Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr A-021-118/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 30 grudnia 2022 roku ustalone zostają godziny otwarcia kasy sądu Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 12:00 zaś biur podawczych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 14:00.

 

Na zbliżające się Święta

pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości i ciepłej

rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś rok niech będzie

czasem pokoju oraz realizacji

osobistych zamierzeń

Prezes, Wiceprezes i Dyrektor

Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Na stronie Sądu w zakładce „Załatw sprawę przez internet – Prawomocność orzeczeń” istnieje funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie czy orzeczenie w podanej sprawie uprawomocniło się. W przypadku uprawomocnienia wyświetli się data.

Dostęp do funkcjonalności dostępny jest również na każdej podstronie w lewym dolnym rogu strony „Sprawdź prawomocność orzeczenia”.

Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Karny zawiadamia Państwa jako pokrzywdzonych o terminie rozprawy w sprawie XIII K 936/22 dot. oskarżonego Tomasza Jana Chodorowskiego, która odbędzie się w dniu 3 lutego 2023r. o godz. 12:30 sala III w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103

Uchwała nr 2/2022 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 17.10.2022 r.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 października 2022 r. nr A-021-102/22, uwzględniając rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku wycofuje z użytku służbowego wszystkie urządzenia typu faks.

W związku z tym po tej dacie nie będzie możliwości przesyłania wiadomości do tutejszego Sądu tą drogą.