Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2019 r., poz. 138)


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: I C 1483/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 29
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1961/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 6
Godzina: 12:15
Uwagi: umorzono postępowanie - zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: I C 2178/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 29
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 255/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 29
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 273/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 29
Godzina: 08:40
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 296/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 6
Godzina: 11:20
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 381/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 22
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 400/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 29
Godzina: 13:10
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 414/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 29
Godzina: 11:20
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 711/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 29
Godzina: 11:50
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 848/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 22
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I Co 268/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 29
Godzina: 10:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 1401/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 32
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 2273/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: oddalono powództwo
Sygnatura sprawy: II C 272/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 24
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 789/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III K 1001/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: III K 1459/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III K 1596/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: III K 1866/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 16
Godzina: 13:20
Uwagi: post. - umorzenie WŁ
Sygnatura sprawy: III K 192/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 13:50
Uwagi: skierowano na rozprawę
Sygnatura sprawy: III K 2124/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 16
Godzina: 08:55
Uwagi: postanowienie dot. dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: III K 376/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:25
Uwagi: wyrok - WU na posiedz. (336)
Sygnatura sprawy: III K 396/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:20
Uwagi: post. - zwrot do prok - nieuwzg. 335
Sygnatura sprawy: III K 61/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: III K 914/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III Kop 13/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 14:05
Uwagi: postanowienie Kop
Sygnatura sprawy: IIIKo 1014/24 II K 1975/22 IIIWo 73/2024 4050-5 Ds. 1640/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 1020/24 III K 1067/23 IIIWu 184/2023 4003-4..Ds.615.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 1032/24 III K 408/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 08:35
Sygnatura sprawy: IIIKo 1040/24 III W 1444/23 Kdł. 2344/2023/K3 RSOW.7951.23.MŁ
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 1041/24 III K 2083/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 1051/24 II K 63/22 IIIWo 8/2024
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 1052/24 III K 764/22 4002-0.Ds.1319.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 1080/24 III W 513/23 IIIWpkz 22/2024 RSOW.739/23.AA
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 08:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 1081/24 III K 111/22 IIIWzaw 16/2023 Ds.967.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 1096/24 II K 389/21 IIISrZa III 25/2022 PR 1 Ds 285.2021 PR w Pułtusku
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 16
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1108/24 II K 31/21 IIIWo 109/2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 1124/24 III K 1898/20 IIIWp 701/2023 1 Ds 2788/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 1133/24 III K 1833/23 IIIWp 105/2024 4003-4..Ds.2121.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 1134/24 III K 671/23 IIIWpkz 132/2024 4001-0.Ds.908.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 1135/24 III K 1921/23 IIIWp 139/2024 4001-0..Ds.3478.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1136/24 III K 2012/22 IIIWzaw 378/2023 4003-4.Ds.1492.2022/JSA
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1137/24 III K 1130/23 IIIWp 127/2024 4002-0..Ds.2603.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 492/24 II K 359/21 IIISrZa III 71/2023 PR Ds.444.2021PR Braniewo
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 639/24 III W 639/23 Kdł. 1556/2023/K3 RsoW.3207.23.EB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 16
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 640/24 III W 186/23 Kdł. 814/2023/K3 RsoW.6326/1/22.EB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 16
Godzina: 13:35
Sygnatura sprawy: IIIKo 641/24 III W 173/23 Kdł. 844/2023/K3 RSoW.869.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 16
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 642/24 III K 2007/22 Kdł. 1122/2023/K3 4003-4.Ds.2523.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 16
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 672/24 III K 975/20 IIISrZa III 8/2022 PR 3 Ds 1217.2020.I PR W-wa Mo
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 687/24 III K 2/22 IIIWp 68/2024 Ds.1366.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 710/24 II K 163/23 IIISrZa III 58/2023 4181-4.Ds.2296.2022 PR Siedlce
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 718/24 III K 1475/22 Kdł. 2282/2023/K3 4001-0.Ds.1989.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 795/24 II K 53/20 IIISrZa III 18/2023 PR Ds915.2019 PR w Wysokiem Ma
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 834/24 III K 1235/22 IIISrZa III 32/2023 4316-6.Ds.2611.2022PRW-wa-Wola
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 33
Godzina: 13:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 889/24 II K 395/22 IIISrZa III 24/2023 4253-0.Ds.685.2022 PR Złotów
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 904/24 III K 558/22 Kdł. 535/2023/K3 4003-4.Ds.865.2022 PR B-stok-Północ
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 905/24 III K 116/23 Kdł. 635/2023/K3 4001-0.Ds.233.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 921/24 III K 1317/23 Kdł. 2333/2023/K3 RKS-119/2023/2023/IKC
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 922/24 III K 1876/22 Kdł. 150/2023/K3 4002-0.Ds.4292.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: III W 622/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: II Ns 1117/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 24
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 227/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 247/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 32
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 252/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 24
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 302/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 26
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 448/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 26
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 862/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 32
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Ns 9/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 24
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I Ns 1171/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 6
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 134/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 215/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 22
Godzina: 10:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 426/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 22
Godzina: 14:30
Uwagi: otwarto na nowo
Sygnatura sprawy: I Ns 860/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 6
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 863/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 6
Godzina: 12:40
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 876/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I Ns 88/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 29
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 980/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 22
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nkd 1042/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 17
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: IV Nkd 7/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 17
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 800/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 20
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie o umorzeniu postępowania
Sygnatura sprawy: IV Nkd 807/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 19
Godzina: 14:15
Uwagi: załatwiono
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1072/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 20
Godzina: 14:40
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1319/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 20
Godzina: 14:50
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1391/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 19
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 141/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 17
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1441/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: IV Nsm 147/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 20
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1523/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 17
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1913/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 19
Godzina: 12:45
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2012/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 18
Godzina: 08:50
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2175/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 18
Godzina: 12:50
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2351/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 20
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2462/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 19
Godzina: 11:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 280/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 17
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: IV Nsm 513/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 17
