/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Mirosława Suter, Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: IV Nsm 375/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IV Nkd 3/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2020-04-01
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: w przedmiocie umieszczenia lub przedłużenia pobytu w schronisku dla nieletnich
Sygnatura sprawy: IV Nkd 826/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-04-01
Sala: 19
Godzina: 14:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: III K 224/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2020-04-01
Sala: 33
Godzina: 14:10
Uwagi: odwołano z wokandy (posiedz.)
Sygnatura sprawy: II Ns 807/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-04-01
Sala: 26
Godzina: 10:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: IV RC 1324/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-04-01
Sala: 19
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IV RNs 1744/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-04-01
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: II C 1539/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-04-01
Sala: 32
Godzina: 13:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: VI P 389/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Magdalena Bobrowska, Teresa Irena Możejko
Data: 2020-04-01
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1222/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2020-04-01
Sala: 
Godzina: 12:00
Uwagi: wysłuchanie małoletniego
Sygnatura sprawy: II C 2624/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-04-01
Sala: 26
Godzina: 09:15
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: II 1Co 740/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2020-04-01
Sala: 28
Godzina: 13:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III Kp 149/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-04-01
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 2988/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-04-01
Sala: 25
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II C 354/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2020-04-01
Sala: 28
Godzina: 10:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III K 332/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-04-01
Sala: 2
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: III W 1889/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-04-01
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: VIII GC 3182/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-04-01
Sala: 25
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1436/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: II C 2646/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2020-04-01
Sala: 28
Godzina: 13:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: II Ns 140/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-04-01
Sala: 32
Godzina: 08:45
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XIII K 1249/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: XIII K 1407/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: XIII W 297/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IIIKo 512/20 DD 4324730
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2020-04-01
Sala: 33
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 1296/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-04-01
Sala: 23
Godzina: 13:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1842/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-04-01
Sala: 13
Godzina: 09:50
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: VIII GC 2148/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-04-01
Sala: 25
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 677/20 III K 1995/18 kdł. 1713/2019/K3 PR Ds 1844.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2020-04-01
Sala: 33
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: VIII GC 2550/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-04-01
Sala: 27
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI C 1592/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-04-01
Sala: 15
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IV RC 844/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-04-01
Sala: 19
Godzina: 13:20
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IIIKo 3053/19 XVIK 748/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2020-04-01
Sala: 33
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 1815/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-04-01
Sala: 17
Godzina: 13:40
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XI C 303/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-04-01
Sala: 21
Godzina: 08:50
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IV RC 899/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-04-01
Sala: 18
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IIIKo 1744/19 III K 1616/12 1 Ds 2214/12
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2020-04-01
Sala: 33
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: IV Nsm 193/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-04-01
Sala: 17
Godzina: 13:20
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XI C 279/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-04-01
Sala: 21
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 814/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska, Mirosława Suter
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: IIIKo 461/20 III K 543/16 IIIWo 355/2019 1 Ds 2016/15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 10
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 2928/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-04-01
Sala: 25
Godzina: 11:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 73/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 10:20
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: VIII GC 839/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-04-01
Sala: 23
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 230/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-04-01
Sala: 17
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: II C 2193/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2020-04-01
Sala: 28
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: I Ns 183/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-04-01
Sala: 8
Godzina: 10:20
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 394/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 6
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 3016/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-04-01
Sala: 25
Godzina: 10:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 2147/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-04-01
Sala: 27
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI C 1783/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-04-01
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IV RC 8/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-04-01
Sala: 17
Godzina: 11:10
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XIII K 1599/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa, Mirosława Suter
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 08:45
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 2198/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2020-04-01
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 350/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-04-01
Sala: 6
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1740/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-04-01
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 108/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII W 1117/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski, Mirosława Suter
Data: 2020-04-01
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego