Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz obsługi szatni Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-5/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 06 sierpnia 2018 r. na godz. 10:00.

Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26 lipca 2018r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 59360-N-2018

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-07-26 15:24 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-07-31 14:39 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-08-06 15:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-08-31 15:20 Anna Tworkowska Porównanie