Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: XIII K 1107/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 09:50
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: III K 298/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 33
Godzina: 13:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IIIKo 2386/20 VII K259/19 IIISrZa III 8/2020 PR Ds 446.2019 PR Hajnówka
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2020-10-21
Sala: 3
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XIII K 633/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-10-21
Sala: 1
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VI U 225/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Ryszard Woronowicz, Krystyna Pikus, Edyta Marcińczyk, Jadwiga Iwona Gniedziejko
Data: 2020-10-21
Sala: 31
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XIII W 1170/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 08:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 309/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-10-21
Sala: 15
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 1819/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2020-10-21
Sala: 11
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 423/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: XIII W 1175/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 08:10
Sygnatura sprawy: XIII K 609/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-10-21
Sala: 1
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kop 25/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: XI C 3346/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-10-21
Sala: 21
Godzina: 12:50
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII W 1177/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 2770/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-10-21
Sala: 23
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 1813/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2020-10-21
Sala: 11
Godzina: 08:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1081/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 09:40
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: XIII W 1176/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: XI C 687/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-10-21
Sala: 15
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: I C 1019/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-10-21
Sala: 29
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1032/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: XIII W 1174/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 08:05
Sygnatura sprawy: XI Ns 221/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-10-21
Sala: 21
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 1816/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2020-10-21
Sala: 11
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 654/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-10-21
Sala: 25
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VI U 126/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Maria Zawistowska, Adam Radłowski
Data: 2020-10-21
Sala: 30
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: IV RC 354/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 17
Godzina: 10:10
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VI Po 26/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Ryszard Woronowicz, Krystyna Pikus, Edyta Marcińczyk, Jadwiga Iwona Gniedziejko
Data: 2020-10-21
Sala: 31
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie umorzono postępowanie
Sygnatura sprawy: IV RNs 818/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 17
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VI P 435/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Maria Zawistowska, Adam Radłowski
Data: 2020-10-21
Sala: 30
Godzina: 08:00
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: IIIKo 2409/20 V K 1057/19 IIISrZa III 42/2020 3 Ds 1039/17PR Wołomin
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: VI P 143/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Krystyna Pikus, Ryszard Woronowicz, Edyta Marcińczyk, Jadwiga Iwona Gniedziejko
Data: 2020-10-21
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie - zawieszono postępowanie w sprawie
Sygnatura sprawy: IV RC 533/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 17
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VI U 307/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Maria Zawistowska, Adam Radłowski
Data: 2020-10-21
Sala: 30
Godzina: 09:20
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: IIIKo 2395/20 III K 540/20 IIIWp 352/2020 Ds 1187/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VI U 251/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Krystyna Pikus, Ryszard Woronowicz, Edyta Marcińczyk, Jadwiga Iwona Gniedziejko
Data: 2020-10-21
Sala: 31
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok zmieniający
Sygnatura sprawy: IV RC 192/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 17
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 1240/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: IV RC 98/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 18
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: XI C 73/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 686/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 17
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: I C 103/08
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2020-10-21
Sala: 22
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XIII K 682/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-10-21
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 1441/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Urszula Etel
Data: 2020-10-21
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1280/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-10-21
Sala: 14
Godzina: 12:10
Uwagi: postanowienie dot. tymczasowego aresztowania
Sygnatura sprawy: III Kp 1494/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2625/20 III K 1589/18 IIIWzaw 277/2019 1 Ds 1233/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: XI Ns 551/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2020-10-21
Sala: 9
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: I C 1664/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-10-21
Sala: 8
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III Kp 910/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2020-10-21
Sala: 11
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1231/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 20
Godzina: 13:40
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RC 337/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 17
Godzina: 08:50
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IIIKo 1691/20 MANDAT 1398271
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: III K 734/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 10:45
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XI C 1515/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Urszula Etel
Data: 2020-10-21
Sala: 16
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nkd 233/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2203/20 III K 181/20 IIIWzaw 203/2020 Ds 484/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: III Kp 1546/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin (COVID-19) - kwarantanna
Sygnatura sprawy: XIII K 301/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-10-21
Sala: 14
Godzina: 09:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III W 656/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: XI Ns 552/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2020-10-21
Sala: 9
Godzina: 09:15
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: VI P 76/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Maria Zawistowska, Adam Radłowski
Data: 2020-10-21
Sala: 30
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 2612/20 III K 786/18 IIIWo 107/2020 Ds 3680/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 1449/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: II C 1531/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-10-21
Sala: 28
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 977/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska, Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2020-10-21
Sala: 5
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1010/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: I C 1830/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-10-21
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 1543/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-10-21
Sala: 28
Godzina: 13:45
Uwagi: zawieszono art.174§1 pkt 4 kpc
Sygnatura sprawy: VIII GC 977/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska, Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2020-10-21
Sala: 5
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI C 1454/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-10-21
Sala: 21
Godzina: 08:50
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII W 815/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: II C 1122/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-10-21
Sala: 28
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 2078/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 11:40
