Usługa konserwacji instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Ośrodka Kuratorskiego NR1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20.

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 10:00.

Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 12 czerwca 2018r.

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-06-12 14:51 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2018-06-13 09:13 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-06-21 14:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-07-23 13:17 Michał Gadomski Porównanie