II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 419, piętro IV
tel. (85) 665 62 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Zespołu
Agata Markowska

dyżury: poniedziałek, wtorek, czwartek
pok. A 416, tel. 85 665 64 02, tel. kom. 505 219 118
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kuratorzy zawodowi:

 • Andrzej Szynkiewicz - środa, piątek; pok. A 404
  tel. 085 665 62 86, tel. kom. 500 859 939; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Izabela Dolida - środa, piątek; pok. A 412
  tel. 085 665 62 81, tel. kom. 509 057 448; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanisława Nejfeld - wtorek, piątek; pok. A 415
  tel. 085 665 62 92, tel. kom. 572 194 172; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Beata Stefaniak - wtorek, czwartek; pok. A 414
  tel. 085 665 62 82, tel. kom. 505 219 138; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ewa Wiechetek - Nos - poniedziałek, środa; pok. A 414
  tel. 085 665 62 82, tel. kom. 572 194 188; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Zalewska - poniedziałek, czwartek; pok. A 412
  tel. 085 665 62 81, tel. kom. 505 219 132; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Marcin Krutul - środa, piątek; pok. A 409
  tel. 085 665 62 87, tel. kom. 500 859 823; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Dąbrowska - wtorek, czwartek; pok. A 409
  tel. 085 665 62 87, tel. kom. 506 926 929; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Właściwość terytorialna Zespołu: miasto Białystok oraz gminy Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl oraz Zabłudów.


Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2023, poz. 1095):

Art. 1. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Art. 2. 1. Kuratorami sądowymi są:

1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi",
2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".

2. Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Art. 3. 1. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

2. Za podopiecznych, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.


Kuratorzy sądowi dla dorosłych zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie dozorów orzekanych w sprawach z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem, warunkowym umorzeniem postępowania karnego, orzekane przy karze ograniczenia wolności. Kontrolują realizację obowiązków okresu próby w sprawach warunkowo zawieszonych bez orzeczonego dozoru kuratorskiego, przerwie w odbywaniu kary. Nadzorują i organizują wykonywanie orzeczonej kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian nieściągalnej grzywny. Przygotowują skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Udzielają pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej. Przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecone przez sądy i jednostki penitencjarne, wywiady w postępowaniu przygotowawczym zlecone przez uprawnione podmioty.


Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 12:13 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-06 07:42 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-03-04 14:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-04 14:29 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-09 11:05 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-05-14 15:14 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-29 12:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-15 12:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-15 13:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-02 13:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-01-05 07:46 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-06 14:10 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:50 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-03-01 11:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-07-06 10:42 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-08-09 14:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-08-29 12:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-12 10:01 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-10-19 13:12 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-11-07 13:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-11-23 10:58 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-11-23 15:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-05-21 15:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-05-29 08:35 Michał Gadomski Porównanie