Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz obsługi szatni Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-5/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 06 sierpnia 2018 r. na godz. 10:00.

Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26 lipca 2018r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 59360-N-2018

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (Plik doc, 79.50 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Plik doc, 420.50 KB)

Załcznik nr 1 cd (Plik pdf, 8.78 MB)

Odpowiedzi na pytania (Plik docx, 96.33 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik doc, 59.50 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik doc, 138.00 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-07-26 15:24 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-07-31 14:39 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-08-06 15:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-08-31 15:20 Anna Tworkowska Porównanie