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: IV RC 1141/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 19
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: IV RC 20/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 19
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RC 381/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV RC 912/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 17
Godzina: 13:40
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RNs 1082/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 18
Godzina: 13:40
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 1256/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 20
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 136/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 19
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 222/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 20
Godzina: 14:10
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 239/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 19
Godzina: 13:45
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 98/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 18
Godzina: 11:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VIII GC 1038/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 23
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 109/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Forma: zdalna
Data: 2024-04-24
Sala: 27
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: VIII GC 1160/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 25
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1235/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 23
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 1290/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 27
Godzina: 12:25
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 140/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 25
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 153/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 25
Godzina: 13:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 170/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 23
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 184/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 5
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: VIII GC 184/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 25
Godzina: 12:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 208/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 27
Godzina: 11:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 215/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 5
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 50/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 25
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 672/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 23
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 74/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 5
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 81/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 23
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 849/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 27
Godzina: 12:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 867/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 27
Godzina: 13:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 96/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 23
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GCo 689/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 5
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GCo 818/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Rafał Leszek Kołakowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: zarządzenie
Sygnatura sprawy: VIII GCo 830/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: zarządzenie
Sygnatura sprawy: VIII GCo 857/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: zarządzenie
Sygnatura sprawy: VIII GNc 521/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Rafał Leszek Kołakowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: VIII GNc 691/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Rafał Leszek Kołakowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: VIII GNc 692/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Rafał Leszek Kołakowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: VIII GNc 697/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Rafał Leszek Kołakowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: VIII GNc 720/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Rafał Leszek Kołakowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: VI P 115/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 31
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: VI P 131/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 31
Godzina: 12:40
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VI P 150/24
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Elżbieta Niekało
Data: 2024-04-24
Sala: 31
Godzina: 14:15
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: VI P 228/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Elżbieta Niekało
Data: 2024-04-24
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VI P 246/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 30
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VI P 323/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 30
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VI P 392/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Elżbieta Niekało
Data: 2024-04-24
Sala: 31
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: VI P 398/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Elżbieta Niekało
Data: 2024-04-24
Sala: 31
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: VI P 40/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 30
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VI U 11/24
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Elżbieta Niekało
Data: 2024-04-24
Sala: 31
Godzina: 14:15
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: VI U 360/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Elżbieta Niekało
Data: 2024-04-24
Sala: 31
Godzina: 10:40
Uwagi: wyrok zmieniający
Sygnatura sprawy: VI Uo 32/24
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Elżbieta Niekało
Data: 2024-04-24
Sala: 31
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI C 1233/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 9
Godzina: 08:40
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XI C 1435/15
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Alina Krejza-Aleksiejuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 22
Godzina: 12:15
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1674/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 21
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XI C 177/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 9
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI C 2177/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 9
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 2369/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 9
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI C 2483/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 9
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1120/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 11
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1190/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 11
Godzina: 09:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1243/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 11
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1315/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 11
Godzina: 12:45
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XIII K 1420/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 13
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1593/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 1
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: XIII K 1606/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 14
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 161/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 1
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 1698/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 13
Godzina: 11:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1750/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XIII K 1839/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1872/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 1
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok 335 § 2
Sygnatura sprawy: XIII K 187/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 14
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 196/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 1
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 219/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 14
Godzina: 14:10
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 226/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 14
Godzina: 13:40
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 659/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII W 1205/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 11
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII W 611/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 14
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 1066/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 21
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI Ns 108/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 1123/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 21
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 114/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 9
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: XI Ns 1152/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 9
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 1157/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 21
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: XI Ns 1180/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Forma: zdalna
Data: 2024-04-24
Sala: 21
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 1268/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 21
Godzina: 09:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI Ns 131/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 21
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: XI Ns 213/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 21
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XI Ns 561/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 15
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 807/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 858/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-04-24
Sala: 15
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: XI Ns 967/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-04-24
Sala: 9
Godzina: 13:30