Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: IV RC 226/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-09-27
Sala: 18
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: I Ns 370/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2022-09-27
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 483/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 14:55
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 263/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 480/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-09-27
Sala: 32
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: I C 1037/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 2551/22 III K 112/21 kdł. 1695/2021/K3 Ds 12/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: I Ns 391/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RC 456/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-09-27
Sala: 17
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: I C 348/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2022-09-27
Sala: 12
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI Ns 1083/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2022-09-27
Sala: 16
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1435/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-09-27
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: II C 1827/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-09-27
Sala: 28
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I Ns 133/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III W 1801/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-09-27
Sala: 
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1121/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-09-27
Sala: 30
Godzina: 11:20
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IV RNs 928/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-09-27
Sala: 19
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 20/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-09-27
Sala: 25
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: III K 964/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-09-27
Sala: 9
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IV RNs 1098/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-09-27
Sala: 30
Godzina: 10:15
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XI C 291/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-09-27
Sala: 21
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 732/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2022-09-27
Sala: 27
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 1725/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RC 674/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-09-27
Sala: 30
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: VIII GC 691/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2022-09-27
Sala: 27
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 2155/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-09-27
Sala: 28
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III W 1788/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-09-27
Sala: 
Godzina: 08:35
Sygnatura sprawy: III K 109/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-09-27
Sala: 9
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XI C 1513/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-09-27
Sala: 21
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: III W 1098/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-09-27
Sala: 9
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: III W 1787/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-09-27
Sala: 
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III K 1189/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: VI U 223/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-09-27
Sala: 31
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 666/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-09-27
Sala: 25
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 2358/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-09-27
Sala: 33
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 1382/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: I Ns 761/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2022-09-27
Sala: 12
Godzina: 14:20
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1307/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-09-27
Sala: 30
Godzina: 08:55
Uwagi: odwołano termin publikacji
Sygnatura sprawy: III K 1160/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III W 1711/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: VIII GC 544/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2022-09-27
Sala: 8
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XIII Kop 34/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-09-27
Sala: 1
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 1375/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: III W 883/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 2337/22 III K 334/21 IIIWo 383/2021 PR 1 Ds 3357.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XI C 598/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-09-27
Sala: 15
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2584/22 II K 641/16 IIISrZa III 50/2019 Prok. Rej Olecko PR2Ds174.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III W 1103/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2082/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2022-09-27
Sala: 8
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II C 1250/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-09-27
Sala: 24
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: III K 1159/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: III W 1191/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-09-27
Sala: 9
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1413/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-09-27
Sala: 19
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 645/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-09-27
Sala: 9
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: III W 1846/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-09-27
Sala: 
Godzina: 09:05
Sygnatura sprawy: III K 909/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-09-27
Sala: 33
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: VIII GC 533/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2022-09-27
Sala: 8
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III W 1406/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III W 1828/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-09-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1058/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-09-27
Sala: 20
Godzina: 09:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nkd 435/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-09-27
Sala: 19
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: XIII K 630/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-09-27
Sala: 1
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III W 1827/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-09-27
Sala: 
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 2387/22 III K 2057/21 IIISrZa III 3/2022 400-0 Ds 199.2021 PR w B-stoku
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: II C 129/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-09-27
Sala: 24
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1237/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2022-09-27
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: III W 1800/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-09-27
Sala: 
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XI C 1433/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2022-09-27
Sala: 16
Godzina: 08:50
Uwagi: przesunąć termin publikacji
Sygnatura sprawy: IV Nsm 756/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-09-27
Sala: 18
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: XIII K 96/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-09-27
Sala: 3
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III W 1799/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-09-27
Sala: 
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: XIII K 266/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-09-27
Sala: 3
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: II C 771/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-09-27
Sala: 32
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 1471/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-09-27
Sala: 9
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: III K 1000/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-09-27
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XIII K 924/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-09-27
Sala: 3
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 760/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-09-27
Sala: 18
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII K 650/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-09-27
Sala: 3
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III W 1603/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-09-27
Sala: 9
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 797/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II C 500/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-09-27
Sala: 24
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 711/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 1155/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-09-27
Sala: 9
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 19/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-09-27
Sala: 1
Godzina: 09:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I Ns 783/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2022-09-27
Sala: 12
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 1311/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: II C 447/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-09-27
Sala: 24
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 1362/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: I Ns 389/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III K 1335/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: II Ns 388/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-09-27
Sala: 24
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 489/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2022-09-27
Sala: 8
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 1763/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 637/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-09-27
Sala: 32
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RC 998/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-09-27
Sala: 18
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: I C 582/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2022-09-27
Sala: 12
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Co 7/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 384/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-09-27
Sala: 25
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie - umorzono postęp.
