III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Kierownik Zespołu
Anna Malewicz

dyżury: wtorek, środa, piątek
tel. kom. 505 219 177
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Wiejska 71 lok. 6
15-950 Białystok
tel. 573 868 293
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

 • sekretariat: 7.30 - 15.30
 • dyżury kuratorów: 9:00 - 14:00

Kuratorzy zawodowi:

 • Beata Goworko - Składanek - środa, piątek
  tel. kom. 505 219 346; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Łukasz Fiedorowicz - wtorek, piątek
  tel. kom. 505 219 323; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Jaszkowska - poniedziałek, środa
  tel. kom. 505 218 965; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Karolina Malinowska - poniedziałek, czwartek
  tel. kom. 571 990 885; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agata Mudź - poniedziałek, środa
  tel. kom. 505 219 231; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bernarda Nikitorowicz - wtorek, czwartek
  tel. kom. 505 219 256; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Małgorzata Ołdakowska - poniedziałek, czwartek
  tel. kom. 505 219 301; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Szynkiewicz - wtorek, czwartek
  tel. kom. 572 194 201; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Joanna Żylińska - poniedziałek, środa
  tel. kom. 572 194 262; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Właściwość terytorialna Zespołu: miasto Białystok oraz gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Mońki, Supraśl i Wasilków.

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz. U. 2023r. poz. 1095):
Art. 1. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Art. 2. 1. Kuratorami sądowymi są:

1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi",
2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".

2. Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Art. 3. 1. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

2. Za podopiecznych, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

 

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.

 

Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

( Dz. U. 2023r. poz. 1095):

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 12:19 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-07-03 08:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-19 09:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-10 12:51 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-04 08:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-04 09:00 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-28 13:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-08-31 09:37 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-24 14:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-24 14:07 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-01-27 13:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-15 11:46 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-10-02 10:54 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-10-06 13:50 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-11-08 15:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-11-08 15:43 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-12-11 14:19 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-12-29 14:46 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-06-04 11:32 Michał Gadomski Porównanie