Przewodniczący Wydziału - sędzia Dorota Gąsowska

Z-ca Przewodniczącego Wydziału - sędzia Elżbieta Dorota Cylwik

 

Telefon do Biura Obsługi Interesanta ws. rodzinnych: 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 326, piętro III
faks: 85 665 63 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Halina Sitek


Do zakresu działania IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpatrywanie spraw z obszaru miasta Białystok oraz gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów (Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.U. MS .z 2018r., poz. 350). Sprawy rozpoznawane w postępowaniu procesowym i nieprocesowym:

 • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym sprawy dotyczące:
  - zawarcia małżeństwa i stosunków małżeńskich: zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 kodeksu postępowania cywilnego), rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), - pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka, zaprzeczenie ojcostwa),
  - władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami a dziećmi (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kuratora dla małoletniego, wykonywanie władzy rodzicielskiej, sposób jej wykonania, przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ustalenie kontaktów z małoletnim, zmianę kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu), - przysposobienia (przysposobienie i o rozwiązanie przysposobienia),
  - obowiązku alimentacyjnego (o alimenty, zmianę orzeczenia w zakresie alimentów - podwyższenie, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
  - opieki i kurateli (ustanowienie opieki nad małoletnim, zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie opieki nad osobą dorosłą, o zmianę opieki nad osobą dorosłą, ustanowienie kuratora),
 • sprawy nieletnich, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.)),
 • dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 j.t. ze zm): - zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  - zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
  - ustanie obowiązku leczenia odwykowego,
 • należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw:
  1) sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.) umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
  a) osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy),
  b) osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy),
  c) osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy),
  - nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
  - umieszczenie w domu pomocy społecznej,
  - zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
  - inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  2) sprawy z ustawy z dnia 05 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 j.t.),
  3) sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 01 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 13:23 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-01-03 08:49 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-04 21:11 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-12 10:11 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-06 10:34 Anna Tworkowska Porównanie