Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: III W 1669/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 08:57
Sygnatura sprawy: I C 2217/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 9
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III K 672/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: XIII K 698/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2019-01-16
Sala: 12
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III W 1681/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: II C 108/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2019-01-16
Sala: 26
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: IV RNs 147/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII K 56/18
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-01-16
Sala: 13
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III W 1520/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: II Ns 3194/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2019-01-16
Sala: 26
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III W 895/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 1671/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III W 1653/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: II Ns 281/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2019-01-16
Sala: 32
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: IV RC 140/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1900/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2019-01-16
Sala: 25
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2391/18 III W 976/18 kdł. 1454/2018/K3 RSOW-70.1.18 , TE.873.1-3.18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: I Ns 57/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 1927/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2019-01-16
Sala: 14
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 539/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 20
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 2404/18 XV K 745/16 IIIWu 79/2018 PR Ds 381/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: I Ns 60/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2292/18 III K 1280/18 IIIWo 437/2018 Ds 72/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 3172/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2019-01-16
Sala: 21
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 46/19 III K 1429/18 kdł. 1409/2018/K3 Ds 1403/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VI U 333/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Irena Januszczyk, Wiesława Krystyna Puchacewicz, Maria Owsieniuk, Jadwiga Barbara Pryzmont-Wróbel
Data: 2019-01-16
Sala: 30
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XIII K 783/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 2614/18
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2019-01-16
Sala: 6
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 45/19 III K 1429/18 kdł. 1407/2018/K3 Ds 1403/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: V Nkd 294/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RC 4/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI C 1502/18
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2019-01-16
Sala: 6
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 44/19 III K 1429/18 kdł. 1406/2018/K3 Ds 1403/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XI C 815/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2019-01-16
Sala: 15
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 243/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XI C 3259/17
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2019-01-16
Sala: 16
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 2392/18 III W 976/18 kdł. 1455/2018/K3 RSOW-70.1.18 , TE.873.1-3.18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 13:25
Sygnatura sprawy: XI C 1781/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-01-16
Sala: 6
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2362/18 III W 59/18 kdł. 430/2018/K3 TE.360.18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 13:05
Sygnatura sprawy: II Ns 1679/14
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2019-01-16
Sala: 28
Godzina: 12:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: IV Nsm 283/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1147/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2019-01-16
Sala: 14
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RC 3/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: II Ns 3169/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2019-01-16
Sala: 26
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 82/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 238/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 71/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: V RC 371/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska
Data: 2019-01-16
Sala: 17
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: IV RNs 150/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 12:15
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 1917/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 28/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 13:50
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: III Kp 2656/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2019-01-16
Sala: B 127
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III Kp 8/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2019-01-16
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VI U 213/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Irena Januszczyk, Wiesława Krystyna Puchacewicz, Maria Owsieniuk, Jadwiga Barbara Pryzmont-Wróbel
Data: 2019-01-16
Sala: 30
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: IV Nsm 129/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: XI C 2879/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2019-01-16
Sala: 21
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1107/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2019-01-16
Sala: B 127
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: V Nsm 800/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska
Data: 2019-01-16
Sala: 17
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: XI C 1569/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2019-01-16
Sala: 15
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XI C 1881/16
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Alina Krejza-Aleksiejuk
Data: 2019-01-16
Sala: 16
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VI U 412/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Elżbieta Kalinowska
Data: 2019-01-16
Sala: 31
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 275/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-01-16
Sala: 27
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: V RNs 697/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska
Data: 2019-01-16
Sala: 17
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: III K 1971/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: V Nsm 708/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VI U 132/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Irena Januszczyk, Wiesława Krystyna Puchacewicz, Maria Owsieniuk, Jadwiga Barbara Pryzmont-Wróbel
Data: 2019-01-16
Sala: 30
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: III K 1847/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: IV Nkd 341/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 19
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: III K 1959/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 3292/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-01-16
Sala: 8
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: III K 1646/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2019-01-16
Sala: 33
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII K 922/18
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-01-16
Sala: 14
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: III K 132/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska, Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: II C 218/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2019-01-16
Sala: 28
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VIII GRp 17/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 1884/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1141/18
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-01-16
Sala: 13
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 268/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 20
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I C 3310/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I Ns 196/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-01-16
Sala: 8
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1926/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Hubert Półkośnik
Data: 2019-01-16
Sala: 24
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: IV Nkd 372/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 19
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI Co 2016/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-01-16
Sala: 6
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: I C 3196/15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-01-16
Sala: 22
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI C 2967/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-01-16
Sala: 6
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI C 2956/17
