Prezes - sędzia Dorota Michalak wykonująca funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Sekretariat Prezesa
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 012, parter

tel. 85 665-62-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Prezes jest organem Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu oraz pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.) oraz w odrębnych przepisach [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2022 r., poz. 2514 t.j.); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1166 t.j.)].

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku sprawuje nadzór administracyjny (z wyłączeniem nadzoru judykacyjnego wykonywanego w ramach kontroli orzeczeń przez Sąd wyższej instancji) nad działalnością Sądu polegający na czuwaniu nad należytym tokiem urzędowania w Sądzie i zmierzający do podniesienia poziomu funkcjonowania Sądu, obejmujący między innymi zagadnienia związane z zapewnieniem sprawnego rozpoznawania spraw i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądowych. Nadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Prezesa zastępują wiceprezesi zgodnie z art. 22b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w razie ich nieobecności - wyznaczony sędzia. W zakresie administracji sądowej Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-03 18:36 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-04-16 09:04 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-04-16 09:04 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-01 08:13 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-31 10:47 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-18 08:00 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-10 07:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:37 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-01 07:39 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-20 11:22 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-06-03 15:13 Michał Gadomski Porównanie