V Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 419, piętro IV
tel. (85) 665 62 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Zespołu
Anna Bajko
dyżury: wtorek, czwartek, piątek
pok. A 417, tel. 85 665 64 09, tel. kom. 509-057-452
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kuratorzy zawodowi:

 • Adam Gruszewski - wtorek, piątek; pok. A 405
  tel. 85 665 62 85, tel. kom. 500 859 749; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Joanna Alicja Kamińska - środa, piątek; pok. A 418
  tel. 85 665 62 83, tel. kom. 572 194 349; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Joanna Elżbieta Kostro - poniedziałek, środa; pok. A 403
  tel. 85 665 64 37, tel. kom. 500 859 784; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Przechocka - wtorek, czwartek; pok. A 418
  tel. 085 665 62 83, tel. kom. 505 219 458; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Staniak - wtorek, piątek; pok. A 403
  tel. 85 665 64 37, tel. kom. 572 194 357; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wiesława Romanowicz - poniedziałek, środa; pok. A 413
  tel. 85 665 64 97, tel. kom. 500 859 790; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Irena Szykuła - poniedziałek, czwartek; pok. A 405
  tel. 85 665 62 85, tel. kom. 505 219 426; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  w zależności od potrzeb dyżur w Areszcie Śledczym w Białymstoku
 • Beata Tarasiewicz - Polakowska - wtorek, czwartek; pok. A 413
  tel. 85 665 64 97, tel. kom. 505 219 436; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Żukowska - Majtas - poniedziałek, środa; pok. A 432
  tel. 85 665 65 23, tel. kom. 505 219 487; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Właściwość terytorialna Zespołu: miasto Białystok oraz gminy Choroszcz, Jaświły, Łapy, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Wasilków.

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2023, poz. 1095):

Art. 1. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Art. 2. 1. Kuratorami sądowymi są:

1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi",
2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".

2. Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Art. 3. 1. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

2. Za podopiecznych, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

 

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.

 

Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 12:33 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-03-07 14:55 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-07 18:44 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-08 15:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-08 15:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-08 15:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-08 15:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-11 08:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 10:29 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-28 14:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-02 10:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-16 12:53 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-06 10:36 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-06 10:38 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-06 10:40 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-03-02 15:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-16 09:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-02 14:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-02-01 10:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-06 14:11 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:47 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-07-21 09:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-11-23 10:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-11-23 10:54 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-11-23 15:28 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-05-29 08:36 Michał Gadomski Porównanie