Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Nr postępowania przetargowego: G-3710-4/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 10 lipca 2018 r. na godz. 10:00.

Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29 czerwca 2018r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 579997-N-2018

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-06-29 15:09 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-07-05 14:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-07-09 15:18 Michał Gadomski Porównanie