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2019-01-16
Sala: 16
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1527/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2019-01-16
Sala: 13
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: V RNs 924/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska
Data: 2019-01-16
Sala: 17
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: II Ns 4090/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2019-01-16
Sala: 24
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: VI P 288/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Elżbieta Kalinowska
Data: 2019-01-16
Sala: 31
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III W 1633/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IV RNs 338/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 20
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI C 2118/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2019-01-16
Sala: 15
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2346/18 III K 212/05 IIIWp 595/2008 Ds 4946/04
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III W 1641/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 2061/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-01-16
Sala: 27
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: I C 3603/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-01-16
Sala: 8
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 112/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 14:10
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 3553/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-01-16
Sala: 8
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: VIII GC 1314/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-01-16
Sala: 23
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 734/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII K 908/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2019-01-16
Sala: 11
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III K 1316/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 13:15
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: V Nmo 377/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1435/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2019-01-16
Sala: 25
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 97/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 13:10
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 1910/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: II Ns 3049/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2019-01-16
Sala: 26
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 2094/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III W 1615/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 12:55
Sygnatura sprawy: II C 204/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2019-01-16
Sala: 28
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: V Nsm 379/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 3008/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Hubert Półkośnik
Data: 2019-01-16
Sala: 24
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 34/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 08:40
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: VIII GU 309/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 1962/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2019-01-16
Sala: 21
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: XIII W 2627/18
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-01-16
Sala: 13
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: III K 1021/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Mirosława Suter
Data: 2019-01-16
Sala: 1
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III K 1818/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: V Nsm 276/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska
Data: 2019-01-16
Sala: 17
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 1936/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: IV RC 186/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 12:40
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: VI P 306/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Irena Januszczyk, Wiesława Krystyna Puchacewicz, Maria Owsieniuk, Jadwiga Barbara Pryzmont-Wróbel
Data: 2019-01-16
Sala: 30
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: V RC 656/15
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska
Data: 2019-01-16
Sala: 17
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: V Nkd 375/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska
Data: 2019-01-16
Sala: 17
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: III W 1625/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 12:35
Sygnatura sprawy: I Cps 45/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII W 2614/18
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-01-16
Sala: 12
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: VIII GCps 111/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-01-16
Sala: 27
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV RC 135/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 11:30
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: II C 499/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2019-01-16
Sala: 28
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1279/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2019-01-16
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 763/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 20
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 1147/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 536/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 19
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1059/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2019-01-16
Sala: 14
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 2849/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-01-16
Sala: 22
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 611/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Guszcz-Niewiadomska, Anna Kochanowska
Data: 2019-01-16
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 248/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 20
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1121/18
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-01-16
Sala: 12
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: IV Nkd 376/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 19
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III W 1608/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: XIII K 1042/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2019-01-16
Sala: 14
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: III K 747/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: XI C 1365/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2019-01-16
Sala: 15
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 309/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2019-01-16
Sala: 33
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 700/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III K 236/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 2112/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2019-01-16
Sala: 15
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 1777/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 103/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RC 477/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 20
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: XI C 1095/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2019-01-16
Sala: 15
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I C 2405/14
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-01-16
Sala: 22
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III W 1636/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: II Ns 3160/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2019-01-16
Sala: 26
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: XI C 611/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Guszcz-Niewiadomska, Anna Kochanowska
Data: 2019-01-16
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2627/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Hubert Półkośnik
Data: 2019-01-16
Sala: 24
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: III W 1647/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III Kp 2534/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2019-01-16
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III W 1609/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2019-01-16
Sala: 3
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: V Nsm 841/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IV Nmo 18/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 3645/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-01-16
Sala: 8
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII W 2599/18
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-01-16
Sala: 12
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 1151/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III W 2/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 08:35
Sygnatura sprawy: I C 3272/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-01-16
Sala: 22
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III Kp 2528/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2019-01-16