Uwagi: odwołano termin (COVID-19) - kwarantanna
Sygnatura sprawy: XIII K 328/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-10-21
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I Ns 91/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-10-21
Sala: 22
Godzina: 08:15
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II 1Co 88/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-10-21
Sala: 26
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV RC 256/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 17
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: III Kp 2264/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 13:00
Uwagi: przesłuchano świadka / pokrzywdzonego(ą)
Sygnatura sprawy: I C 2609/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-10-21
Sala: 8
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 1968/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-10-21
Sala: 26
Godzina: 12:25
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III Kp 1618/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV RC 295/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 20
Godzina: 15:15
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: I Ns 531/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-10-21
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 94/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-10-21
Sala: 26
Godzina: 10:15
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III Kp 1519/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2477/20 VII W 581/18 IIIWo 20/2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1814/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2020-10-21
Sala: 11
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 798/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-10-21
Sala: 26
Godzina: 13:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III K 1492/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 11:15
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: III Ko 126/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: III K 1217/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GC 3162/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-10-21
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 741/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 11:15
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: XI C 767/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-10-21
Sala: 21
Godzina: 10:50
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: XI C 349/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-10-21
Sala: 21
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VIII GC 192/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-10-21
Sala: 25
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1856/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 18
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: III Kp 1775/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 00:00
Uwagi: zakreślono po uprawomocnieniu
Sygnatura sprawy: XI Ns 552/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-10-21
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 2124/20 II K 200/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: III Kp 1658/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin (COVID-19) - kwarantanna
Sygnatura sprawy: XI Ns 534/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-10-21
Sala: 15
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 756/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 10:15
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: IIIKo 1658/20 IIK 538/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II Ns 100/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 12:00
Uwagi: dokonano oględzin
Sygnatura sprawy: VIII GC 1018/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2020-10-21
Sala: 5
Godzina: 09:55
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 1815/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2020-10-21
Sala: 11
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III W 1736/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 15:35
Sygnatura sprawy: IV RC 1334/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 20
Godzina: 12:20
Uwagi: zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: IIIKo 2490/20 II K 773/16 IIIWzaw 212/2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1951/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: XIII K 959/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-10-21
Sala: 14
Godzina: 10:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 1132/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-10-21
Sala: 28
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 668/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-10-21
Sala: 1
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 1665/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: VIII GC 489/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2020-10-21
Sala: 5
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VI P 248/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Ryszard Woronowicz, Krystyna Pikus, Edyta Marcińczyk, Jadwiga Iwona Gniedziejko
Data: 2020-10-21
Sala: 31
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1675/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie - umorzono postęp.
Sygnatura sprawy: III Kp 1912/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: VI P 237/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Ryszard Woronowicz, Krystyna Pikus, Edyta Marcińczyk, Jadwiga Iwona Gniedziejko
Data: 2020-10-21
Sala: 31
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: II C 1637/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-10-21
Sala: 26
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RC 249/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 20
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: III W 845/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 09:45
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: VIII GC 378/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-10-21
Sala: 27
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: XIII K 568/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-10-21
Sala: 1
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 403/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-10-21
Sala: 27
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: VIII GC 608/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-10-21
Sala: 25
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1768/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 15:00
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: XIII K 273/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-10-21
Sala: 14
Godzina: 12:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1189/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2020-10-21
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GC 1590/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik, Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2020-10-21
Sala: 5
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 823/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-10-21
Sala: 26
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1463/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2020-10-21
Sala: 33
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 1609/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-10-21
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 1503/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-10-21
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III Kp 1567/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin (COVID-19) - kwarantanna
Sygnatura sprawy: XI C 260/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-10-21
Sala: 21
Godzina: 12:15
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: I C 1090/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-10-21
Sala: 29
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 3189/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-10-21
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III W 660/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 08:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VIII Gzd 50/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska, Paweł Hempel
Data: 2020-10-21
Sala: 5
Godzina: 09:00
Uwagi: OdwoĹ‚ana
Sygnatura sprawy: I C 1236/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-10-21
Sala: 29
Godzina: 08:35
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 274/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Urszula Etel
Data: 2020-10-21
Sala: 16
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: I C 1565/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-10-21
Sala: 22
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1039/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Urszula Etel
Data: 2020-10-21
Sala: 16
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I Ns 539/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-10-21
Sala: 29
Godzina: 08:15
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI Ns 593/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-10-21
Sala: 21
Godzina: 10:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 525/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-10-21
Sala: 8
