Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi ochrony fizycznej.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-8/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 11 grudnia 2018 r. na godz. 12:00.

Uwaga: w związku z dokonanymi zmianami informuję, że termin składania ofert ulega przesunięciu do godz. 11:00 w dniu dnia 17 grudnia 2018 r. Termin otwarcia ofert ustalono na ten sam dzień, na godz. 11:15.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w oparciu o przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) oraz na podstawie warunków określonych w Ogłoszeniu.

Szczegóły w załącznikach.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-12-03 15:30 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-12-03 15:30 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-12-10 13:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2018-12-10 13:22 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-12-17 14:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-12-21 15:12 Anna Tworkowska Porównanie