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 3599/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: III W 1539/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 08:32
Sygnatura sprawy: VIII GC 1464/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III Kp 2608/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2019-01-16
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 3159/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2019-01-16
Sala: 26
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: III W 1402/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2019-01-16
Sala: 2
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IV RC 466/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 20
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 3113/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IV RC 183/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 19
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 3167/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2019-01-16
Sala: 26
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI C 2230/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-01-16
Sala: 6
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: I C 2522/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-01-16
Sala: 22
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: IV RNs 517/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 20
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: II Ns 3962/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2019-01-16
Sala: 32
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV RC 224/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 19
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III K 1615/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XIII W 2626/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2019-01-16
Sala: 14
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: II Ns 3099/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2019-01-16
Sala: 32
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: V RNs 1029/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska
Data: 2019-01-16
Sala: 17
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: III Kp 2609/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2019-01-16
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III Kp 2426/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2019-01-16
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2735/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2019-01-16
Sala: 26
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: XI Ns 112/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2019-01-16
Sala: 21
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XI C 2753/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2019-01-16
Sala: 21
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: VI P 291/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Irena Januszczyk, Wiesława Krystyna Puchacewicz, Maria Owsieniuk, Jadwiga Barbara Pryzmont-Wróbel
Data: 2019-01-16
Sala: 30
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: V Nsm 587/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XI C 1925/18
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2019-01-16
Sala: 6
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 2735/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2019-01-16
Sala: 21
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: XI C 1435/15
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Alina Krejza-Aleksiejuk
Data: 2019-01-16
Sala: 16
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: V RC 278/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Joanna Henryka Kinalska
Data: 2019-01-16
Sala: 17
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI C 1949/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2019-01-16
Sala: 21
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: VI P 147/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Elżbieta Kalinowska
Data: 2019-01-16
Sala: 31
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: VIII GUp 86/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 311/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 19
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: I C 3066/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-01-16
Sala: 8
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1854/14
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2019-01-16
Sala: 32
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 3220/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1546/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2019-01-16
Sala: 25
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 1535/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2019-01-16
Sala: 25
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 987/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2019-01-16
Sala: 14
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 3302/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1081/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2019-01-16
Sala: 14
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1000/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-01-16
Sala: 27
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2173/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 4255/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-01-16
Sala: 22
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1562/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2019-01-16
Sala: 12
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II Ns 5215/16
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2019-01-16
Sala: 32
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2568/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Hubert Półkośnik
Data: 2019-01-16
Sala: 24
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2883/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2019-01-16
Sala: 32
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: I C 2323/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 1179/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2019-01-16
Sala: 28
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 3162/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2019-01-16
Sala: 26
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: II Ns 3157/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2019-01-16
Sala: 26
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 3954/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-01-16
Sala: 29
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: II Ns 2474/18
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2019-01-16
Sala: 24
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 664/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 20
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VI P 251/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Elżbieta Kalinowska
Data: 2019-01-16
Sala: 31
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 3291/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-01-16
Sala: 8
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI C 1557/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2019-01-16
Sala: 15
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I Co 1557/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-01-16
Sala: 8
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: VI P 275/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Wiesława Krystyna Puchacewicz, Irena Januszczyk, Maria Owsieniuk, Jadwiga Barbara Pryzmont-Wróbel
Data: 2019-01-16
Sala: 30
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 3542/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-01-16
Sala: 22
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV RC 258/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2019-01-16
Sala: 19
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: V RNs 909/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III Kp 2631/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2019-01-16
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 310/18
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-01-16
Sala: 13
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: I C 3613/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-01-16
Sala: 8
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: V RC 542/16
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 3092/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-01-16
Sala: 22
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: V RC 287/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2019-01-16
Sala: 18
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I C 3239/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-01-16
Sala: 22
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 1556/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2019-01-16
Sala: 10
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 1993/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2019-01-16
Sala: 25
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1455/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2019-01-16
Sala: 
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 1378/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2019-01-16
Sala: 25
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III Kp 2612/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Data: 2019-01-16
Sala: B 127
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: VIII GC 916/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-01-16
Sala: 27
Godzina: 11:00