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 983/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Urszula Etel
Data: 2020-10-21
Sala: 16
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: I C 1693/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-10-21
Sala: 29
Godzina: 12:40
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 307/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 10:15
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: I C 1837/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-10-21
Sala: 22
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 1543/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 1695/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-10-21
Sala: 8
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: IV RNs 77/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 18
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IV RNs 178/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 18
Godzina: 13:40
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VIII Gzd 50/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska, Paweł Hempel
Data: 2020-10-21
Sala: 5
Godzina: 09:00
Uwagi: OdwoĹ‚ana
Sygnatura sprawy: I C 1708/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-10-21
Sala: 8
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VI P 55/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Ryszard Woronowicz, Krystyna Pikus, Edyta Marcińczyk, Jadwiga Iwona Gniedziejko
Data: 2020-10-21
Sala: 31
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1217/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 20
Godzina: 08:40
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: XIII K 1013/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: I C 1599/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-10-21
Sala: 22
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RC 16/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 20
Godzina: 14:20
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IV RC 12/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 20
Godzina: 09:40
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 600/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-10-21
Sala: 14
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 2376/20 III K 56/19 IIIWzaw 437/2019 Ds 2392/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2020-10-21
Sala: 33
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: XIII K 802/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-10-21
Sala: 14
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1409/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: XIII K 697/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-10-21
Sala: 14
Godzina: 14:15
Uwagi: skierowano na rozprawę
Sygnatura sprawy: VIII GC 844/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-10-21
Sala: 27
Godzina: 13:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 408/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1196/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: I Ns 583/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-10-21
Sala: 22
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GNc 3290/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Monika Półkośnik
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie - przekazano do innej jednostki w/w
Sygnatura sprawy: I C 1/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-10-21
Sala: 8
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VI P 133/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Maria Zawistowska, Adam Radłowski
Data: 2020-10-21
Sala: 30
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: III Kp 24/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 3283/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-10-21
Sala: 27
Godzina: 13:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 1176/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-10-21
Sala: 27
Godzina: 14:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1472/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2020-10-21
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 2536/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-10-21
Sala: 27
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: VIII GC 2473/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2020-10-21
Sala: 27
Godzina: 12:20
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: VIII GC 322/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-10-21
Sala: 25
Godzina: 14:30
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: XIII K 1487/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2020-10-21
Sala: 33
Godzina: 11:20
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: VIII GC 175/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-10-21
Sala: 25
Godzina: 14:50
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: VIII GC 2801/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-10-21
Sala: 23
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII W 228/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 14:30
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: I C 461/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-10-21
Sala: 29
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: XIII Kop 27/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl, Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 175/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-10-21
Sala: 25
Godzina: 10:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII Kop 28/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl, Ewa Dakowicz
Data: 2020-10-21
Sala: 13
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: IV RNs 593/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 18
Godzina: 14:10
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III Kop 46/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 33
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie Kop
Sygnatura sprawy: III W 1716/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 15:45
Sygnatura sprawy: III K 835/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 13:20
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: II Co 1174/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI C 818/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-10-21
Sala: 15
Godzina: 12:45
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Co 1173/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2020-10-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III K 959/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 995/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-10-21
Sala: 29
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1441/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 18
Godzina: 13:10
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I C 1104/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2020-10-21
Sala: 29
Godzina: 10:30
Uwagi: umorzenie - cofnięcie pozwu/wniosku
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1171/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2020-10-21
Sala: 17
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: III K 1812/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 08:50
Uwagi: postanowienie dot. tymczasowego aresztowania
Sygnatura sprawy: XI C 750/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-10-21
Sala: 21
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VIII GC 314/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-10-21
Sala: 23
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 491/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-10-21
Sala: 25
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 3122/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-10-21
Sala: 23
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 1788/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik, Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2020-10-21
Sala: 5
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 368/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-10-21
Sala: 23
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI C 923/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-10-21
Sala: 15
Godzina: 13:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 955/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-10-21
Sala: 23
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI Ns 734/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-10-21
Sala: 21
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 294/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-10-21
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 371/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-10-21
Sala: 23
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 3088/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-10-21
Sala: 23
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 3063/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2020-10-21
Sala: 23
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Ko 127/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2020-10-21
Sala: B 127
Godzina: 15:00
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: III K 484/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 10
Godzina: 12:15
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III W 1735/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-10-21
Sala: 2
Godzina: 15:30