Wykaz asesorów sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku


II Wydział Cywilny

  • Karol Olszewski

 

XI Wydział Cywilny

  • Urszula Etel-Wojciechowska