Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na ogólne potrzeby Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-2/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 10 sierpnia 2018 r. na godz. 10:00.

Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 02 sierpnia 2018r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 595594-N-2018

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach.

 

Ogłoszenie (Plik doc, 81.00 KB)

SIWZ G-3710-2-18 (Plik doc, 260.00 KB)

Zalacznik_nr_1 G-3710-2-18 do SIWZ (Plik xls, 46.50 KB)

Załacznik _nr_2a G-3710-2-18 do SIWZ (Plik xls, 70.50 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik doc, 49.00 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik doc, 55.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-08-02 15:28 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-08-13 13:50 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-09-21 20:29 Anna Tworkowska Porównanie