Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy prac porządkowo-czystościowych oraz utrzymania zieleni na terenie posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, w okresie od 01 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019  roku.

Szczegółowy opis warunków zamówienia  znajduje się w załącznikach do niniejszego zaproszenia.


Termin składania ofert ustalono na dzień 18 kwietnia 2018 r. na godz. 10.00.
Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Specyfikacja warunków zamówienia (Plik pdf, 636.47 KB)

Załączniki (Plik pdf, 62.82 KB)

Formularz ofertowy i projekt umowy (Plik pdf, 344.04 KB)

Wybór oferty najkorzystniejszej (Plik pdf, 892.18 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-04-10 18:50 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-04-27 13:34 Michał Gadomski Porównanie