Sygnatura sprawy: II C 1784/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-09-27
Sala: 28
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RC 690/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-09-27
Sala: 30
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I C 862/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-09-27
Sala: 13
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 2373/22 III K 289/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV RNs 751/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-09-27
Sala: 18
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: XI Ns 197/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-09-27
Sala: 15
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I C 2696/16
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 14:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 2047/22 III K 1466/18 IIIWzaw 338/2019 Ds 1572/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: II C 292/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-09-27
Sala: 28
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: I Ns 890/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2022-09-27
Sala: 22
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: I Ns 520/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-09-27
Sala: 13
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 2007/22 III K 626/20 IIIWu 14/2021 Ds 1216/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV RC 694/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-09-27
Sala: 30
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: VIII GC 674/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2022-09-27
Sala: 27
Godzina: 11:45
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 532/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-09-27
Sala: 13
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 2009/22 III K 2040/21 IIIWu 8/2022 4001-0 Ds.971.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1353/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-09-27
Sala: 17
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: XIII K 500/22
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2022-09-27
Sala: 1
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: I C 1735/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 2141/22 III K 1750/19 kdł. 307/2020/K3 PR 2 Ds 454.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 09:35
Sygnatura sprawy: I Ns 628/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 11:20
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 717/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-09-27
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 860/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-09-27
Sala: 13
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 2370/22 III W 1786/21 kdł. 2551/2021/K3 RSOW 2293.21.JZ
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV Nsm 539/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-09-27
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: XIII K 1043/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2022-09-27
Sala: 14
Godzina: 09:50
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1065/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-09-27
Sala: 30
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IIIKo 2314/22 III K 334/21 IIIWo 383/2021 PR 1 Ds 3357.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV Nsm 606/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-09-27
Sala: 18
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I Ns 156/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2022-09-27
Sala: 22
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 947/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-09-27
Sala: 17
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 2136/22 DG 3272041
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: XI Ns 98/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2022-09-27
Sala: 16
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII W 1013/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-09-27
Sala: 1
Godzina: 10:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 755/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-09-27
Sala: 21
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 2315/22 III K 2393/21 IIIWzaw 246/2022 4001-0.Ds.5452.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XI C 930/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-09-27
Sala: 15
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 930/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-09-27
Sala: 19
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 288/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2022-09-27
Sala: 16
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 1987/22 XVK 849/09
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: XI Co 1966/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2022-09-27
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 77/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-09-27
Sala: 1
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 238/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-09-27
Sala: 21
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 2307/22 III W 793/22 kdł. 1822/2022/K3 RKS-222/2022/318000/CZS2/B
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VI P 326/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-09-27
Sala: 31
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 2327/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 14:50
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 523/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2022-09-27
Sala: 8
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 2249/22 II K 149/21 IIIWo 224/2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-09-27
Sala: 11
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: VI P 366/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-09-27
Sala: 31
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: XIII K 617/22
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2022-09-27
Sala: 1
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 538/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2022-09-27
Sala: 8
Godzina: 10:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 2374/22 III K 2316/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VI P 7/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-09-27
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: IV Nkd 388/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-09-27
Sala: 30
Godzina: 14:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: VIII GC 2003/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2022-09-27
Sala: 6
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2295/22 III W 395/22 kdł. 770/2022/K3 RSOW.338.22.ŁK
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: I C 1089/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1164/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-09-27
Sala: 3
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 883/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-09-27
Sala: 13
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 2087/22 III K 408/22 IIIWo 129/2022 4002-0. Ds1284.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: I Ns 420/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-09-27
Sala: 29
Godzina: 10:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VI U 224/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-09-27
Sala: 31
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I Ns 496/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-09-27
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 2296/22 III W 2276/21 kdł. 257/2022/K3 SM. RSOW 518-1683/2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV RC 525/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-09-27
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: spotkanie z mediatorem
Sygnatura sprawy: XIII K 967/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-09-27
Sala: 3
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok 335 § 1
Sygnatura sprawy: IV RC 493/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-09-27
Sala: 17
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2306/22 III W 1214/22 kdł. 1733/2022/K3 RSOW.4711/22.AA
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: II Ns 671/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-09-27
Sala: 24
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: I Ns 731/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-09-27
Sala: 13
Godzina: 09:45
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 75/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-09-27
Sala: 18
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2297/22 III K 1771/21 kdł. 2905/2021/K3 Sygn. akt 4003-4.Ds.209.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 536/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2022-09-27
Sala: 8
Godzina: 09:40
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: XIII W 1096/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-09-27
Sala: 3
Godzina: 08:40
Uwagi: skutecznie cofnięto sprzeciw
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1533/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-09-27
Sala: 17
Godzina: 11:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: IIIKo 2305/22 III W 34/22 kdł. 436/2022/K3 RSOW 11311.21.KB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 86/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2022-09-27
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 874/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2022-09-27
Sala: 14
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1030/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-09-27
Sala: 19
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2301/22 III K 28/21 kdł. 2945/2021/K3 Ds.3395.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 1347/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2022-09-27
Sala: 27
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: XI Ns 90/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-09-27
Sala: 15
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV RC 900/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-09-27
Sala: 20
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2304/22 III W 1765/21 kdł. 2571/2021/K3 RSOW.7347.2021.KS
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 530/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2022-09-27
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II Ns 281/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-09-27
Sala: 28
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV RC 480/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-09-27
Sala: 19
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2303/22 III K 1795/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-09-27
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XI Ns 985/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko, Wojciech Jabłoński
Data: 2022-09-27
Sala: 21
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV RC 865/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-09-27
Sala: 20
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IV RC 686/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-09-27
Sala: 30
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XIII W 1097/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-09-27
Sala: 1
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 569/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-09-27
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 1953/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2022-09-27
Sala: 14
Godzina: 10:50
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1554/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-09-27
Sala: 30
Godzina: 11:40
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XIII K 93/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2022-09-27
Sala: 14
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XI Ns 163/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-09-27
Sala: 21
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 524/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-09-27
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 61/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2022-09-27
Sala: 23
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 788/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-09-27
Sala: 32
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1061/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-09-27
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 322/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-09-27
Sala: 1
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 472/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-09-27
Sala: 24
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Opm 90/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-09-27
Sala: 17
Godzina: 08:50
Uwagi: posiedzenie wykonawcze
Sygnatura sprawy: IV RC 425/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-09-27
Sala: 19
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: II C 238/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-09-27
Sala: 28
Godzina: 11:30